ALGORYTMY UCZENIA MASZYNOWEGO

89.00

Na stanie

Algorytmy uczenia maszynowego. Zaawansowane techniki implementacji

Spis treści

O autorze 11

O recenzencie 12

Przedmowa 13

Rozdział 1. Podstawy modelu uczenia maszynowego 19

 • Modele a dane 20
  • Środkowanie i wybielanie 21
  • Zbiory uczące i walidacyjne 24
 • Cechy modelu uczenia maszynowego 29
  • Pojemność modelu 29
  • Obciążenie estymatora 32
  • Wariancja estymatora 35
 • Funkcje straty i kosztu 39
  • Przykładowe funkcje kosztu 43
  • Regularyzacja 45
 • Podsumowanie 50

Rozdział 2. Wprowadzenie do uczenia półnadzorowanego 51

 • Uczenie półnadzorowane 52
  • Uczenie transdukcyjne 53
  • Uczenie indukcyjne 53
  • Założenia w uczeniu półnadzorowanym 53
 • Generatywne mieszaniny gaussowskie 56
  • Przykład generatywnej mieszaniny gaussowskiej 58
 • Algorytm kontrastowy pesymistycznego szacowania wiarygodności 63
  • Przykład zastosowania algorytmu CPLE 65
 • Półnadzorowane maszyny wektorów nośnych (S3VM) 68
  • Przykładowy algorytm maszyny S3VM 71
 • Transdukcyjne maszyny wektorów nośnych 76
  • Przykład maszyny TSVM 77
 • Podsumowanie 82

Rozdział 3. Uczenie półnadzorowane bazujące na grafach 85

 • Propagacja etykiet 86
  • Przykład zastosowania algorytmu propagacji etykiet 89
  • Propagacja etykiet w bibliotece Scikit-Learn 91
 • Rozprzestrzenianie etykiet 94
  • Przykład zastosowania algorytmu rozprzestrzeniania etykiet 95
 • Propagacja etykiet na bazie błądzenia losowego Markowa 97
  • Przykład propagacji etykiet na podstawie błądzenia losowego Markowa 98
 • Uczenie rozmaitościowe 101
  • Algorytm Isomap 102
  • Osadzanie lokalnie liniowe 106
  • Osadzanie widmowe Laplace’a 109
 • Algorytm t-SNE 111
 • Podsumowanie 113

Rozdział 4. Sieci bayesowskie i ukryte modele Markowa 115

 • Prawdopodobieństwa warunkowe i twierdzenie Bayesa 116
 • Sieci bayesowskie 118
  • Próbkowanie w sieci bayesowskiej 119
  • Przykład próbkowania za pomocą biblioteki PyMC3 129
 • Ukryte modele Markowa 133
  • Algorytm wnioskowania ekstrapolacyjno-interpolacyjnego 134
  • Algorytm Viterbiego 141
 • Podsumowanie 144

Rozdział 5. Algorytm EM i jego zastosowania 145

 • Uczenie metodami MLE i MAP 146
 • Algorytm EM 148
  • Przykład szacowania parametrów 151
 • Mieszanina gaussowska 154
  • Przykład implementacji algorytmu mieszanin gaussowskich w bibliotece Scikit-Learn 157
 • Analiza czynnikowa (FA) 159
  • Przykład zastosowania analizy czynnikowej w bibliotece Scikit-Learn 164
 • Analiza głównych składowych (PCA) 167
  • Przykład zastosowania analizy PCA w bibliotece Scikit-Learn 173
 • Analiza składowych niezależnych (ICA) 175
  • Przykładowa implementacja algorytmu FastICA w bibliotece Scikit-Learn 178
 • Jeszcze słowo o ukrytych modelach Markowa 180
 • Podsumowanie 181

Rozdział 6. Uczenie hebbowskie i mapy samoorganizujące 183

 • Reguła Hebba 184
  • Analiza reguły kowariancji 188
  • Stabilizacja wektora wag i reguła Oji 192
 • Sieć Sangera 193
  • Przykład zastosowania sieci Sangera 196
 • Sieć Rubnera-Tavana 199
  • Przykład zastosowania sieci Rubnera-Tavana 203
 • Mapy samoorganizujące 205
  • Przykład zastosowania mapy SOM 208
 • Podsumowanie 211

Rozdział 7. Algorytmy klasteryzacji 213

 • Algorytm k-najbliższych sąsiadów 213
  • Drzewa KD 217
  • Drzewa kuliste 218
  • Przykład zastosowania algorytmu KNN w bibliotece Scikit-Learn 220
 • Algorytm centroidów 223
  • Algorytm k-means++ 225
  • Przykład zastosowania algorytmu centroidów w bibliotece Scikit-Learn 227
 • Algorytm rozmytych c-średnich 235
  • Przykład zastosowania algorytmu rozmytych c-średnich w bibliotece Scikit-Fuzzy 239
 • Klasteryzacja widmowa 242
  • Przykład zastosowania klasteryzacji widmowej w bibliotece Scikit-Learn 246
 • Podsumowanie 248

