ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL OFICJALNY PODRĘCZNIK

Jak używać narzędzi?
* Jak modyfikować atrybuty obiektów?
* Jak dodawać do projektu elementy tekstowe?
* Jak korzystać z warstw i masek…

69.00

Na stanie

* Jak używać narzędzi?
* Jak modyfikować atrybuty obiektów?
* Jak dodawać do projektu elementy tekstowe?
* Jak korzystać z warstw i masek?

Adobe Illustrator CS3 to najnowsza, usprawniona wersja jednej z najbardziej uniwersalnych aplikacji dla grafików. Możliwości Illustratora pozwalają na przygotowanie profesjonalnych projektów przeznaczonych dla publikacji drukowanych i elektronicznych, witryn WWW i prezentacji multimedialnych. Niezwykle rozbudowane narzędzia rysunkowe, niesamowite efekty specjalne, perfekcyjny system zarządzania kolorami, a także szeroki wachlarz formatów, w jakich można zapisać gotową pracę, sprawiły, że Illustrator doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie wygoda pracy, precyzja i wydajność mają istotne znaczenie.

"Adobe Illustrator CS3/CS3 PL. Oficjalny podręcznik" to zbiór ćwiczeń, dzięki którym opanujesz ogromne możliwości tej aplikacji. Każdy z rozdziałów przygotowanych i zatwierdzonych przez certyfikowanych w firmie Adobe nauczycieli i ekspertów opisuje inny aspekt korzystania z Illustratora CS3. Czytając tę książkę, poznasz metody konfigurowania obszaru roboczego, rysowania, zaznaczania elementów i modyfikowania ich. Dowiesz się, jak korzystać z warstw, masek i efektów specjalnych, wzbogacisz projekt graficzny o elementy tekstowe i odpowiednio dobierzesz kolory dla obiektów. Nauczysz się także przygotowywać separacje barwne, wykorzystywać pliki z innych aplikacji firmy Adobe oraz drukować przygotowane prace.

* Nowe narzędzia Illustratora CS3
* Obszar roboczy
* Zaznaczanie elementów
* Korzystanie z narzędzi rysunkowych
* Transformowanie obiektów
* Rysowanie kształtów wektorowych
* Praca z kolorami
* Wprowadzanie i formatowanie tekstu
* Warstwy i maski
* Efekty
* Korzystanie ze stylów
* Przygotowanie pracy do druku

Spis treści

Zaczynamy

* Seria Oficjalny podręcznik (17)
* Niezbędna wiedza (17)
* Instalowanie programu (18)
* Instalowanie czcionek serii Oficjalny podręcznik (18)
* Kopiowanie plików z płyty CD dołączonej do książki (18)
* Przywracanie ustawień domyślnych (19)
* Inne źródła informacji (21)
* Certyfikaty Adobe (22)

Nowe opcje programu Adobe Illustrator CS3

* Usprawnienia w obszarze roboczym (23)
* Usprawnienia panelu Control (Sterowanie) (24)
* Startowe profile dokumentu (24)
* Usprawnienia rysowania (25)
* Narzędzie Eraser (Gumka) (25)
* Live Color (Kolor aktywny) (26)
* Usprawnienia w warstwach i panelach (26)
* Narzędzie Obszar kadrowania (Crop) (27)
* Usprawnienia symboli (27)
* Usprawniona obsługa tworzenia grafiki do obrazów wideo (28)
* Obsługa łącz i pól tekstowych Flasha (28)

Szybki kurs zapoznawczy z programem Adobe Illustrator

* Zaczynamy (31)
* Efekty palety Pathfinder (Odnajdywanie ścieżek) (34)
* Praca z grupami kolorów i kolorem aktywnym (35)
* Umieszczanie obrazów Photoshopa w programie Illustrator (36)
* Korzystanie z funkcji Live Trace (Aktywny obrys) (37)
* Korzystanie z funkcji Live Paint (Aktywne malowanie) (39)
* Edytowanie tekstu za pomocą panelu Control (Sterowanie) (40)
* Tworzenie konturu tekstu (41)
* Korzystanie z panelu Appearance (Wygląd) (42)
* Stosowanie efektów (43)
* Zapisywanie atrybutów obiektu w postaci stylu (43)
* Stosowanie opcji wypaczenia do tekstu (45)
* Stosujemy metodę przenikania do formy (45)
* Praca z symbolami (48)
* Tworzenie maski przycinania (49)

