BADANIE UX PRAKTYCZNE TECHNIKI PROJEKTOWANIA BEZKONKURENCYJNYCH PROD.

49.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Przedmowa (13)

Wstęp (15)

I. WPROWADZENIE

1. Historia prac badawczych (21)

 • Badania w przemyśle (21)
  • Inżynieria przemysłowa (21)
  • Motoryzacja (23)
 • Czynniki ludzkie (23)
  • Złoty trójkąt (24)
 • Analityka i laboratoria (24)
  • GOMS (25)
  • Definicje GOMS (25)
  • GOMS w praktyce: KLM (27)
 • Komputery, internet i badania współcześnie (29)
 • Historia badań UX (31)
  • Skąd wzięły się badania UX? (31)
 • Uwagi końcowe (32)

II. PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIA

2. Udane badania wymagają dobrych pytań (35)

 • Dlaczego wymyślanie dobrych pytań jest takie trudne? (35)
  • Rola pytań w badaniach (36)
  • Dobre pytania nie zawsze są dobre (36)
  • Czasem warto łamać zasady (37)
  • Lata praktyki i porażek (38)
 • Podstawowa struktura pytania (38)
  • Wprowadzenie (39)
  • Temat pytania (39)
  • Drabina semantyczna (39)
  • Przejście do kolejnego pytania (39)
 • Formułowanie pytań (39)
  • Nawiązanie do celów badania (39)
  • Otwieranie się na nowe obszary tematyczne (40)
  • Rozwijanie konwersacji (40)
 • Jak zadawać różne rodzaje pytań? (42)
  • Proces (42)
  • Wyjaśnienie (42)
  • Opis (42)
  • Czas (42)
  • Utrudnienia i przeszkody (43)
  • Ideały i marzenia (43)
 • Jak przećwiczyć zadawanie pytań? (43)
  • Współpracownicy i próby (43)
 • Ćwiczenie: burza mózgów (43)
 • Uwagi końcowe (46)

3. Ilościowe metody badawcze (47)

 • Badania ilościowe od podstaw (47)
  • Gdzie można się zetknąć z badaniami ilościowymi? (48)
  • Czym nie są badania ilościowe? (49)
 • Trzy zakresy badań (49)
  • Wgląd (50)
  • Ewaluacja (50)
  • Generacja (50)
 • Rodzaje metod badawczych (50)
  • Analiza danych systemowych (50)
  • Ankiety (51)
  • Test drzewa (52)
  • Śledzenie wzroku (54)
  • Testowanie A/B (55)
  • Sortowanie kart (55)
  • Inne metody (56)
 • Metody ilościowe: kiedy i gdzie stosować? (57)
 • Metody ilościowe: kiedy nie stosować? (57)
 • Ćwiczenie: zapoznanie z badaniami ilościowymi (58)
 • Uwagi końcowe (59)

4. Jakościowe metody badawcze (61)

 • Badania jakościowe: poczuj to (61)
  • Gdzie można się zetknąć z badaniami jakościowymi? (62)
  • Czym nie są badania jakościowe? (63)
 • Trzy zakresy badań – powtórka (63)
  • Wstępne planowanie (63)
  • Odkrywanie i eksploracja (65)
  • Testowanie i weryfikacja produktu (68)
  • Projektowanie partycypacyjne (69)
  • Dodatkowe metody (70)
 • Metody jakościowe: kiedy i gdzie stosować? (72)
 • Metody jakościowe: kiedy nie stosować? (72)
 • Ilościówka i jakościówka – idealne połączenie (72)
  • Persony oparte na danych (72)
  • Podróże klienta oparte na danych (73)
  • Projektowanie oparte na danych (74)
 • Ćwiczenie: zapoznanie z badaniami jakościowymi (75)
 • Uwagi końcowe (75)

