ANALIZA JAKOŚCIOWA W ZAGADNIENIACH DYNAMIKI I STER.UKŁ.MECHATRONICZN.

Spis treści:

15.80

Na stanie

Spis treści:

PRZEDMOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UWAGI REDAKCYJNE i JZYKOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SPIS WANIEJSZYCH OZNACZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1. UKADY MECHATRONICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.1 Przedmiot bada mechatroniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.2 Struktura ukadów mechatronicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.3 Opis ukadów mechatronicznych we wspórzdnych uogólnionych . . . . . . . . 23
1.4 Opis ukadów mechatronicznych we wspórzdnych stanu . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.5 Wyjcia, zaburzenia i sterowania w ukadach mechatronicznych . . . . . . . . . . 27
2. ANALIZA JAKOCIOWA UKADÓW MECHATRONICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1 Wasnoci jakociowe ukadów dynamicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2 Koncepcja wskanika stabilnoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.3 Wasnoci stabilnoci ukadów dynamicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.4 Metody analizy jakociowej ukadów dynamicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.5 Wasnoci stabilnoci ukadów mechatronicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3. METODA OPTYMALNYCH FUNKCJI LAPUNOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.1 Istota metody optymalnych funkcji Lapunowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2 Metoda funkcji Lapunowa dla ukadów zalenych od parametrów . . . . . . . . 65
3.3 Metoda funkcji Lapunowa dla ukadów nieautonomicznych . . . . . . . . . . . . . 68
3.4 Metoda funkcji Lapunowa dla ukadów z zaburzeniami . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.5 Metoda funkcji Lapunowa dla ukadów ze sterowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.6 Ocena funkcjonowania i optymalizacja ukadów mechatronicznych . .. . . 77
4. OBLICZENIOWE ASPEKTY METODY OPTYMALNYCH FUNKCJI LAPUNOWA . . . 83
4.1 Zagadnienia obliczeniowe metody optymalnych funkcji Lapunowa . . . . . . . 83
4.2 Funkcje Lapunowa ukadów liniowych stacjonarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.3 Szczególne postaci macierzy funkcji Lapunowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.4 Kanoniczne i regularne funkcje Lapunowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.5 Algorytmy numeryczne metody optymalnych funkcji Lapunowa . . . . . . . . . 102
5. STABILNO UKADÓW MECHATRONICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.1 Stabilno liniowych ukadów stacjonarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.2 Stabilno liniowych ukadów niestacjonarnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6 Spis treci
5.3 Stabilno ukadów quasiliniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.4 Stabilno ukadów z tarciem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
5.5 Bifurkacje stabilnoci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
6. PÓAKTYWNE STEROWANIE UKADÓW MECHATRONICZNYCH . . . . . . . . . 165
6.1 Koncepcja modyfikacji parametrycznej ukadów mechatronicznych . . . . . 165
6.2 Modyfikacja parametryczna ukadów liniowych stacjonarnych . . . . . . . . . 170
6.3 Modyfikacja parametryczna liniowych ukadów drgajcych . . . . . . . . . . . 172
6.4 Modyfikacja parametryczna ukadów niestacjonarnych . . . . . . . . . . . . . . . . 181
6.5 Modyfikacja parametryczna ukadów analitycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
7. AKTYWNE STEROWANIE UKADÓW MECHATRONICZNYCH . . . . . . . . . . . . . 189
7.1 Zagadnienie aktywnej modyfikacji ukadów mechatronicznych . . . . . . . . . 189
7.2 Aktywna modyfikacja liniowych ukadów stacjonarnych . . . . . . . . . . . . . . 191
7.3 Aktywna modyfikacja ukadów analitycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
7.4 Ruch polizgowy w ukadach aktywnej modyfikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
8. STABILNO I STEROWANIE UKADÓW CIGYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
8.1 Dyskretyzacja modeli ukadów o parametrach rozoonych . . . . . . . . . . . . 211
8.2 Zagadnienie stabilnoci liniowych ukadów cigych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
8.3 Problemy realizacji sterowania ukadów cigych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
8.4 Póaktywne sterowanie ukadów cigych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 223
9. ANALOGOWA REALIZACJA UKADÓW MECHATRONICZNYCH . . . . . . . . . . 233
9.1 Ukady ze sterowaniem liniowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
9.2 Ukady z nieliniowym przeczaniem sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
9.3 Ukady z opónieniem sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
9.4 Ukady z zaburzeniami i zakóceniami sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
10. CYFROWA REALIZACJA UKADÓW MECHATRONICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . 257
10.1 Koncepcja dyskretnego sterowana ukadów mechatronicznych . . . . . . . . . 257
10.2 Sterowniki neuronowe ukadów mechatronicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
10.3 Komputerowe sterowniki ukadów mechatronicznych . . . . . . . . . . . . . . . 265
DODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
PODSUMOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
UWAGI KOCOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
LITERATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Autor

ISBN

978-0208-5658

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ANALIZA JAKOŚCIOWA W ZAGADNIENIACH DYNAMIKI I STER.UKŁ.MECHATRONICZN.”