BAZY DANYCH PODSTAWY PROJEKTOWANIE I JĘZYKA SQL

Jesteś programistą, któremu przypadło w udziale opracowanie aplikacji bazodanowej? Szukasz sposobu na zoptymalizowanie działania zapytań SQL? A może zastanawiasz się, w jaki sposób sprawnie zarządzać kontami użytkowników bazy danych? Język SQL to potężne narzędzie, którego opanowanie pozwoli Ci na sprawne…

31.42

Na stanie

Jesteś programistą, któremu przypadło w udziale opracowanie aplikacji bazodanowej? Szukasz sposobu na zoptymalizowanie działania zapytań SQL? A może zastanawiasz się, w jaki sposób sprawnie zarządzać kontami użytkowników bazy danych? Język SQL to potężne narzędzie, którego opanowanie pozwoli Ci na sprawne poruszanie się w gąszczu tabel każdej bazy danych. Za pomocą odpowiednio sformułowanych instrukcji można manipulować danymi, zarządzać kontami użytkowników i generować raporty. Jednak, pomimo stosunkowo niewielkiej ilości poleceń, język SQL kryje w sobie wiele zawiłości.

Dzięki książce "100 sposobów na SQL" nie będziesz musiał odkrywać każdej z nich samodzielnie. W każdym z rozdziałów znajdziesz praktyczne porady i sposoby rozwiązywania typowych zadań programistycznych związanych z bazami danych i językiem SQL. Poznasz podstawy języka, dowiesz się, w jaki sposób przetwarzać różne typy danych i korzystać z symboli zastępczych. Nauczysz się tworzyć aplikacje sieciowe, optymalizować wydajność tabel i zapytań SQL oraz tworzyć raporty. Przeczytasz ponadto o administrowaniu serwerem bazy danych i udostępnianiu tabel użytkownikom.

* Podstawowe elementy języka SQL
* Łączenie tabel
* Przetwarzanie danych tekstowych
* Operacje na liczbach i datach
* Bazy danych w aplikacjach sieciowych
* Zapytania niezależne od tabel
* Maksymalizowanie wydajności zapytań
* Tworzenie raportów
* Administrowanie kontami użytkowników
* Udostępnianie informacji

Spis treści:

Twórcy książki (9)

Wstęp (11)

Rozdział 1. Podstawy SQL (19)
1. Uruchamianie SQL za pomocą wiersza poleceń (19)
2. Nawiązywanie połączenia między aplikacją a bazą danych SQL (27)
3. Warunkowe polecenia INSERT (32)
4. Polecenie UPDATE (36)
5. Rozwiązywanie krzyżówek w SQL (39)
6. Nie powtarzajcie bez przerwy tych samych obliczeń (41)

Rozdział 2. Polecenia JOIN, UNION oraz VIEW (45)
7. Modyfikowanie schematu bez naruszania kwerend (45)
8. Filtrowanie wierszy i kolumn (47)
9. Filtrowanie kolumn indeksowanych (50)
10. Konwertowanie podzapytań na wyrażenia JOIN (52)
11. Konwertowanie zagregowanych podzapytań na wyrażenia JOIN (55)
12. Upraszczanie skomplikowanych poleceń UPDATE (56)
13. Dopasowywanie złączeń do relacji (58)
14. Tworzenie kombinacji (61)

Rozdział 3. Obsługa tekstu (65)
15. Wyszukiwanie słów kluczowych bez użycia operatora LIKE (65)
16. Wyszukiwanie ciągów tekstowych w kolumnach (69)
17. Rozwiązywanie anagramów (71)
18. Sortowanie poczty elektronicznej (76)

Rozdział 4. Daty (81)
19. Konwertowanie ciągów tekstowych na daty (81)
20. Wyszukiwanie trendów (85)
21. Tworzenie raportów w oparciu o dowolne przedziały czasowe (89)
22. Raporty kwartalne (94)
23. Drugi wtorek miesiąca (97)

Rozdział 5. Dane liczbowe (103)
24. Mnożenie wartości (103)
25. Sumy pośrednie (105)
26. Dołączanie wierszy pominiętych przez wyrażenie JOIN (109)
27. Identyfikowanie nakładających się zakresów (111)
28. Unikanie dzielenia przez zero (114)
29. Wyrażenie COUNT (115)
30. Wyznaczanie wartości maksymalnej z dwóch pól (118)
31. Dzielenie rezultatów funkcji COUNT (120)
32. Błędy podczas zaokrąglania (121)
33. Jednoczesne pobieranie wartości i sum częściowych (123)
34. Obliczanie mediany (126)
35. Przedstawianie wyników w formie wykresu (130)
36. Obliczanie odległości między lokalizacjami wskazywanymi przez system GPS (132)
37. Porównywanie faktur i wpłat (136)
38. Wyszukiwanie błędów transpozycji (139)
39. Naliczanie podatku progresywnego (143)
40. Rangi (146)

Rozdział 6. Aplikacje sieciowe (149)
41. Kopiowanie stron internetowych do tabeli (149)
42. Prezentowanie danych z wykorzystaniem skalowalnej grafiki wektorowej (157)
43. Wzbogacanie aplikacji sieciowych o narzędzia do nawigacji (164)
44. Definiowanie połączenia między systemem MySQL a programem Access (170)
45. Przetwarzanie dzienników serwerów sieciowych (174)
46. Przechowywanie obrazów w bazie danych (181)
47. Atak SQL injection (185)
48. Zapobieganie atakowi SQL injection (191)

Rozdział 7. Porządkowanie danych (197)
49. Śledzenie rzadko zmieniających się wartości (197)
50. Łączenie tabel zawierających różne dane (200)
51. Wyświetlanie wierszy w charakterze kolumn (202)
52. Wyświetlanie kolumn w charakterze wierszy (205)
53. Usuwanie niespójnych rekordów (207)
54. Denormalizowanie tabel (209)
55. Importowanie danych innych użytkowników (211)
56. Zabawa w swatanie (213)
57. Generowanie unikalnych numerów sekwencyjnych (215)

Rozdział 8. Przechowywanie małych ilości danych (221)
58. Przechowywanie parametrów w bazie danych (221)
59. Definiowanie osobnych parametrów dla poszczególnych użytkowników (227)
60. Lista parametrów (231).
61. Bezpieczeństwo oparte na wierszach (232)
62. Wykonywanie kwerend bez wykorzystywania tabel (235)
63. Tworzenie wierszy bez udziału tabel (237)

Rozdział 9. Blokowanie i wydajność (241)
64. Określanie poziomu izolacji (241)
65. Blokowanie pesymistyczne (246)
66. Blokowanie optymistyczne (248)
67. Niejawne blokowanie wewnątrz transakcji (251)
68. Obsługa powtarzanych operacji (252)
69. Wykonywanie funkcji w bazie danych (257)
70. Łączenie kwerend (259)
71. Pobieranie dużej liczby wierszy (261)
72. Pobieranie podzbioru uzyskanych rezultatów (264)
73. Przechowywanie plików w bazie danych (266)
74. Porównywanie i synchronizowanie tabel (270)
75. Minimalizowanie obcišżenia łącz dla zbyt wielu złączeń (274)
76. Kompresowanie w celu uniknięcia typu danych LOB (278)

Rozdział 10. Raporty (281)
77. Uzupełnianie brakujących wartości w tabeli przestawnej (281)
78. Podział na zakresy (286)
79. Jednoznaczne identyfikowanie aktualizacji (290)
80. Sześć stopni od Kevina Bacona (295)
81. Tabele decyzyjne (298)
82. Generowanie sekwencyjnych lub brakujących danych (302)
83. Wyszukiwanie n pierwszych wierszy w grupach (309)
84. Przechowywanie list wartości oddzielonych przecinkami w kolumnach (312)
85. Analizowanie prostych drzewek (314)
86. Definiowanie kolejek w bazie danych (318)
87. Tworzenie kalendarza (319)
88. Testowanie dwóch wartości za pomocą podzapytania (322)
89. Wybieranie trzech możliwości spośród pięciu (324)

Rozdział 11. Użytkownicy i administracja (329)
90. Implementowanie kont na poziomie aplikacji (329)
91. Eksportowanie i importowanie definicji tabel (336)
92. Wdrażanie aplikacji (345)
93. Automatyczne tworzenie kont użytkowników (350)
94. Tworzenie kont użytkowników i administratorów (352)
95. Automatyczne aktualizacje (355)
96. Tworzenie dziennika zdarzeń (358)

Rozdział 12. Szerszy dostęp (363)
97. Anonimowe konta (364)
98. Wyszukiwanie i przerywanie długo wykonywanych kwerend (366)
99. Zarządzanie przestrzenią dyskową (370)
100. Uruchamianie kwerend za pośrednictwem stron internetowych (374)

Skorowidz (381)

Autor

ISBN

978-83-283-0633-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BAZY DANYCH PODSTAWY PROJEKTOWANIE I JĘZYKA SQL”