WAPŃ I JEGO ZWIĄZKI W METALURGII ŻELAZA

Spis treści…

10.50

Na stanie

Spis treści:

Spis ważniejszych symboli i oznaczeń
1. Wprowadzenie
2. Właściwości wapnia
2.1. Rozpuszczalność wapnia w żelazie i jego stopach
2.2. Właściwości związków chemicznych wapnia
2.2.1. Tlenek wapnia CaO
2.2.2. Węglik wapnia CaC2-karbid
2.2.3. Węglan wapnia CaCO3
2.2.4. Fluorek wapnia CaF2
2.2.5. Chlorek wapnia CaCl2
2.2.6. Cyjanamid wapnia CaCN2
2.2.7. Wodorek wapnia CaH2
Literatura
3. Układy równowagi wapnia i jego związków oraz stopy wapnia z innymi pierwiastkami stosowane w procesach metalurgicznych
3.1. Układ CaF2-Camet.
3.2. Układ CaCl2-Camet.
3.3. Układ CaO-CaF2
3.4. Układ CaC2-CaF2
3.5. Układ CaO-CaC2
3.6. Układ CaO-CaCl2 oraz CaO-CaCl2-CaF2
3.7. Układ CaO-Al2O3-CaF2
3.8. Pojemność siarki i fosforu w żużlach zawierających związki wapnia
3.9. Stopy wapnia stosowane w metalurgii stali
Literatura
4. Parowanie wapnia
4.1.Parowanie wapnia z ciekłego roztworu
4.2.Prędkość wypływania fazy zdyspergowanej z fazy ciągłej
4.3.Parowanie wapnia z powierzchni ciekłego stopu
4.4.Parowanie wapnia w warunkach obniżonego ciśnienia
4.5.Wymiana masy pomiędzy fazą ciągłą a zdyspergowaną
4.6.Wartości współczynnika dyfuzji wapnia w fazie gazowej i w ciekłym żelazie
Literatura
5. Powinowactwo chemiczne wapnia z wybranymi pierwiastkami
5.1.Reakcje wapnia z tlenem
5.2.Reakcje wapnia z siarką
6. Związki wapnia w procesach odfosforowania i odsiarczania surówki żelaza
6.1.Odfosforowanie surówki poza wielkim piecem
6.2.Odsiarczanie surówki poza wielkim piecem
6.3.Odfosforowanie i odsiarczanie surówki reagentami niezawierającymi CaF2
7. Wapń i jego związki w procesach usuwania fosforu i siarki ze stali o wysokim stopniu czystości
7.1.Usuwanie fosforu ze stali stopowych w warunkach utleniających
7.2.Związki wapnia w reakcjach usuwania fosforu i siarki ze stali zawierających chrom
7.3.Usuwanie metali nieżelaznych z ciekłej stali
7.4.Rafinacja stali z wysokimi zawartościami azotu
8. Wapń w inżynierii wtrąceń niemetalicznym
Literatura
Summary

Autor

ISBN

978-83-7193-430-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WAPŃ I JEGO ZWIĄZKI W METALURGII ŻELAZA”