AJAX I JAVASCRIPT TWORZENIE I OPTYMALIZACJA APLIKACJI SIECIOWYCH

Rosnąca popularność internetu sprawiła, że jego użytkownicy stawiają witrynom WWW i aplikacjom sieciowym coraz wyższe wymagania. Nie wystarczy już przygotować efektowny projekt graficzny i atrakcyjną treść. Dziś liczy się szybkość działania, bezpieczeństwo i wygoda obsługi. Ratunkiem dla programistów poszukujących kolejnych metod usprawnienia…

39.60

Na stanie

Wykorzystaj w projektach najnowsze technologie

* Poznaj zasady funkcjonowania technologii AJAX
* Zastosuj narzędzia i biblioteki ułatwiające budowanie aplikacji internetowych
* Zaprojektuj aplikacje, posługując się przypadkami użycia

Rosnąca popularność internetu sprawiła, że jego użytkownicy stawiają witrynom WWW i aplikacjom sieciowym coraz wyższe wymagania. Nie wystarczy już przygotować efektowny projekt graficzny i atrakcyjną treść. Dziś liczy się szybkość działania, bezpieczeństwo i wygoda obsługi. Ratunkiem dla programistów poszukujących kolejnych metod usprawnienia działania swoich aplikacji jest technologia AJAX. To niesamowite połączenie języka JavaScript i XML pozwoliło wyeliminować największą wadę aplikacji i witryn WWW, czyli konieczność przeładowywania strony po każdej zmianie zawartości. AJAX realizuje proces przeładowania danych w tle, w sposób niezauważalny dla użytkownika. Oczywiście, to nie jedyna zaleta technologii AJAX — jest ich znacznie więcej.

Czytając książkę „AJAX i JavaScript. Tworzenie i optymalizacja aplikacji sieciowych“, odkryjesz wszystkie zalety tej technologii i dowiesz się, jak projektować i pisać wydajne, bezpieczne oraz ergonomiczne aplikacje WWW. Nauczysz się korzystać z żądań asynchronicznych, przetwarzać pobrane dane i rozbudowywać istniejące aplikacje tak, aby zastosować AJAX. Poznasz proces projektowania i tworzenia aplikacji sieciowych z wykorzystaniem przypadków użycia, zadbasz o wygodę obsługi i zdiagnozujesz oraz rozwiążesz problemy z kodem AJAKSA. W książce znajdziesz także omówienie bibliotek i narzędzi, dzięki którym proces budowania aplikacji przyspieszysz i usprawnisz.

* Obiekty XMLHttpRequest
* Żądania asynchroniczne
* Modyfikowanie aplikacji pod kątem AJAKSA
* Zwiększanie użyteczności witryn internetowych
* Przetwarzanie danych zwracanych do aplikacji ajaksowych
* Korzystanie z bibliotek Sarissa i Scriptaculous
* Przyspieszanie wyświetlania danych
* Formularze logowania oparte na AJAKSIE
* Biblioteki AJAKSA dla PHP, Javy, C# i DHTML

Spis treści:

Podziękowania (7)

O autorze (9)

Wprowadzenie (11)

Część I (17)

Rozdział 1. Czym jest AJAX? (19)

* 1.1. Bogate aplikacje internetowe (19)
* 1.2. Definicja AJAX-a (20)
* 1.3. Technologie AJAX-a (21)
* 1.4. Zdalne wykonywanie skryptów (24)
* 1.5. Gmail popularyzuje obiekty XMLHttpRequest (24)
* 1.6. Nowa nazwa – AJAX (26)
* 1.7. Podsumowanie (27)

Rozdział 2. Zaczynamy (29)

* 2.1. Wprowadzenie do obiektów XMLHttpRequest (29)
o 2.1.1. XMLHttpRequest::Open() (30)
o 2.1.2. XMLHttpRequest::Send() (31)
o 2.1.3. XMLHttpRequest::setRequestHeader() (31)
o 2.1.4. XMLHttpRequest::getResponseHeader() i getAllResponseHeaders() (32)
o 2.1.5. Inne metody obiektu XMLHttpRequest (32)
o 2.1.6. Właściwości obiektów XMLHttpRequest (33)
o 2.1.7. Informacje o zmiennej readyState (33)
* 2.2. Obiekty XMLHttpRequest działające w różnych przeglądarkach (34)
* 2.3. Przesyłanie żądań asynchronicznych (36)
* 2.4. AJAX bez obiektów XMLHttpRequest (40)
* 2.5. Pierwsze rozwiązanie rezerwowe – przesyłanie żądań za pomocą ramek IFrame (41)
o 2.5.1. Tworzenie ukrytych ramek IFrame (43)
o 2.5.2. Tworzenie formularza (43)
o 2.5.3. Przesyłanie pobranych danych do oryginalnego dokumentu (44)
o 2.5.4. Kompletny przykład komunikacji w AJAX-ie przy użyciu ramek IFrame (44)
* 2.6. Drugie rozwiązanie rezerwowe – przesyłanie żądań za pomocą ciasteczek (47)
* 2.7. Podsumowanie (50)