5. Wybór metod (77)

 • Ilościówka i jakościówka: jak wybrać? (77)
  • Jakie masz pytania? (77)
  • Potrzeby interesariuszy (77)
  • Wielkość próby (78)
  • Lokalizacja próby (78)
  • Budżet (78)
  • Harmonogram (78)
 • Łączenie metod (79)
  • Co się sprawdza? (80)
  • Co się nie sprawdza? (80)
 • Ćwiczenie: wybierz skuteczną metodę (81)
 • Uwagi końcowe (82)

6. Logistyka (83)

 • Planowanie logistyki sesji (83)
  • Przygotowanie sesji (83)
  • Porządkowanie po sesji (85)
  • Podróże (86)
  • Badania zdalne (87)
 • Dokumentacja (87)
  • Pakiet powitalny (87)
  • Cele badawcze (90)
  • Scenariusz wywiadu (90)
  • Dokumenty prawne (91)
 • Honorarium (95)
 • Uwagi końcowe (96)

7. Rekrutacja (97)

 • Identyfikacja uczestników (97)
  • Wcześniejsze badania jakościowe (97)
  • Bieżące raporty analityczne (98)
  • Segmenty klientów (98)
  • Profile użytkowników (98)
 • Kwestionariusz selekcyjny (100)
  • Jak wygląda kwestionariusz selekcyjny? (100)
  • Podstawowe dane demograficzne (102)
  • Dane behawioralne (102)
  • Kwoty (103)
 • Metody rekrutacji (104)
  • Rekrutacja wewnętrzna a rekrutacja publiczna (104)
  • Rekrutowanie samodzielne (104)
  • Outsourcing rekrutacji (107)
  • Układanie harmonogramu (108)
  • Respondenci zapasowi (108)
 • Wyzwania związane z rekrutacją (110)
  • Produkt jeszcze nie ma użytkowników (110)
  • Niewielka grupa docelowa (110)
  • Zwykłe wymówki (110)
 • Ćwiczenie: przygotowanie kwestionariusza selekcyjnego (111)
 • Uwagi końcowe (112)

III. PROWADZENIE BADAŃ

8. Przygotowanie sesji badawczej (115)

 • Reguły postępowania (115)
  • Określanie ról (115)
  • Obserwacja (117)
 • Próby (118)
  • Praktyka czyni mistrza (119)
  • Nie bój się zmian (119)
 • Przebieg sesji (119)
  • Na początek formalności (119)
  • Zacznij powoli (121)
  • Pomału zwiększaj szczegółowość rozmowy (121)
  • Dodatkowe pytania (122)
  • Zakończenie (123)
 • Ćwiczenie: przygotowanie do zebrania (123)
 • Uwagi końcowe (123)

9. Zarządzanie ludźmi (125)

 • Standardy interakcji (125)
  • Ubierz się odpowiednio (126)
  • Bądź taktownym gościem (126)
  • Szanuj osobistą przestrzeń uczestników (126)
  • Stosuj najlepsze praktyki dotyczące współdzielenia ekranu (127)
 • Względy kulturowe (127)
  • Stwórz odpowiednią atmosferę (127)
  • Wyczuj zakończenie sceny (128)
 • Rozmowy towarzyskie (129)
  • Pytania przygotowujące (129)
  • Notowanie (129)
  • Rozgrzewka (130)
 • Ćwiczenie: rozmowy towarzyskie (130)
  • Rozmowy w biurze (130)
  • Rozmowy przy kawie (131)
 • Uwagi końcowe (131)

10. Improwizacja (133)

 • Czym jest improwizacja? (133)
  • Improwizacja dla mas (133)
 • Zasady improwizacji (134)
  • Wszystko jest prawdziwe (134)
  • Nie staraj się być śmieszny (135)
  • Porażka to nie koniec świata (136)
  • Wsłuchaj się w scenę (136)
  • Zapewnianie wsparcia (137)
  • Czas i miejsce (138)
  • Podnoszenie poprzeczki (139)
  • Najlepsza oferta (141)
  • Nie jesteś gwiazdą (142)
  • Zapamiętuj wszystko (142)
 • Praktyczne zastosowania technik improwizacyjnych (143)
  • Improwizacja w projektowaniu (143)
  • Improwizacja w badaniach (145)
 • Ćwiczenie: improwizowane upraszczanie (147)
 • Uwagi końcowe (147)