1. Zapoznajemy się z obszarem roboczym

* Zaczynamy (53)
* Oglądanie ilustracji (57)
* Korzystanie z narzędzi Illustratora (59)
* Panel Control (Sterowanie) (63)
* Praca z panelami (64)
* Dostosowywanie przestrzeni roboczej (67)
* Korzystanie z menu paneli (67)
* Zmienianie widoku ilustracji (68)
* Korzystanie z poleceń menu View (68)
* Korzystanie z narzędzia Zoom (Lupka) (69)
* Przewijanie dokumentu (71)
* Korzystanie z panelu Navigator (Nawigator) (71)
* Korzystanie z pomocy Illustratora (73)
* Wyświetlanie spisu treści pomocy (73)
* Odszukiwanie właściwych tematów pomocy przy wykorzystaniu słów kluczowych, łączy i indeksu (74)
* Odnajdywanie tematów z pomocą indeksu (75)
* Eksperymentowanie na własną rękę (76)
* Pytania kontrolne (77)
* Odpowiedzi na pytania (77)

2. Zaznaczanie i wyrównywanie

* Zaczynamy (79)
* Korzystanie z narzędzia Selection (Zaznaczanie) (80)
* Narzędzie Direct Selection (Zaznaczanie bezpośrednie) (81)
* Zaznaczanie za pomocą narzędzia Magic Wand (Różdżka) (84)
* Grupowanie elementów (84)
* Praktyczny przykład korzystania z narzędzi wyboru (86)
* Wyrównywanie obiektów (91)
* Eksperymentowanie na własną rękę (94)
* Pytania kontrolne (95)
* Odpowiedzi na pytania (95)

3. Tworzenie kształtów

* Zaczynamy (97)
* Tworzenie prostych kształtów (98)
* Korzystanie z narzędzi kształtów podstawowych (100)
* Rysowanie ołówka (100)
* Korzystanie z narzędzia Pencil (Ołówek) (106)
* Rysowanie kubka na ołówki (108)
* Tworzenie kształtów z użyciem narzędzia Live Trace (Aktywny obrys) (109)
* Wskazówki dotyczące rysowania wieloboków, spiral i gwiazdek (113)
* Eksperymentowanie na własną rękę (113)
* Pytania kontrolne (114)
* Odpowiedzi na pytania (114)

4. Transformacja obiektów

* Zaczynamy (117)
* Skalowanie obiektów (119)
* Odbijanie obiektów (122)
* Obracanie obiektów (123)
* Zniekształcanie obiektów (125)
* Pochylanie obiektów (128)
* Precyzyjne pozycjonowanie obiektów (130)
* Zmiana perspektywy (132)
* Korzystanie z narzędzia Free Transform (134)
* Dokonywanie wielu transformacji jednocześnie (137)
* Eksperymentowanie na własną rękę (138)
* Pytania kontrolne (140)
* Odpowiedzi na pytania (140)

5. Rysowanie za pomocą narzędzia Pen (Pióro)

* Zaczynamy (143)
* Rysowanie linii prostych (146)
* Tworzenie krzywych (147)
* Kreślenie krzywej (149)
* Krzywe i narożne punkty zakotwiczenia (153)
* Tworzenie rysunku gruszki (156)
* Tworzenie strzały (157)
* Rozcinanie ścieżki (158)
* Dodawanie strzałek (159)
* Rysowanie krzywych (160)
* Zaznaczanie krzywej (160)
* Rysowanie liścia (161)
* Rysowanie różnych rodzajów krzywych (162)
* Zamienianie gładkich punktów kontrolnych na punkty narożne (163)
* Rysowanie kształtu gruszki (165)
* Edytowanie krzywych (167)
* Kończymy rysowanie gruszki (168)
* Składanie części rysunku (168)
* Kolorowanie obrazka (170)
* Eksperymentowanie na własną rękę (170)
* Pytania kontrolne (171)
* Odpowiedzi na pytania (171)

6. Kolory i malowanie

* Zaczynamy (173)
* Tryby kolorów (174)
* Kontrolki służące do pracy z kolorami (174)
* Podstawy pracy z kolorami (177)
* Kopiowanie atrybutów (178)
* Malowanie wypełnień i kresek za pomocą panelu Appearance (Wygląd) (179)
* Tworzenie i zachowywanie własnych próbek kolorów (180)
* Korzystanie z bibliotek próbek programu Illustrator (181)
* Tworzenie kolorów dodatkowych (181)
* Tworzenie grup kolorów (183)
* Edytowanie kolorów za pomocą narzędzia Live Color (Kolor aktywny) (185)
* Tworzenie grup kolorów w oknie Live Color (Kolor aktywny) (189)
* Przydzielanie kolorów elementom naszej ilustracji (190)
* Wypełnianie gradientem i wzorkiem (195)
* Malowanie wzorkami (197)
* Tworzenie własnych wzorków (200)
* Malowanie naszym wzorkiem (202)
* Edytowanie wzorków (203)
* Funkcja Live Paint (204)
* Edytowanie obszarów Live Paint (208)
* Zapisywanie ilustracji w formacie PDF (211)
* Eksperymentowanie na własną rękę (211)
* Pytania kontrolne (212)
* Odpowiedzi na pytania (212)