Rozdział 8. Uczenie zespołowe 249

 • Podstawy uczenia zespołów 249
 • Lasy losowe 251
  • Przykład zastosowania lasu losowego w bibliotece Scikit-Learn 257
 • Algorytm AdaBoost 260
  • AdaBoost.SAMME 264
  • AdaBoost.SAMME.R 266
  • AdaBoost.R2 268
  • Przykład zastosowania algorytmu AdaBoost w bibliotece Scikit-Learn 271
 • Wzmacnianie gradientowe 275
  • Przykład wzmacniania gradientowego drzew w bibliotece Scikit-Learn 279
 • Zespoły klasyfikatorów głosujących 282
  • Przykład zastosowania klasyfikatorów głosujących 283
 • Uczenie zespołowe jako technika doboru modeli 285
 • Podsumowanie 286

Rozdział 9. Sieci neuronowe w uczeniu maszynowym 287

 • Podstawowy sztuczny neuron 288
 • Perceptron 289
  • Przykład zastosowania perceptronu w bibliotece Scikit-Learn 292
 • Perceptrony wielowarstwowe 295
  • Funkcje aktywacji 296
  • Algorytm propagacji wstecznej 299
  • Przykład zastosowania sieci MLP w bibliotece Keras 307
 • Algorytmy optymalizacji 311
  • Perturbacja gradientu 312
  • Algorytmy momentum i Nesterova 312
  • RMSProp 313
  • Adam 315
  • AdaGrad 316
  • AdaDelta 317
 • Regularyzacja i porzucanie 318
  • Porzucanie 320
 • Normalizacja wsadowa 326
  • Przykład zastosowania normalizacji wsadowej w bibliotece Keras 328
 • Podsumowanie 330

Rozdział 10. Zaawansowane modele neuronowe 333

 • Głębokie sieci splotowe 334
  • Operacje splotu 335
  • Warstwy łączące 344
  • Inne przydatne warstwy 347
  • Przykłady stosowania głębokich sieci splotowych w bibliotece Keras 348
 • Sieci rekurencyjne 356
  • Algorytm propagacji wstecznej w czasie (BPTT) 357
  • Jednostki LSTM 360
  • Jednostki GRU 365
  • Przykład zastosowania sieci LSTM w bibliotece Keras 367
 • Uczenie transferowe 371
 • Podsumowanie 373

Rozdział 11. Autokodery 375

 • Autokodery 375
  • Przykład głębokiego autokodera splotowego w bibliotece TensorFlow 377
  • Autokodery odszumiające 381
  • Autokodery rzadkie 384
 • Autokodery wariacyjne 386
  • Przykład stosowania autokodera wariacyjnego w bibliotece TensorFlow 389
 • Podsumowanie 391

Rozdział 12. Generatywne sieci przeciwstawne 393

 • Uczenie przeciwstawne 393
  • Przykład zastosowania sieci DCGAN w bibliotece TensorFlow 397
 • Sieć Wassersteina (WGAN) 403
  • Przykład zastosowania sieci WGAN w bibliotece TensorFlow 405
 • Podsumowanie 408

Rozdział 13. Głębokie sieci przekonań 409

 • Losowe pola Markowa 410
 • Ograniczone maszyny Boltzmanna 411
 • Sieci DBN 415
  • Przykład stosowania nienadzorowanej sieci DBN w środowisku Python 417
  • Przykład stosowania nadzorowanej sieci DBN w środowisku Python 420
 • Podsumowanie 422

Rozdział 14. Wstęp do uczenia przez wzmacnianie 423

 • Podstawowe terminy w uczeniu przez wzmacnianie 423
  • Środowisko 425
  • Polityka 429
 • Iteracja polityki 430
  • Iteracja polityki w środowisku szachownicy 434
 • Iteracja wartości 438
  • Iteracja wartości w środowisku szachownicy 439
 • Algorytm TD(0) 442
  • Algorytm TD(0) w środowisku szachownicy 445
 • Podsumowanie 448

Rozdział 15. Zaawansowane algorytmy szacowania polityki 451

 • Algorytm TD(λ) 452
  • Algorytm TD(λ) w bardziej skomplikowanym środowisku szachownicy 456
  • Algorytm aktor-krytyk TD(0) w środowisku szachownicy 462
 • Algorytm SARSA 467
  • Algorytm SARSA w środowisku szachownicy 469
 • Q-uczenie 472
  • Algorytm Q-uczenia w środowisku szachownicy 473
  • Algorytm Q-uczenia za pomocą sieci neuronowej 475
 • Podsumowanie 482

Skorowidz 485

Autor

ISBN

978-83-283-5245-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ALGORYTMY UCZENIA MASZYNOWEGO”