11. Facylitacja (149)

 • Umiejętności miękkie niełatwo zdobyć (149)
  • Czym są umiejętności miękkie? (150)
  • Dlaczego umiejętności miękkie są ważne? (150)
  • Umiejętności miękkich można się nauczyć (150)
  • Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka (151)
 • Mowa ciała (151)
  • Czym jest mowa ciała? (151)
  • Dlaczego mowa ciała jest ważna? (151)
  • Jak używać mowy ciała? (152)
  • Najważniejsze sygnały mowy ciała (154)
 • Mikroekspresja (156)
  • Dlaczego mikroekspresja jest ważna? (157)
  • Jak wykorzystywać mikroekspresję? (157)
  • Najważniejsze sygnały mikroekspresji (157)
 • Względy kulturowe (159)
  • Odrób pracę domową (159)
  • Odnoś się z szacunkiem (159)
 • Ćwiczenie: odczytywanie komunikatów niewerbalnych (159)
  • Imituj (159)
  • Obserwuj (159)
  • Pytaj (160)
 • Uwagi końcowe (160)

12. Debriefing (161)

 • Czym są debriefingi? (161)
  • Planowane sesje debriefingowe (161)
  • Spontaniczne sesje debriefingowe (161)
 • Do czego służy debriefing? (162)
  • Weryfikacja celów (164)
  • Informuj centralę na bieżąco (164)
  • Zapisywanie spostrzeżeń na żywo (167)
 • Debriefingi kierują badaniami (170)
  • Otwarte badania (170)
  • Obniżanie ryzyka (171)
 • Ćwiczenie: omawianie spostrzeżeń (172)
 • Uwagi końcowe (172)

IV. ANALIZA I RAPORTOWANIE

13. Porządkowanie chaosu (175)

 • Na co komu analiza? (175)
  • Produkcja przemysłowa i inżynieria (175)
  • Projektowanie gier (176)
 • Analiza w projektowaniu produktów (177)
  • Czym jest punkt danych? (177)
  • Wykorzystanie punktów danych (178)
  • Pomiar punktów danych (182)
  • Planowanie czasu (182)
 • Metody analizy (184)
  • Diagramy pokrewieństwa (184)
  • Mapowanie kwadrantów (185)
  • Mapowanie częstotliwości (186)
  • Analiza spektrum (187)
 • Wnioski kierują projektowaniem (188)
  • Projektowanie (188)
  • Strategia (188)
  • Komunikowanie wniosków (188)
 • Ćwiczenie: koneser batoników (188)
 • Uwagi końcowe (189)

14. Prezentowanie wniosków (191)

 • Rodzaje prezentacji (191)
  • Podsumowanie dla kierownictwa (191)
  • Pełny raport (192)
  • Nagrania audiowizualne (192)
  • Cytaty (194)
  • Materiały badawcze i diagramy (194)
 • Wątki do podjęcia w prezentacji (201)
  • Raportowanie (201)
  • Udowadnianie zwrotu z inwestycji (201)
  • Stosowanie różnych form narracyjnych (201)
 • Wykorzystanie rezultatów (201)
  • Zespół (202)
  • Interesariusze (203)
 • Ćwiczenie: opracowanie struktury raportu z badań (203)
 • Uwagi końcowe (204)

15. Maksymalne wykorzystywanie wniosków (205)

 • Badania zaczynają się od zadania pytań (205)
 • O czym wiemy, że wiemy? (205)
  • Czego chcemy się dowiedzieć? (207)
 • Badania nigdy się nie kończą (207)
  • Zaplanuj dalsze działania (207)
  • Zagłębiaj się dalej (208)
  • Integracja badań (209)
  • Bycie badaczem to styl życia (210)
 • Uwagi końcowe (210)

Skorowidz (211)

Autor

ISBN

978-83-283-4069-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BADANIE UX PRAKTYCZNE TECHNIKI PROJEKTOWANIA BEZKONKURENCYJNYCH PROD.”