AKUSTYKA SAL ZALECENIA PROJEKTOWE DLA ARCHITEKTÓW

Dla kogo jest ta książka

Akustyka pomieszczeń jest jednym z najbardziej rozwiniętych działów akustyki. Cyklicznie odbywają się konferencje specjalistyczne z tego zakresu oraz wydawane są liczne czasopisma fachowe.

36.00

Na stanie

Dla kogo jest ta książka

Akustyka pomieszczeń jest jednym z najbardziej rozwiniętych działów akustyki. Cyklicznie odbywają się konferencje specjalistyczne z tego zakresu oraz wydawane są liczne czasopisma fachowe. Zbiór opracowań książkowych w języku polskim i angielskim, czyli najbardziej dostępnych dla polskiego czytelnika, liczy co najmniej kilkanaście pozycji. Mogłoby się zatem wydawać, że pisanie kolejnego opracowania jest niepotrzebne. W zamyśle architekta koncepcja każdego kolejnego obiektu i wynikający z niej projekt sali jest jednak oryginalnym, odmiennym od innych dziełem. Ogranicza to możliwość ujęcia procesu projektowania w postaci procedur gwarantujących powodzenie zarówno w zakresie architektury, jak i akustyki, gdyż prowadziłoby to do unifikacji powstających opracowań. Potrzeba naświetlenia z różnych stron zagadnień składających się na sztukę akustycznego projektowania sal pozostaje więc stale aktualna.
W książkach dotyczących akustyki pomieszczeń można wyróżnić dwa główne nurty. Pierwszy stanowią opracowania nastawione na matematyczno-fizyczny opis pola akustycznego w pomieszczeniu, zagadnienia pomiarów akustycznych, dyskusję parametrów akustycznych pomieszczenia itp. Akustyka pomieszczeń jest w tych opracowaniach zwykle traktowana jako wyspecjalizowana dziedzina analizy sygnałów. Kontekst architektoniczny, rozumiany z jednej strony jako studium korzyści akustycznych wynikających z określonych rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych, z drugiej zaś – analiza ograniczeń, jakie niosą przepisy budowlane oraz wymagania konstrukcyjne, materiałowe i estetyczne jest w nich zwykle eksponowany w mniejszym zakresie. Opracowania te są przeznaczone głównie dla czytelnika o przygotowaniu matematycznym lub technicznym, z reguły absolwenta wydziałów elektroniki lub fizyki uczelni politechnicznych lub uniwersyteckich. Opracowania takie mają jednak ograniczoną przydatność dla czytelnika o przygotowaniu architektonicznym, zwłaszcza jeśli jego zamiarem nie jest studiowanie akustyki architektonicznej jako wyodrębnionej dziedziny wiedzy, lecz poszukiwanie inspiracji w zakresie poprawnych pod względem akustycznym rozwiązań architektonicznych, dotyczących formy, wielkości i kształtu sali.
Drugim nurtem są albumy fotograficzne dotyczące sal o wybitnych walorach architektonicznych. Są to opracowania bliższe artystycznej stronie zawodu architekta, zaś wątek techniczny dotyczący akustyki zwykle jest tam mniej eksponowany. Książki o profilu lokującym się między tymi dwoma nurtami są w zdecydowanej mniejszości. Jednak właśnie one są najbardziej pomocne dla prac koncepcyjno-projektowych dotyczących akustyki pomieszczeń, a także wzajemnego zrozumienia odmiennych priorytetów, jakie mogą mieć współpracujący ze sobą architekt i akustyk. (…)

Autor

ISBN

978-83-7348-364-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „AKUSTYKA SAL ZALECENIA PROJEKTOWE DLA ARCHITEKTÓW”