MALARSTWO ŚCIENNE DREWNIANYCH ŚWIĄTYŃ

Książka podsumowuje badania prowadzone w latach 2012?2016 w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ?Narodowy Program Rozwoju Humanistyki?. Jest pierwszą monografią malarskich dekoracji ściennych z lat 1795?1939 zachowanych w drewnianych świątyniach Wielkopolski. Kataloguje 77 zespołów malowideł. Atrybuuje i datuje dzieła, analizuje ich jakości artystyczno-stylistyczne, charakteryzuje ikonografie, programy dekoracyjne i systemy aranżacyjne; wskazuje związki z malarstwem monumentalnym, określa relacje z aktualnymi zjawiskami kultury religijnej.

157.50

Na stanie

5
Od autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 7
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 9
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 13
Rozdział 1. Wielkopolska jako obszar badawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozdział 2. Malarstwo ścienne 1795–1939. Stan badań . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
WIELKOPOLSKA – REPETYTORIUM Z HISTORII
Rozdział 3. Wielkopolska w okresie rozbiorów i w dobie porozbiorowej . . . . . . . . . . . . . . . 27
Kościół katolicki i konfesje protestanckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Rozdział 4. Wielkopolska w II Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kościół katolicki i Kościoły ewangelickie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
DREWNIANE ŚWIĄTYNIE STROJNE BARWAMI
Rozdział 5. Drewniana architektura sakralna w Wielkopolsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Rozdział 6. Dekoracje ścienne wielkopolskich kościołów drewnianych . . . . . . . . . . . . . . . . 57
6.1. Malarstwo doby porozbiorowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Dekoracje fi guralne i fi guralno-ornamentalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Wystroje komponowane z motywów ornamentalnych,
symbolicznych i architektonicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.2. Malarstwo dwudziestolecia międzyw
ojennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Dekoracje fi guralno-ornamentalne i fi guralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Wystroje ornamentalno-symboliczne i ornamentalno-architektoniczne . . . . 95
Rozdział 7. Ikonografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . 103
Rozdział 8. Koncepcje aranżacyjne dekoracji ściennych. Twórcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Rozdział 9. Uwarunkowania prawne i zwyczajowe
obowiązków patronackich. Zleceniodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 141
Spis treści
6
Malarstwo ścienne drewnianych świątyń Wielkopolski 1795–1939
KATALOG MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 457
Spis map i ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 471
Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 485
Indeks miejscowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 493
Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
1.
Baranów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
2.
Błociszewo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3.
Borysławice Kościelne . . . . . . . . . . . . . 155
4.
Bralin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
5.
Brodnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
6.
Brody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
7.
Brokęcino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
8.
Buk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
9.
Bukowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
10. Chlastawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
11. Cieszęcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
12. Czermin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
13. Czeszewo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
14. Dębnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
15. Dolsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
16. Droszew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
17. Drożki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
18. Gąsawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
19. Godziesze Wielkie . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
20. Golina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
21. Góra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
22. Gułtowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
23. Jaktorowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
24. Jutrosin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
25. Kalisz-Zawodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
26. Kicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
27. Kiszkowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
28. Kłodawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
29. Kosmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
30. Koszuty Małe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
31. Kościeszki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
32. Kucharki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
33. Kuchary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
34. Lgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
35. Lipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
36. Lotyń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
37. Łęki Wielkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
38. Marcinki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
39. Mąkolno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
40. Mikstat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
41. Modzerowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
42. Mórka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
43. Murzynowo Kościelne . . . . . . . . . . . . . 355
44. Niepart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
45. Oborniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
46. Ociąż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
47. Odolanów-Górka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
48. Pawłowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
49. Potulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
50. Proszów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
51. Rychnów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
52. Sławno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
53. Sokolniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
54. Sompolno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
55. Strzelce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
56. Śnieciska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
57. Ujście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
58. Umień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
59. Węglewice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
60. Września . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
61. Żegocin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Autor

Wydawca

ISBN

978-83-8018-114-4

Rok wydania

Liczba stron

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MALARSTWO ŚCIENNE DREWNIANYCH ŚWIĄTYŃ”