ACTIONSCRIPT 3.0. SZYBKI START

* Jak rozpocząć przygodę z ActionScript 3.0?
* Jak kontrolować oś czasu?
* Jak wykorzystać zasoby zewnętrzne…

49.00

Na stanie

* Jak rozpocząć przygodę z ActionScript 3.0?
* Jak kontrolować oś czasu?
* Jak wykorzystać zasoby zewnętrzne?

ActionScript jest obiektowym językiem programowania, wykorzystywanym w Adobe Flash. Obecnie stosowana składnia tego języka pojawiła się po raz pierwszy we Flashu 5. ActionScript pozwala na sterowanie aplikacją oraz animacją, a jego możliwości mogą zaskoczyć niejednego programistę. To dzięki niemu stworzysz jeszcze bardziej interaktywne i atrakcyjne strony WWW!

Książka ta pozwoli Ci błyskawicznie opanować podstawy pracy z ActionScript, a po jej przeczytaniu stworzenie aplikacji na platformie Flash nie powinno stanowić dla Ciebie żadnego problemu. Dzięki niej poznasz składnię ActionScript 3.0, sposób wykorzystania zmiennych, właściwości oraz funkcji i metod. Nauczysz się pracować z obiektami wyświetlania oraz reagować na zdarzenia. Ponadto dowiesz się, jak kontrolować oś czasu, a także używać pól tekstowych oraz klas Math i Date. "ActionScript 3.0. Szybki start" jest obowiązkową pozycją dla wszystkich osób chcących rozpocząć przygodę z ActionScript 3.0!

* Składnia ActionScript 3.0
* Zmienne, właściwości, funkcje i metody
* Praca z klasami i obiektami
* Reagowanie na zdarzenia
* Kontrolowanie osi czasu
* Operacje na łańcuchach znaków
* Używanie pól tekstowych
* Zastosowanie klas Math i Date
* Instrukcje warunkowe oraz iteracje i powtórzenia
* Komunikacja zewnętrzna z wykorzystaniem protokołu HTTP
* Wykorzystanie zasobów zewnętrznych
* Dynamiczne sterowanie animacją
* Praca z wideo i dźwiękiem

Spis treści
Przedmowa (9)
Wprowadzenie (13)
Rozdział 1. Wprowadzenie do ActionScript 3 (19)

* Język ActionScript (20)
* Składnia języka ActionScript (22)
* Znaki przestankowe (23)
* Dalej o klasach i obiektach (26)
* Pisanie kodu ActionScript (30)

Rozdział 2. Zmienne i właściwości (35)

* Co to jest zmienna? (36)
* Deklarowanie zmiennych i przypisywanie do nich wartości (39)
* Określanie typów danych zmiennych (40)
* Łańcuchy znaków (42)
* Liczby (44)
* Konwertowanie typu danych (47)
* Instancje i właściwości (48)
* Zmienne typu Boolean (51)

Rozdział 3. Funkcje i metody (53)

* Metoda a funkcja (54)
* Zwracanie wartości przez funkcje (63)
* Zakres funkcji (66)

Rozdział 4. Praca z klasami i obiektami (69)

* Definiowanie klas i obiektów (70)
* Importowanie klasy (72)
* Tworzenie instancji obiektów (74)
* Praca z kodem zewnętrznym (78)

Rozdział 5. Listy wyświetlania i obiekty wyświetlania (81)

* Lista wyświetlania (82)
* Klasy i obiekty wyświetlania (85)

Rozdział 6. Praca z obiektami wyświetlania (101)

* Właściwości obiektów wyświetlania (102)
* Zarządzanie głębokościami obiektów (109)
* Usuwanie obiektów wyświetlania z listy wyświetlania (112)

Rozdział 7. Komunikacja i zdarzenia (113)

* Model zdarzeń w ActionScript 3 (114)
* Praca z funkcjami nasłuchującymi (118)
* Przepływ zdarzeń (125)
* Podklasy klasy Event (128)

Rozdział 8. Kontrolowanie osi czasu (129)

* Kontrolowanie osi czasu (130)
* Poruszanie się po osiach czasu za pomocą ścieżek adresowych (136)
* Deklarowanie szybkości odtwarzania w czasie wykonywania (140)

Rozdział 9. Praca z łańcuchami znaków (143)

* Klasa String (144)
* Łączenie łańcuchów znaków (146)
* Operacje na łańcuchach znaków (149)

Rozdział 10. Praca z polami tekstowymi (153)

* Praca z polami tekstowymi (154)
* Formatowanie pól tekstowych (160)
* Osadzanie czcionek (166)

Rozdział 11. Praca z klasami Math i Date (169)

* Klasa Math (170)
* Klasa Date (176)
* Strefy czasowe i czas UTC (182)

Rozdział 12. Praca z danymi za pomocą tablic i obiektów (183)

* Praca z tablicami (klasa Array) (184)
* Modyfikowanie tablic (188)
* Klasa Object i tablice asocjacyjne (193)

Rozdział 13. Tworzenie instrukcji warunkowych (197)

* Instrukcje warunkowe (198)

Rozdział 14. Iteracje i powtórzenia (207)

* Pętla for (208)
* Tworzenie dynamicznego menu za pomocą tablicy asocjacyjnej (210)
* Iterowanie przez właściwości obiektu (215)
* Pętle while i do…while (218)

Rozdział 15. Żądania HTTP i komunikacja zewnętrzna (221)

* Nawigowanie do URL za pomocą żądań HTTP (222)
* Wczytywanie zewnętrznej zawartości tekstowej (226)
* Obsługa błędów (234)

Rozdział 16. Wczytywanie zasobów zewnętrznych (239)

* Wczytywanie danych zewnętrznych za pomocą klasy Loader (240)
* Monitorowanie postępów wczytywania (245)
* Sterowanie wczytanymi plikami SWF (248)

Rozdział 17. Używanie kształtów, masek, trybów mieszania i filtrów (251)

* Klasa Shape (252)
* Dynamiczne maskowanie obiektów (256)
* Tworzenie wizualnych efektów specjalnych za pomocą ActionScript (260)

Rozdział 18. Animacja sterowana dynamicznie (265)

* Klasa Timer (266)
* Zdarzenie ENTER_FRAME (271)
* Klasy Tween i Easing (273)
* Efekty przejść (klasy z pakietu transitions) (280)
* Buforowanie obiektów wyświetlania (282)

Rozdział 19. Praca z dźwiękiem (283)

* Praca z dźwiękami osadzonymi (284)
* Kontrolowanie odtwarzania za pomocą klasy SoundChannel (287)
* Wczytywanie dźwięków zewnętrznych (288)
* Monitorowanie wczytywania dźwięku za pomocą zdarzeń klasy Sound (290)
* Wykorzystywanie danych ID3 plików MP3 (293)
* Kontrolowanie głośności dźwięku (294)
* Monitorowanie postępu odtwarzania (295)

Rozdział 20. Praca z wideo (299)

* Zastosowanie komponentu FLVPlayback (300)
* Zdarzenia FLVPlayback (306)
* Zaawansowane aplikacje wideo (317)

Skorowidz (319)

Autor

ISBN

978-83-246-2164-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ACTIONSCRIPT 3.0. SZYBKI START”