ALGORYTMY DATA SCIENCE

49.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorze

 • O recenzentach
 • Przedmowa
  • Do kogo kierujemy tę książkę?
  • Co zawiera ta książka?
  • Jak najlepiej wykorzystać tę książkę?
  • Kod przykładowych programów
  • Konwencje typograficzne stosowane w książce
 • Rozdział 1. Klasyfikacja na podstawie najbliższego sąsiedztwa
  • Subiektywne odczuwanie temperatury
  • Implementacja algorytmu k najbliższych sąsiadów
   • Dane wejściowe
   • Wynik klasyfikacji
   • Wizualizacja
  • Mapa Włoch przykład doboru wartości k
   • Analiza
  • Skalowanie danych prognozowanie statusu własności
   • Analiza
  • Nieeuklidesowe metryki odległości punktów klasyfikowanie tekstów
   • Analiza
  • Klasyfikowania tekstów ciąg dalszy wielowymiarowy algorytm k-NN
   • Analiza
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Subiektywne odczuwanie temperatury
   • Mapa Włoch przykład doboru wartości k
   • Status własności
   • Analiza
 • Rozdział 2. Naiwny klasyfikator bayesowski
  • Testy medyczne podstawowe zastosowanie twierdzenia Bayesa
   • Analiza
  • Podstawowe twierdzenie Bayesa i jego rozszerzenie
   • Twierdzenie Bayesa
    • Dowód
   • Rozszerzone twierdzenie Bayesa
    • Dowód
  • Zagramy w szachy? niezależne zdarzenia warunkujące
   • Analiza
  • Implementacja naiwnego klasyfikatora bayesowskiego
   • Dane wejściowe
   • Wynik
  • Zagramy w szachy? częściowo zależne zdarzenia warunkujące
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynik
  • Chłopak czy dziewczyna? twierdzenie Bayesa dla ciągłych zmiennych losowych
   • Analiza
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
 • Rozdział 3. Drzewa decyzyjne
  • Pływamy? reprezentowanie danych w postaci drzewa decyzyjnego
  • Elementy teorii informacji
   • Entropia informacyjna
    • Przykład losowe rzucanie monetą
    • Definicja
   • Zysk informacyjny
   • Pływamy? obliczanie zysku informacyjnego
  • Algorytm ID3 konstruowanie drzewa decyzyjnego
   • Pływamy? budowanie drzewa decyzyjnego
   • Implementacja w języku Python
    • Dane wejściowe
    • Wynik
  • Klasyfikowanie danych za pomocą drzew decyzyjnych
   • Przykład pływamy czy nie?
  • Przykład gra w szachy pod chmurką
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynikowe drzewo decyzyjne
    • Klasyfikacja
  • Na zakupy przykład niespójnych danych
   • Analiza
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
 • Rozdział 4. Lasy losowe
  • Ogólne zasady konstruowania lasów losowych
  • Pływamy? klasyfikacja za pomocą lasu losowego
   • Analiza
   • Konstruowanie lasu losowego
    • Losowe drzewo decyzyjne nr 0
    • Losowe drzewo decyzyjne nr 1
    • Wynikowy las losowy
   • Klasyfikowanie cechy na podstawie lasu losowego
  • Implementacja algorytmu konstruowania lasu losowego
   • Dane wejściowe
   • Wynik
  • Przykład zagramy w szachy?
   • Analiza
   • Konstruowanie lasu losowego
    • Losowe drzewo decyzyjne nr 0
    • Losowe drzewa decyzyjne nr 1, 2 i 3
    • Wynikowy las losowy
   • Klasyfikacja w drodze głosowania
    • Dane wejściowe
    • Wynik
  • Idziemy na zakupy? wnioskowanie z niespójnych danych i miara wiarygodności wyniku
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynik
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynik
 • Rozdział 5. Klasteryzacja
  • Dochód gospodarstwa domowego niski czy wysoki?
  • Algorytm k-średnich
   • Początkowy zbiór centroidów
   • Wyznaczanie centroidu klastera
  • Przykład wykorzystanie algorytmu k-średnich do klasyfikacji dochodów
  • Klasyfikowanie przez klasteryzację prognozowanie płci nieznanej osoby
   • Analiza