7. Praca z tekstem

* Zaczynamy (215)
* Importowanie pliku tekstowego (216)
* Tworzenie kolumn tekstu (218)
* Jak tekst układa się w obszarze tekstu (220)
* Gdy tekst nie mieści się w obszarze tekstu (222)
* Kontynuowanie wątku tekstu (222)
* Zmienianie rozmiarów obszaru tekstu (224)
* Zmienianie atrybutów tekstu (225)
* Zmiana rozmiaru czcionki (227)
* Zmienianie koloru czcionki (228)
* Zmienianie innych atrybutów tekstu (229)
* Zmienianie atrybutów akapitu (229)
* Zapisywanie i wykorzystanie stylów (230)
* Tworzenie stylu akapitu i korzystanie z niego (230)
* Tworzenie stylu znakowego i korzystanie z niego (231)
* Próbkowanie tekstu (233)
* Zawijanie tekstu wokół elementów graficznych (234)
* Zmiana kształtu tekstu za pomocą opcji zniekształcania (235)
* Pisanie tekstów na ścieżkach i kształtach (238)
* Tworzenie obrysu tekstu (240)
* Eksperymentowanie na własną rękę (243)
* Pytania kontrolne (244)
* Odpowiedzi na pytania (244)

8. Praca z warstwami

* Zaczynamy (247)
* Tworzenie warstw (250)
* Przenoszenie obiektów i warstw (252)
* Blokowanie warstw (254)
* Oglądanie warstw (255)
* Wklejanie warstw (258)
* Tworzenie masek przycinania (261)
* Łączenie warstw (262)
* Stosowanie na warstwach atrybutów wyglądu (263)
* Eksperymentowanie na własną rękę (268)
* Pytania kontrolne (269)
* Odpowiedzi na pytania (269)

9. Płynne przekształcanie obiektów i kolorów

* Zaczynamy (273)
* Tworzenie wypełnienia gradientowego (275)
* Dostosowanie kierunku przejścia gradientowego (279)
* Dodawanie kolorów do wypełnienia gradientowego (280)
* Tworzenie gładkich przejść kolorystycznych (285)
* Przekształcanie etapami (286)
* Modyfikacja przejść (287)
* Łączenie przejść i wypełnień gradientowych (289)
* Eksperymentowanie na własną rękę (292)
* Pytania kontrolne (293)
* Odpowiedzi na pytania (293)

10. Praca z pędzlami

* Zaczynamy (297)
* Wykorzystanie pędzli artystycznych – Art (299)
* Rysowanie za pomocą narzędzia Paintbrush (299)
* Edycja ścieżek przy użyciu narzędzia Paintbrush (301)
* Wykorzystanie pędzli punktowych – Scatter (305)
* Zmiana opcji pędzla (305)
* Dodawanie do ścieżek pędzla punktowego (307)
* Zmiana atrybutów koloru pędzla (308)
* Zmiana koloru pędzla przy użyciu metody kolorowania Hue Shift (Przesunięcie barwy) (309)
* Zmiana koloru pędzla przy użyciu kolorowania Tints (Tinty) (311)
* Wykorzystanie koloru wypełnienia (313)
* Wykorzystanie pędzli kaligraficznych – Calligraphic (315)
* Wykorzystanie pędzli wzorku – Pattern (317)
* Tworzenie pędzli (320)
* Tworzenie próbek dla pędzla Pattern (320)
* Tworzenie pędzla Pattern z próbek wzorków (322)
* Wykorzystanie pędzla Pattern (324)
* Zastosowanie efektu Scribble (Bazgroły) (326)
* Eksperymentowanie na własną rękę (328)
* Używanie pędzli (328)
* Tworzenie pędzli (328)
* Pytania kontrolne (330)
* Odpowiedzi na pytania (330)

11. Stosowanie Efektów

* Zaczynamy (333)
* Zastosowanie efektów dynamicznych (334)
* Tworzenie logo banera za pomocą efektu z menu Warp (Wypaczenie) (338)
* Tworzenie tekstu logo (338)
* Stylizacja banera i tekstu logo (339)
* Edycja efektu (340)
* Tworzenie trójwymiarowego walca (342)
* Wykorzystanie efektu 3D Extrude (Wyciągnięcie) (343)
* Stosowanie symbolu w formie odwzorowanej ilustracji (345)
* Tworzenie obiektu obrotowego (348)
* Zmiana oświetlenia (349)
* Odwzorowanie obrazka pochodzącego z programu Photoshop (351)
* Poprawianie oświetlenia (353)
* Eksperymentowanie na własną rękę (354)
* Tworzenie własnych ilustracji obrotowych (354)
* Pytania kontrolne (357)
* Odpowiedzi na pytania (357)