Rozdział 3. Używanie pobranych danych (51)

* 3.1. Podejścia bazujące na dokumentach (51)
o 3.1.1. Używanie AJAX-a do dodawania nowych danych HTML do strony (52)
o 3.1.2. Używanie XML-a w modelu DOM (54)
o 3.1.3. Używanie XML-a za pomocą XSLT (57)
* 3.2. Zdalne wykonywanie skryptów (61)
o 3.2.1. Podstawowe techniki RPC (62)
o 3.2.2. SOAP i XML-RPC (70)
o 3.2.3. Niestandardowe formaty XML (71)
o 3.2.4. JavaScript i JSON (77)
* 3.3. Jak wybrać typ żądania? (78)
* 3.4. Podsumowanie (79)

Rozdział 4. Dodawanie AJAX-a do procesu tworzenia stron (81)

* 4.1. Zmiany w cyklu tworzenia stron (81)
o 4.1.1. Zmiany wynikające z rozszerzania (82)
o 4.1.2. AJAX w akcji – zastępowanie wyszukiwania użytkowników w oknie wyskakującym (83)
o 4.1.3. Zmiany przy tworzeniu aplikacji sterowanych AJAX-em (85)
* 4.2. Integrowanie AJAX-a w ramach platformy (88)
* 4.3. Język JavaScript jako podstawowy język programowania (89)
* 4.4. Problemy wynikające ze stosowania nowego paradygmatu programowania (91)
* 4.5. Zalety stosowania bibliotek (92)
* 4.6. Przyczyny tworzenia własnych bibliotek (93)
* 4.7. Jak oprogramowanie o otwartym dostępie do kodu źródłowego wpasowuje się w zestaw narzędzi? (94)
o 4.7.1. Ocena bibliotek o otwartym dostępie do kodu źródłowego (94)
o 4.7.2. Biblioteki o otwartym dostępie do kodu źródłowego a biblioteki komercyjne (95)
* 4.8. Przypadek użycia w dziedzinie tworzenia – licznik pobrań przeglądarki Firefox (97)
* 4.9. Przypadek użycia w dziedzinie pobierania – witryna intranetowa (99)
* 4.10. Podsumowanie (100)

Rozdział 5. Optymalne wykorzystywanie możliwości AJAX-a (101)

* 5.1. Cele stosowania AJAX-a (101)
o 5.1.1. Zwiększanie interaktywności (102)
o 5.1.2. Zmniejszanie czasu potrzebnego na wykonywanie operacji (104)
o 5.1.3. Zmniejszanie obciążenia łączy (106)
o 5.1.4. Tworzenie bogatych aplikacji (107)
* 5.2. Pomiar usprawnień (108)
* 5.3. Wady i zalety łączenia AJAX-a z innymi nowymi technologiami (114)
o 5.3.1. Łączenie AJAX-a z technologią Flash (115)
o 5.3.2. Skalowalna grafika wektorowa (SVG) (115)
o 5.3.3. Języki interfejsu użytkownika bazujące na XML-u (116)
* 5.4. Podsumowanie (116)

Rozdział 6. Porady dotyczące użyteczności (119)

* 6.1. Definiowanie użyteczności (119)
* 6.2. Porady dotyczące użyteczności (121)
o 6.2.1. Pamiętaj o oczekiwaniach użytkowników (121)
o 6.2.2. Udostępnianie informacji o zachodzących operacjach (122)
o 6.2.3. Pamiętanie o użytkownikach w trakcie dodawania zawartości strony (122)
o 6.2.4. Zachowanie możliwości cofnięcia operacji (123)
o 6.2.5. Określenie, czy programista tworzy aplikację czy witrynę internetową (123)
o 6.2.6. Stosowanie AJAX-a tylko wtedy, kiedy przynosi to optymalne efekty (123)
o 6.2.7. Plan dla użytkowników, których przeglądarki nie obsługują obiektów XMLHttpRequest (124)
* 6.3. Często spotykane problemy z użytecznością (124)
o 6.3.1. Odciąganie uwagi przez komunikaty o sprawdzaniu poprawności (124)
o 6.3.2. Uniemożliwienie cofania operacji w wyniku automatycznego zapisywania (127)
o 6.3.3. Aktualizowanie fragmentów strony bez zwracania na to uwagi użytkownika (128)
o 6.3.4. Problemy z tworzeniem zakładek przy używaniu AJAX-a do wczytywania całych stron (130)
o 6.3.5. Wymaganie obsługi AJAX-a na witrynie sklepu internetowego (131)
* 6.4. Podsumowanie (132)

Rozdział 7. Wskazówki dotyczące diagnozowania (133)

* 7.1. Dwie strony diagnozowania (133)
* 7.2. Spojrzenie na komunikację w AJAX-ie (134)
o 7.2.1. Tworzenie AJAX-owego rejestratora (134)
o 7.2.2. Używanie rejestratora (138)
o 7.2.3. Firebug – rozszerzenie do diagnozowania dla przeglądarki Firefox (139)
o 7.2.4. Fiddler (143)
o 7.2.5. Ogólne scenariusze diagnostyczne (147)
* 7.3. Narzędzia do diagnozowania kodu JavaScript (148)
* 7.4. Wyjątki w języku JavaScript (150)
* 7.5. Zrzuty zmiennych (152)
* 7.6. Podsumowanie (153)

