PODSTAWY MATERIAŁOZNAWSTWA

,

Skrypt „Podstawy Materiałoznawstwa” powstał w oparciu o dorobek dydaktyczny i naukowy pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania. Od ostatniego wydania skryptu w dziedzinie metaloznawstwa upłynęło 20 lat, istniała więc pilna potrzeba nowego opracowania, odpowiadającego współczesnemu stanowi wiedzy w tym zakresie.

Obecnie opracowany skrypt zawiera charakterystyki materiałów konstrukcyjnych tradycyjnych oraz współczesnych, w tym strukturalnych, funkcjonalnych, służących do wytwarzania przedmiotów o specyficznych właściwościach, jak biomedyczne, magnetyczne, elektryczne. Skrypt zawiera nowe rozdziały zatytułowane:

33.00

Na stanie

Opis:

Skrypt „Podstawy Materiałoznawstwa” powstał w oparciu o dorobek dydaktyczny i naukowy pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania. Od ostatniego wydania skryptu w dziedzinie metaloznawstwa upłynęło 20 lat, istniała więc pilna potrzeba nowego opracowania, odpowiadającego współczesnemu stanowi wiedzy w tym zakresie.

Obecnie opracowany skrypt zawiera charakterystyki materiałów konstrukcyjnych tradycyjnych oraz współczesnych, w tym strukturalnych, funkcjonalnych, służących do wytwarzania przedmiotów o specyficznych właściwościach, jak biomedyczne, magnetyczne, elektryczne. Skrypt zawiera nowe rozdziały zatytułowane:

– Charakterystyka materiałów inżynierskich,

– Technologie wytwarzania materiałów,

– Obróbka plastyczna metali,

– Tworzywa niemetalowe, w tym ceramiki, polimery i kompozyty,

– Niszczenie i degradacja materiałów.

Rozdziały dotyczące podstawowej wiedzy z materiałoznawstwa w zakresie budowy stopów, struktury, układów równowagi, stopów żelaza i metali nieżelaznych opracowano na nowo, uwzględniając także potrzebę dostosowania opisu materiałów do systemu europejskiego.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków mechanicznych studiów I i II stopnia.

Spis treści
1. Charakterystyka materiałów (A. Zieliński, B. Świeczko-Żurek) / 5
1.1. Budowa materii / 5
1.2. Klasyfikacja pierwiastków chemicznych / 6
1.3. Rodzaje wiązań atomowych / 7
1.4. Podział i właściwości materiałów inżynierskich / 8
1.5. Właściwości materiałów inżynierskich / 11
1.6. Rozwój historyczny materiałów / 11
1.7. Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa / 15
1.8. Projektowanie i dobór materiałów / 16
1.9. Materiały zaawansowane i prognozy rozwoju / 18
2. Struktura ciał stałych (A. Zieliński) / 25
2.1. Struktura ciał krystalicznych / 25
2.2. Struktura ciał bezpostaciowych / 34
3. Defekty struktury (A. Zieliński) / 36
3.1. Klasyfikacja defektów struktury / 36
3.2. Wpływ defektów na własności metali / 44
4.Badania struktury materiałów (J. Stryjewski) / 46
4.1. Badania metalograficzne makroskopowe / 46
4.2. Badania metalograficzne mikroskopowe / 49
4.3. Badania struktury z wykorzystaniem elektronów i promieniowania rentgenowskiego / 56
5. Budowa stopów metali (M. Głowacka) / 72
5.1. Roztwory stałe / 72
5.2. Fazy międzymetaliczne / 75
6.Własności mechaniczne materiałów i metody ich badań (J. Łabanowski) / 80
6.1. Próby statyczne / 80
6.2. Dynamiczne próby metali / 96
6.3. Badania metali na zmęczenie / 100
7. Układy równowagi fazowej (W. Serbiński) / 104
7.1. Budowa stanowiska do analizy cieplnej stopów z zastosowaniem termopary / 104
7.2. Zasady pomiaru temperatury za pomocą termopary / 105
7.3. Pojęcie fazy, składnika stopu i układu równowagi / 106
7.4. Reguła faz Gibbsa / 107
7.5. Budowa, opis fazowy i strukturalny wykresów równowagi stopów dwuskładnikowych / 107
7.6. Stopy trójskładnikowe / 115
8. Układ równowagi żelazo–cementyt (M. Głowacka, K. Krzysztofowicz) / 118
8.1. Wykres równowagi fazowej Fe–Fe3C – opis fazowy / 118
8.2.Struktura stopów układu Fe–Fe3C / 120
8.3. Wyznaczanie udziału procentowego faz i składników struktury w stopach żelaza z węglem / 126
8.4. Wyznaczanie zawartości węgla w stopach żelaza z węglem na podstawie obrazu mikrostruktury / 128
9. Stopy żelaza / 130
9.1.Stale (J. Łabanowski, M. Głowacka) / 131
9.2. Żeliwa (K. Imielińska, M. Głowacka, A. Ossowska) / 189
9.3. Staliwo (M. Głowacka) / 207
10. Technologie wytwarzania materiałów / 215
10.1. Krystalizacja metali (A. Sitko) / 215
10.2. Metalurgia proszków (H. Smoleńska) / 228
11. Obróbka plastyczna metali (T. Jankowski) / 237
11.1.Odkształcenie metali / 237
11.2. Odkształcenie plastyczne na gorąco / 255
12. Obróbka cieplna / 257
12.1. Wyżarzanie (J. Łabanowski) / 264
12.2. Hartowanie i odpuszczanie (M. Głowacka) / 269
12.3. Obróbka cieplno-chemiczna stali (W. Serbiński) / 295
13. Stopy metali nieżelaznych / 307
13.1. Miedź i stopy miedzi (M. Głowacka) / 307
13.2. Aluminium i stopy aluminium (W. Serbiński) / 326
13.3. Stopy niklu, kobaltu i tytanu (A. Ossowska) / 341
13.4. Stopy łożyskowe (M. Głowacka) / 345
14. Materiały niemetalowe / 359
14.1. Materiały ceramiczne (H. Smoleńska) / 359
14.2. Polimery (A. Zieliński) / 368
14.3. Materiały kompozytowe (K. Imielińska, M. Landowski) / 373
15. Niszczenie i degradacja materiałów (M. Szkodo, A. Zieliński) / 380
15.1. Zachowanie się materiałów w warunkach rzeczywistych / 380
15.2. Pękanie / 381
15.3. Zniszczenie zmęczeniowe / 383
15.4. Pełzanie metali i stopów / 385
15.5. Korozja chemiczna materiałów / 389
15.6. Korozja elektrochemiczna / 394
15.7. Niszczenie mechano-korozyjne (niszczenie środowiskowe) / 398
15.8. Zużycie materiału spowodowane tarciem / 400
15.9. Erozja korozyjna i atak uderzeniowy / 403
15.10. Erozja kawitacyjna / 403
Literatura / 407

Autor

,

Wydawca

ISBN

978-83-7348-536-5

Rok wydania

Liczba stron

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODSTAWY MATERIAŁOZNAWSTWA”