12. Zastosowanie atrybutów wyglądu i stylów

* Zaczynamy (359)
* Startowe profile dokumentu (360)
* Zastosowanie atrybutów wyglądu (361)
* Dodawanie atrybutów wyglądu (362)
* Zmiana porządku atrybutów wyglądu (365)
* Wykorzystanie stylów graficznych (366)
* Tworzenie i zapisywanie stylu graficznego (367)
* Zastosowanie stylu graficznego w warstwie (368)
* Zastosowanie istniejących stylów (370)
* Zastosowanie wyglądu w warstwie (372)
* Kopiowanie, stosowanie i usuwanie stylów i wyglądu (373)
* Eksperymentowanie na własną rękę (375)
* Pytania kontrolne (377)
* Odpowiedzi na pytania (377)

13. Praca z symbolami

* Zaczynamy (379)
* Praca z symbolami (380)
* Korzystanie z bibliotek symboli (382)
* Edytowanie symboli (383)
* Tworzenie symboli (384)
* Dodawanie egzemplarza symbolu (386)
* Korzystanie z narzędzi Symbolism (Symbolizm) (387)
* Edytowanie symboli z wykorzystaniem narzędzi z grupy Symbolizm (387)
* Edytowanie symboli (389)
* Aktualizacja symbolu (391)
* Rozdzielanie symboli (392)
* Wykorzystanie panelu Symbols (Symbole) jako bazy danych (394)
* Odwzorowanie symbolu w ilustracji 3D (395)
* Integrowanie symboli z programem Flash (395)
* Eksperymentowanie na własną rękę (396)
* Pytania kontrolne (397)
* Odpowiedzi na pytania (397)

14. Łączenie grafiki Illustratora z obrazami utworzonymi w innych programach środowiska Creative Suite

* Łączenie ilustracji (399)
* Grafika wektorowa a grafika rastrowa (400)
* Zaczynamy (401)
* Tworzenie obszaru kadrowania (403)
* Umieszczanie pliku Adobe Photoshop (404)
* Kompozycje warstw (405)
* Powielanie umieszczonego obrazka (407)
* Edycja kolorów w umieszczonym obrazku (408)
* Tworzenie masek w obrazkach (410)
* Stosowanie na obrazku maski przycinania (410)
* Tworzenie ścieżki złożonej i masek kryjących (412)
* Edycja zaimportowanej maski (415)
* Próbkowanie kolorów z umieszczonych obrazków (416)
* Zamiana umieszczonego obrazka (418)
* Eksport pliku warstwowego do Photoshopa (419)
* Eksperymentowanie na własną rękę (420)
* Pytania kontrolne (421)
* Odpowiedzi na pytania (421)

15. Drukowanie ilustracji i tworzenie rozbarwień kolorów

* Druk – podstawy (423)
* Urządzenia drukujące – informacje (425)
* Raster (425)
* Liniatura rastra (425)
* Rozdzielczość urządzenia drukującego (426)
* Kolor (427)
* Model kolorów RGB (427)
* Model kolorów CMYK (427)
* Kolory dodatkowe (427)
* Zaczynamy (428)
* Zarządzanie kolorami (428)
* Ustawianie zarządzania kolorami w aplikacjach Adobe (429)
* Określanie ustawień kolorów z wybranej aplikacji (431)
* Drukowanie czarno-białych próbek (433)
* Tworzenie wstępnych prób kolorów (433)
* Polecenie Document Info (Informacje o dokumencie) (435)
* Tworzenie rozbarwień kolorów (436)
* Wybór pliku opisu drukarki (436)
* Określenie obszaru spadu (439)
* Rozbarwianie kolorów (441)
* Określanie liniatury rastra (444)
* Praca z ilustracjami dwubarwnymi (445)
* Edycja koloru dodatkowego (445)
* Separowanie kolorów dodatkowych (448)
* Tworzenie zalewek (449)
* Tworzenie zalewek za pomocą nadruku (451)
* Zapisywanie i drukowanie plików zawierających efekty przezroczystości (454)
* Określenie rozdzielczości filtrów i efektów aktywnych (456)
* Ustawienia efektów rastrowych (457)
* Obsługa panelu Flattener Preview (Podgląd spłaszczania) (458)
* Przypisywanie opcji spłaszczania (461)
* Zapisywanie pliku zawierającego przezroczystość (462)
* Zapisywanie w formacie EPS (463)
* Drukowanie ilustracji zawierających przezroczystość (463)
* Eksport i import ustawień spłaszczania (464)
* Zapisywanie dokumentów w formacie Adobe PDF (464)
* Pytania kontrolne (466)
* Odpowiedzi na pytania (466)

Skorowidz (469)

Autor

ISBN

978-83-246-1272-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ADOBE ILLUSTRATOR CS3/CS3 PL OFICJALNY PODRĘCZNIK”