Część II (155)

Rozdział 8. Biblioteki używane w części II – Sarissa i scriptaculous (157)

* 8.1. Przegląd przypadków użycia (157)
* 8.2. Biblioteki używane w części II (158)
* 8.3. Sarissa (158)
o 8.3.1. Instalacja (159)
o 8.3.2. Zgłaszanie żądań AJAX-a (159)
o 8.3.3. Podstawowe funkcje do obsługi XML-a (160)
o 8.3.4. Obsługa dokumentów DOM (160)
o 8.3.5. Używanie XPath do wyszukiwania węzłów w dokumencie (163)
o 8.3.6. Przekształcanie danych XML za pomocą XSLT (166)
o 8.3.7. Porady dla programistów używających Sarissy (169)
* 8.4. Scriptaculous (170)
o 8.4.1. Instalacja (170)
o 8.4.2. Efekty wizualne (170)
o 8.4.3. Pary "wyświetl-ukryj" (171)
o 8.4.4. Przeciąganie (173)
o 8.4.5. Obiekty sortowalne (174)
o 8.4.6. Suwak (177)
o 8.4.7. Wskazówki dla użytkowników biblioteki scriptaculous (179)
* 8.5. Podsumowanie (180)

Rozdział 9. Biblioteki używane w części II – HTML_AJAX (181)

* 9.1. HTML_AJAX (181)
o 9.1.1. Instalacja (182)
o 9.1.2. Interfejs API biblioteki HTML_AJAX dla języka JavaScript (183)
o 9.1.3. Zdalny pośrednik AJAX-a (189)
o 9.1.4. Korzystanie z klasy HTML_AJAX_Action (192)
o 9.1.5. Działania języka JavaScript (193)
o 9.1.6. Metody narzędziowe dla języka JavaScript (195)
o 9.1.7. Metody narzędziowe dla języka PHP (196)
o 9.1.8. Wskazówki dotyczące korzystania z HTML_AJAX (197)
* 9.2. Podsumowanie (197)

Rozdział 10. Przyspieszanie wyświetlania danych (199)

* 10.1. Wprowadzenie do przeglądarki wschodów i zachodów słońca (199)
* 10.2. Tworzenie przeglądarki wschodów i zachodów słońca bez AJAX-a (200)
o 10.2.1. Klasa SunRiseSet (203)
o 10.2.2. Plik Graph.php (208)
o 10.2.3. Plik Standard.php (208)
* 10.3. Problemy z przeglądarką bez AJAX-a (212)
* 10.4. Usprawnianie przeglądania za pomocą AJAX-a (212)
o 10.4.1. Przeglądarka w wersji HTML usprawniona pod kątem AJAX-a (214)
o 10.4.2. Skrypt PHP przeglądarki zmodyfikowany po kątem AJAX-a (218)
* 10.5. Podsumowanie (225)

Rozdział 11. Logowanie do blogu przy użyciu AJAX-a (227)

* 11.1. Dlaczego AJAX dobrze nadaje się do obsługi logowania? (227)
* 11.2. Tworzenie systemu logowania bazującego na AJAX-ie (228)
* 11.3. Rozbudowywanie formularza logowania (233)
* 11.4. Używanie formatu XML do tworzenia AJAX-owego logowania do systemu komentarzy (238)
* 11.5. Podsumowanie (245)

Rozdział 12. Budowanie systemu sygnalizowania błędów (247)

* 12.1. System sygnalizowania błędów (247)
* 12.2. Skala zależności od AJAX-a (249)
* 12.3. Tworzenie zaplecza (250)
* 12.4. Eksportowanie zaplecza (256)
* 12.5. Tworzenie aplikacji bazującej na języku JavaScript (261)
* 12.6. Komponent do logowania (271)
* 12.7. Komponent do rejestracji użytkowników (276)
* 12.8. Komponent do edycji kont (279)
* 12.9. Komponent do tworzenia zgłoszeń (281)
* 12.10. Komponent do edycji zgłoszeń (283)
* 12.11. Komponent "moje zgłoszenia" (288)
* 12.12. Komponent do przypisywania zgłoszeń (293)
* 12.13. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem w aplikacjach AJAX-owych (297)
* 12.14. Porównywanie aplikacji sterowanych AJAX-em ze standardowym modelem MVC (298)
* 12.15. Podsumowanie (299)

Dodatki (301)

Dodatek A Biblioteki AJAX-a dla języka JavaScript (303)

Dodatek B Biblioteki AJAX-a z warstwami serwera (309)

Dodatek C Biblioteki dla DHTML JavaScript (317)

Skorowidz (323)

i popraw komfort swojej pracy oraz jakość aplikacji!

Autor

ISBN

978-83-246-1098-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „AJAX I JAVASCRIPT TWORZENIE I OPTYMALIZACJA APLIKACJI SIECIOWYCH”