ANALIZA PROCESÓW ODDZIAŁYWANIA NARZĘDZI MASZYN ROBOCZYCH…

ANALIZA PROCESÓW ODDZIAŁYWANIA NARZĘDZI MASZYN ROBOCZYCH NA SPOISTE OŚRODKI GRUNTOWE

Wstęp

15.80

Na stanie

 Wstęp

Procesy urabiana gruntów są pojęciem bardzo szerokim obejmującym całość procesów związanych z odspajaniem ośrodka, jego przemieszczeniem na środki transportowe lub na zwał, albo odkładaniem w postaci skib obok miejsca urabiania. Z procesami tymi spotykamy się w rolnictwie, kopalnictwie odkrywkowym, we wszystkich rodzajach budownictwa, tj. w ogólnym, przemysłowym, inżynieryjnym i drogowym. Do realizacji tych procesów służą maszyny do robót ziemnych. Z punktu widzenia urabiania i przemieszczania urobku maszyny te możemy podzielić na maszyny do odspajania urobku (koparki), maszyny do ładowania urobku (ładowarki), maszyny do przesuwania urobku (spycharki, zrywarki, równiarki, zgarniarki), maszyny do zagęszczania i ubijania urobku (walce i ubijaki). Zakres prac wykonywanych przez maszyny do robót ziemnych jest tak ogromny, że celowe jest optymalizowanie pracy tych maszyn. Praktycznie do tej pory maszyny do robót ziemnych pracowały bez optymalizacji parametrów procesu urabiania, przez co energochłonność procesu jest wysoka i uzależniona od wprawy operatora maszyny. Momentem przełomowym w dziedzinie rozwoju maszyn roboczych było pokazanie na targach Bauma’83 zautomatyzowanej koparki FUTURĘ firmy ORENSTEIN & KOPPEL. Od tego wydarzenia rozwój maszyn budowlanych związany jest z automatyzacją ich pracy. Dzisiaj prawie każdy producent informuje, że jego wyrób wyposażony jest w elementy automatyki usprawniające i optymalizujące pracę maszyny. W rozwoju automatyzacji maszyn budowlanych możemy wyróżnić dwa główne kierunki. Pierwszy ukierunkowany jest na udoskonalanie konstrukcji bez wprowadzania istotnych zmian w ich budowę, drugi to działania zmierzające do ograniczenia roli człowieka w procesie wyboru parametrów pracy maszyny. Problemy automatyzacji maszyn roboczych zostały szeroko omówione w pracach pod red. Szlagowskiego [154], Trąmpczyńskiego [168]. Dalszy rozwój automatyzacji maszyn budowlanych związany jest z optymalizacją ruchów roboczych maszyny, a do tego niezbędna jest dokładna znajomość procesów interakcji narzędzia z ośrodkiem gruntowym, określenie zmiennego obciążenia narzędzia, które zależne jest od właściwości ośrodka, kształtu narzędzia i jego kinematyki…

Autor

ISBN

978-0208-5658

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ANALIZA PROCESÓW ODDZIAŁYWANIA NARZĘDZI MASZYN ROBOCZYCH…”