  • Implementacja algorytmu k-średnich
   • Dane wejściowe
   • Wynik grupowania
  • Status własności dobór optymalnej liczby klasterów
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynik podział między dwa klastery
    • Wynik podział między trzy klastery
    • Wynik podział między cztery klastery
    • Wynik podział między pięć klasterów
  • Klasyfikowanie dokumentów semantyczne znaczenie klasteryzacji
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Wynik podział między dwa klastery
    • Wynik podział między trzy klastery
    • Wynik podział między pięć klasterów
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
    • Dane wejściowe
    • Dwa klastery
    • Trzy klastery
    • Cztery klastery
    • Pięć klasterów
    • Wybór optymalnej liczby klasterów przy użyciu walidacji krzyżowej
 • Rozdział 6. Analiza regresji
  • Konwersja temperatur regresja liniowa dla danych doskonałych
   • Rozwiązanie analityczne
   • Metoda najmniejszych kwadratów w regresji liniowej
   • Implementacja analizy regresji liniowej w Pythonie
    • Kod programu
    • Wynik
    • Wizualizacja
  • Regresja dla danych pomiarowych prognozowanie wagi na podstawie wzrostu
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
  • Metoda spadku gradientowego i jej implementacja
   • Szczegóły algorytmu
   • Implementacja w Pythonie
    • Dane wejściowe
    • Wynik
    • Wizualizacja porównanie z metodą analityczną
  • Przewidywanie czasu przelotu na podstawie odległości
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
  • Obliczenia balistyczne model nieliniowy
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
    • Wizualizacja
 • Rozdział 7. Analiza szeregów czasowych
  • Zysk w biznesie analiza trendu
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
    • Wizualizacja
   • Konkluzja
  • Sprzedaż w sklepie internetowym analiza sezonowości
   • Analiza
   • Analiza trendu
    • Kod programu
    • Wynik
    • Wizualizacja
   • Analiza sezonowości
    • Wizualizacja
  • Podsumowanie
  • Problemy
   • Analiza
    • Kod programu
    • Wynik
    • Wizualizacja
    • Wizualizacja
 • Dodatek A Podstawy języka Python
  • Przykład
  • Komentarze
  • Typy danych
   • int
    • Przykład example02_int.py
    • Wynik
   • float
    • Przykład example03_float.py
    • Wynik
   • Napis
    • Przykład example04_string.py
    • Wynik
   • Krotka
    • Przykład example05_tuple.py
    • Wynik
   • Lista
    • Przykład example06_list.py
    • Wynik
   • Zbiór
    • Przykład example07_set.py
    • Wynik
   • Słownik
    • Przykład example08_dictionary.py
    • Wynik
  • Przepływ sterowania
   • Instrukcje warunkowe
    • Przykład example09_if_else_elif.py
    • Wynik
   • Pętla for
    • Przykład example10_for_loop_range.py
    • Wynik
    • Przykład example11_for_loop_list.py
    • Wynik
    • Przykład example12_for_loop_set.py
    • Wynik
   • Pętla while
    • Przykład example13_while_loop.py
    • Wynik
   • Instrukcje break i continue
    • Przykład example14_break_continue.py
    • Wynik
  • Funkcje
   • Przykład example15_function.py
   • Wynik
  • Wejście-wyjście programu
   • Argumenty wywołania programu
    • Przykład example16_arguments.py
    • Wynik
   • Operacje na plikach
    • Przykład example17_file.py
    • Wynik
 • Dodatek B Statystyka
  • Podstawowe koncepcje
   • Notacja
   • Podstawowe pojęcia
  • Wnioskowanie bayesowskie
  • Rozkład normalny Gaussa
  • Walidacja krzyżowa
  • Testowanie A/B
 • Dodatek C Słownik pojęć, algorytmów i metod Data Science
Autor

ISBN

978-83-283-5602-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ALGORYTMY DATA SCIENCE”