PROJEKTOWANIE KOTŁOWNI WODNYCH NA PALIWA CIEKŁE I GAZOWE WYD.3

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem nowoczesnych, niskoparametrowych kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe, małej…

34.00

Na stanie

Opis:

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem nowoczesnych, niskoparametrowych kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe, małej i średniej wielkości. Rozdział pierwszy poświęcono charakterystyce paliw i procesu spalania oraz konstrukcjom kotłów i palników.

Podstawy projektowania, omówione w rozdziale drugim, obejmują zasady przygotowania bilansu cieplnego kotłowni, ogólny opis schematów ideowych instalacji kotłowni oraz zasady wykonywania obliczeń hydraulicznych. Szczegółowe informacje na temat urządzeń i armatury w poszczególnych obiegach grzewczych i ciepłej wody użytkowej oraz sposoby ich wymiarowania zamieszczono w rozdziale trzecimi czwartym

Instalacje paliwowe i magazynowanie paliw są przedmiotem rozdziału piątego. Instalacje spalinowe i powietrzno-spalinowe omówione w rozdziale szóstym. Wymagania stawiane pomieszczeniom, w których są zainstalowane kotły oraz ich wyposażenie przedstawiono w rozdziale siódmym. Ostatni, ósmy rozdział zawiera podstawowe warunki wykonania i odbioru kotłowni.

Spis treści
Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów / 7
Wstęp  / 11
1. CHARAKTERYSTYKA PALIW I PROCESU SPALANIA /13
1.1. Charakterystyka palia  / 13
1.1.1. Paliwa gazowe / 14
1.1.2. Paliwa ciekłe / 21
1.2. Procesy spalania paliw / 24
1.2.1. Spalanie paliw gazowych / 28
1.2.2. Spalanie paliw ciekłych / 34
1.2.3. Wpływ produktów spalania na urządzenia i środowisko / 37
1.3. Kotły wodne na paliwa ciekłe i gazowe / 39
2. PODSTAWY PROJEKTOWANIA KOTŁOWNI / 56
2.1. Klasyfikacja kotłowni / 56
2.2. Parametry obliczeniowe / 57
2.2.1. Parametry obliczeniowe obiegu wody grzejnej / 57
2.2.2. Parametry obliczeniowe ciepłej wody użytkowej / 60
2.3. Bilans mocy cieplnej / 60
2.3.1. Bilans mocy cieplnej do ogrzewania / 60
2.3.2. Bilans mocy cieplnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej / 61
2.3.3. Bilans mocy cieplnej kotłowni i dobór kotłów / 71
2.4. Schematy ideowe kotłowni / 74
2.4.1. Schematy ideowe kotłowni wyposażonych w kotły standardowe i niskotemperaturowe / 77
2.4.2. Schematy ideowe kotłowni wyposażonych w kotły kondensacyjne / 88
2.4.3. Schematy ideowe kotłowni wyposażonych w kotły tradycyjne i kondensacyjne / 92
2.4.4. Schematy ideowe kotłowni wyposażonych w kotły wiszące tradycyjne lub kondensacyjne / 95
2.4.5. Schematy ideowe kotłowni wielopaliwowych / 99
2.5. Zasady obliczeń hydraulicznych / 100
3. OBIEGI WODY GRZEJNEJ / 104
3.1. Pompy obiegowe / 104
3.1.1. Pompy obiegów grzewczych / 108
3.1.2. Pompy mieszające / 114
3.1.3. Pompy kotłowe i kolektorowe / 116
3.1.4. Pompy obiegu pierwotnego wymiennika ciepłej wody użytkowej / 120
3.2. Sprzęgło hydrauliczne / 122
3.3. Armatura regulacyjna / 126
3.3.1. Armatura regulacyjna pośredniego działania / 126
3.3.2. Armatura regulacyjna bezpośredniego działania / 134
3.3.3. Armatura regulacji ręcznej / 136
3.4. Układy sterowania i regulacji / 139
3.5. Urządzenia zabezpieczające i stabilizujące ciśnienie / 149
3.5.1. Zabezpieczenie kotła i instalacji / 149
3.5.2. Zawór bezpieczeństwa / 152
3.5.3. Naczynie wzbiorcze przeponowe / 156
3.5.4. Naczynie wzbiorcze otwarte / 161
3.5.5. Instalacja napełniania i uzupełniania zładu / 163
3.6. Separacja powietrza / 168
3.7. Separacja zanieczyszczeń / 169
3.8. Armatura odcinająca, spustowa i zwrotna / 171
3.9. Armatura kontrolno-pomiarowa / 172
3.9.1. Pomiar ciśnienia / 172
3.9.2. Pomiar temperatury / 173
3.9.3. Pomiar strumienia objętości / 174
3.10. Rurociągi / 174
4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ / 176
4.1. Przygotowanie i magazynowanie ciepłej wody użytkowej / 176
4.2. Pompy w obiegach ciepłej wody użytkowej / 181
4.2.1. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody / 181
4.2.2. Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody / 184
4.3. Armatura zabezpieczająca i stabilizująca ciśnienie / 185
4.3.1. Zawór bezpieczeństwa / 186
4.3.2. Naczynie wzbiorcze przeponowe / 188
4.3.3. Armatura regulacji ciśnienia / 189
4.4. Zabezpieczenie przed wtórnym skażeniem wody wodociągowej / 189
4.5. Zabezpieczenie przed zagrożeniem mikrobiologicznym / 192
4.6. Separacja zanieczyszczeń / 194
4.7. Armatura odcinająca, spustowa i zwrotna / 195
4.8. Armatura kontrolno-pomiarowa / 195
4.8.1. Wodomierze / 195
4.8.2. Manometry i termometry / 196
4.9. Rurociągi / 197
5. INSTALACJE PALIWOWE I MAGAZYNOWANIE PALIW / 200
5.1. Bilans paliwa / 200
5.2. Instalacja gazowa / 206
5.3. Instalacja zbiornikowa gazu skroplonego / 212
5.4. Instalacja i magazynowanie oleju opałowego / 216
6. INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN / 225
6.1. Przewody spalinowe / 225
6.2. Przewody powietrzno-spalinowe / 231
6.3. Uwarunkowania ciśnieniowe i temperaturowe wymiarowania przewodów spalinowych / 234
7. POMIESZCZENIE KOTŁOWNI / 239
7.1. Usytuowanie pomieszczenia z kotłami / 241
7.2. Wymagania budowlane / 243
7.3. Wentylacja pomieszczenia kotłowni / 245
7.4. Oświetlenie i instalacja elektryczna / 248
7.5. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna / 249
7.6. Wyposażenie przeciwpożarowe kotłowni / 251
8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI / 252
8.1. Montaż rurociągów, urządzeń i armatury / 253
8.2. Badania szczelności / 255
8.3. Izolacje / 257
8.3.1. Izolacja antykorozyjna / 257
8.3.2. Izolacja termiczna / 257
Bibliografia/ 261
Załączniki rysunkowe / 267
Załącznik 1. Schemat ideowy dwufunkcyjnej kotłowni tradycyjnej (niekondensacyjnej) z pompą mieszającą / 267
Załącznik 2. Schemat ideowy jednofunkcyjnej kotłowni tradycyjnej (niekondensacyjnej) ze sprzęgłem hydraulicznym / 268
Załącznik 3. Schemat ideowy jednofunkcyjnej kotłowni kondensacyjnej / 269

Autor

Wydawca

ISBN

978-83-7348-608-9

Rok wydania

Liczba stron

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PROJEKTOWANIE KOTŁOWNI WODNYCH NA PALIWA CIEKŁE I GAZOWE WYD.3”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *