OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

Od Wydawcy:

10.80

Na stanie

Od Wydawcy:

Oddajemy do rąk Czytelników ósmy zeszyt „Podręcznika INPE dla Elektryków " poświęcony zagadnieniom ograniczania przepięć i ochrony przeciwprzepięciowej w instalacjach elektrycznych i sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Stosunkowo mała odporność nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych na działanie przepięć i prądów udarowych przychodzących z sieci zasilającej powo­duje istotne zagrożenia i konieczność dobrej znajomości zasad ochrony przeciwprze­pięciowej w instalacjach elektrycznych zarówno w przemyśle jak też i w obiektach komunalnych i mieszkaniowych. Aktualność problemu powoduje, że ten zeszyt pod­ręcznika jest adresowany nie tylko do projektantów, lecz także do użytkowników urzą­dzeń elektrycznych oraz osób studiujących i uczących się, w szczególności ze wzglę­du na przyszłościowy charakter problemu, który odgrywa coraz poważniejszą rolę w ocenie i eksploatacji urządzeń nowoczesnej automatyki, elektroniki i sprzętu infor­matycznego
Zachęcamy czytelników do korzystania z innych zeszytów monotematycznych pod­ręcznika INPE oraz wydawanych regularnie numerów naszego czasopisma a w szcze­gólności ze szczegółowych danych i komentarzy dotyczących nowych norm i przepisów.

Autor

Wydawca

Liczba stron

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OGRANICZANIE PRZEPIĘĆ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH”