BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI MOBILNYCH PODRĘCZNIK HAKERA

99.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorach (15)

O recenzencie technicznym (17)

Wstępniak (19)

Wprowadzenie (21)

 • Ogólne omówienie książki (22)
 • W jaki sposób zorganizowana jest ta książka? (22)
 • Kto powinien przeczytać tę książkę? (27)
 • Niezbędne narzędzia (27)
 • Co znajdziesz w witrynie internetowej? (27)

Rozdział 1. (Nie)bezpieczeństwo aplikacji mobilnych (29)

 • Ewolucja aplikacji mobilnych (30)
  • Najczęstsze kategorie aplikacji mobilnych (31)
  • Zalety aplikacji mobilnych (32)
 • Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych (32)
  • Kluczowe czynniki problemu (35)
  • Projekt OWASP Mobile Security (36)
  • Narzędzia rekomendowane przez OWASP Mobile Security (40)
  • Przyszłość dziedziny zapewniania bezpieczeństwa aplikacjom mobilnym (42)
 • Podsumowanie (43)

Rozdział 2. Analiza aplikacji iOS (45)

 • Poznajemy model bezpieczeństwa (45)
  • Inicjalizacja systemu iOS za pomocą łańcucha procedur bezpiecznego rozruchu (46)
  • Wprowadzenie Secure Enclave (47)
  • Ograniczenie procesów aplikacji dzięki podpisywaniu kodu (47)
  • Izolacja aplikacji za pomocą piaskownicy na poziomie procesu (48)
  • Ochrona informacji za pomocą szyfrowania przechowywanych danych (48)
  • Ochrona przed atakami dzięki funkcjom ograniczającym możliwość wykorzystania luk w zabezpieczeniach (49)
 • Poznajemy aplikacje iOS (50)
  • Dystrybucja aplikacji iOS (51)
  • Struktura aplikacji (52)
  • Instalacja aplikacji (53)
  • Poznajemy uprawnienia aplikacji (54)
 • Omówienie jailbreakingu (56)
  • Powody przeprowadzania jailbreakingu urządzenia (57)
  • Rodzaje jailbreakingu (58)
  • JailbreakMe v3 Saffron (58)
  • Jailbreak evasi0n (60)
  • Jailbreak evasi0n7 (60)
  • Przygotowanie środowiska testowego (61)
  • Przygotowanie podstawowego zestawu narzędzi (62)
  • Przeglądanie systemu plików (67)
  • Pliki typu property list (69)
  • Binarne pliki cookie (69)
  • Bazy danych SQLite (70)
 • Poznajemy API Data Protection (70)
 • Poznajemy pęk kluczy w systemie iOS (73)
  • Kontrola dostępu i polityka uwierzytelniania w iOS 8 (75)
  • Uzyskanie dostępu do pęku kluczy w iOS (76)
 • Poznajemy Touch ID (77)
 • Inżynieria odwrotna plików binarnych w iOS (79)
  • Analiza plików binarnych w systemie iOS (79)
  • Identyfikacja funkcji związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa (82)
  • Deszyfrowanie plików binarnych pochodzących ze sklepu App Store (85)
  • Analiza odszyfrowanych plików binarnych (88)
  • Deasemblacja i dekompilacja aplikacji iOS (93)
 • Podsumowanie (93)

Rozdział 3. Atakowanie aplikacji iOS (95)

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa w warstwie transportu (95)
  • Identyfikacja niebezpieczeństw czyhających w warstwie transportu (96)
  • CVE-2014-1266: SSL/TLS “Goto Fail” (101)
  • Przechwytywanie szyfrowanej komunikacji (103)
  • Niebezpieczeństwa związane z instalacją profili (106)
  • Ominięcie mechanizmu przypinania certyfikatu (106)
  • Niebezpieczeństwa związane z instalacją narzędzi pozwalających obejść kwestie zaufania (107)
 • Identyfikacja niebezpiecznego magazynu danych (107)
 • Modyfikacja aplikacji za pomocą deasemblera Hopper (111)
 • Atak na środowisko uruchomieniowe iOS (117)
  • Poznajemy języki Objective-C i Swift (118)
  • Instrumentacja środowiska uruchomieniowego iOS (120)
 • Poznajemy komunikację międzyprocesową (142)
  • Atak na procedurę obsługi protokołu (142)
  • Niebezpieczna procedura obsługi w aplikacji Skype (145)
  • Rozszerzenia aplikacji (145)
 • Ataki typu injection (147)
  • Atak injection na komponent UIWebView (147)
  • Aplikacja Skype na platformie iOS i ataki XSS (150)
  • Atak typu injection na magazyn danych po stronie klienta (150)
  • Atak typu injection na analizator składni XML (151)
  • Atak typu injection na procedurę obsługi pliku (153)
 • Podsumowanie (154)

Rozdział 4. Identyfikowanie problemów w implementacji aplikacji iOS (155)

 • Ujawnienie danych osobowych (155)
  • Obsługa identyfikatora urządzenia (156)
  • Przetwarzanie książki adresowej (157)
  • Obsługa danych geolokalizacji (157)
 • Wykrywanie wycieku danych (158)
  • Wyciek danych w dziennikach zdarzeń aplikacji (159)
  • Wykrywanie wycieku danych poprzez schowek systemowy (159)
  • Obsługa zmiany stanu aplikacji (161)
  • Buforowanie klawiatury (162)
  • Buforowanie odpowiedzi HTTP (163)
 • Uszkodzenie pamięci w aplikacjach iOS (164)
  • Luki w zabezpieczeniach związane z ciągiem tekstowym formatowania (164)
  • Próba użycia obiektu po jego usunięciu (167)
  • Inne problemy związane z implementacjami kodu natywnego (168)
 • Podsumowanie (168)

Rozdział 5. Tworzenie bezpiecznych aplikacji iOS (169)

 • Ochrona danych w aplikacji (169)
  • Ogólne reguły projektowe (170)
  • Implementacja szyfrowania (171)
  • Ochrona danych w trakcie transportu (174)
 • Unikanie luk w zabezpieczeniach pozwalających na przeprowadzenie ataku typu injection (176)
  • Unikanie ataków typu SQL injection (176)
  • Unikanie ataków typu XSS (177)
 • Ochrona aplikacji z użyciem zabezpieczeń binarnych (178)
  • Wykrycie przeprowadzenia jailbreakingu urządzenia (179)
  • Zabezpieczenie środowiska uruchomieniowego aplikacji (183)
  • Zabezpieczenie aplikacji przed modyfikacjami (187)
  • Implementacja zabezpieczeń antydebugowania (188)
  • Zaciemnienie aplikacji (189)
 • Podsumowanie (190)

Rozdział 6. Analiza aplikacji Android (191)

 • Przygotowanie pierwszego środowiska Android (192)
 • Poznajemy aplikacje Android (197)
  • Podstawy systemu Android (197)
  • Poznajemy pakiety Androida (199)
  • Użycie narzędzi do przeglądania zasobów Androida (203)
  • Wprowadzenie do komponentów aplikacji (213)
  • Spojrzenie pod maskę (218)
  • ART, czyli zamienne środowisko uruchomieniowe dla oprogramowania Dalvik (222)
 • Poznajemy model zapewniania bezpieczeństwa (223)
  • Podpisanie kodu (223)
  • Poznajemy uprawnienia (229)
  • Słowo ostrzeżenia dotyczące taktyki najczęściej stosowanej przez oprogramowanie typu malware (235)
  • Piaskownica aplikacji (235)
  • Szyfrowanie systemu plików (237)
  • Ogólne mechanizmy obronne przed wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach (239)
  • Dodatkowe mechanizmy obronne jądra przed eskalacją uprawnień (241)
  • Poznajemy kwestię uzyskania uprawnień użytkownika root (241)
  • Gingerbreak – wykorzystanie luk w zabezpieczeniach kodu jądra AOSP (245)
  • Exynos – wykorzystanie luk w zabezpieczeniach niestandardowych sterowników (245)
  • Samsung Admire – nadużycie uprawnień pliku za pomocą dowiązań symbolicznych (246)
  • Acer Iconia – wykorzystanie luk w zabezpieczeniach plików binarnych SUID (247)
  • Błędy klucza głównego – wykorzystanie luk w zabezpieczeniach kodu systemowego AOSP (247)
  • Towelroot – wykorzystanie luk w zabezpieczeniach jądra w systemie Android (248)
  • Modyfikacja w urządzeniu Nexus własnego obrazu przeznaczonego do odzyskiwania systemu (249)
 • Inżynieria odwrotna aplikacji (250)
  • Pobieranie plików APK (251)
  • Wyświetlenie pliku manifestu (252)
  • Wyświetlanie plików XML (253)
  • Wygenerowanie danych wyjściowych do pliku (254)
  • Deasemblacja kodu bajtowego DEX (254)
  • Dekompilacja kodu bajtowego DEX (256)
  • Dekompilacja zoptymalizowanego kodu DEX (259)
  • Deasemblacja kodu natywnego (261)
  • Narzędzia dodatkowe (261)
  • Praca ze środowiskiem ART (262)
 • Podsumowanie (264)

Rozdział 7. Atakowanie aplikacji Android (265)

 • Dziwactwa modelu zapewniania bezpieczeństwa (266)
  • Współpraca z komponentami aplikacji (266)
 • Atak na komponenty aplikacji (272)
  • Poznajemy intencje (273)
  • Poznaj Sieve, czyli pierwszą atakowaną aplikację (275)
  • Przeprowadzanie ataku na czynności (279)
  • Kilka słów na temat aliasów czynności (281)
  • Rzeczywisty przykład: CVE-2013-6271 – usunięcie blokady urządzenia z wydania Android 4.3 lub starszego (283)
  • Rzeczywisty przykład – zmiana kodu PIN w urządzeniu bez podania dotychczasowego (287)
  • Wykorzystanie luk w niezabezpieczonych dostawcach treści (289)
  • Użycie istniejących narzędzi do wykrywania SQL injection (295)
  • Rzeczywisty przykład – luki w zabezpieczeniach wielu aplikacji Androida zainstalowanych standardowo w urządzeniach Samsunga (295)
  • Rzeczywisty przykład – aplikacja Shazam (300)
  • Przeprowadzanie ataku na niezabezpieczone usługi (301)
  • Rzeczywisty przykład – usługa schowka w urządzeniach firmy Samsung (302)
  • Błędy podczas kompilacji własnych klas Javy (310)
  • Przeprowadzanie ataku na odbiorcę komunikatów (310)
  • Systemowe komunikaty rozgłoszeniowe (311)
  • Rzeczywisty przykład: CVE-2013-6272 – zainicjowanie lub zerwanie połączenia bez odpowiednich uprawnień w systemie Android 4.4.2 lub starszym (312)
  • Rzeczywisty przykład – zdalne usunięcie zawartości urządzenia Samsung Galaxy (318)
 • Uzyskanie dostępu do pamięci masowej i dzienników zdarzeń (319)
  • Uprawnienia plików i katalogów (319)
  • Rzeczywisty przykład – możliwy do zapisu przez wszystkich użytkowników skrypt DroidWall wykonany przez użytkownika root (322)
  • Praktyki dotyczące szyfrowania pliku (324)
  • Pamięć masowa na karcie SD (325)
  • Rzeczywisty przykład – pamięć masowa aplikacji WhatsApp (326)
  • Rejestracja danych (326)
 • Błędne zastosowanie niezabezpieczonej komunikacji (327)
  • Przegląd ruchu sieciowego (327)
  • CVE-2012-6636 – wykonanie dowolnego kodu zdefiniowanego w metodzie addJavascriptInterface() (335)
  • Inne mechanizmy komunikacji (336)
 • Inne płaszczyzny ataku (340)
  • Przeprowadzanie ataku na kod natywny (340)
  • Wykorzystanie luk w zabezpieczeniach błędnie skonfigurowanych atrybutów pakietu (347)
  • Przeprowadzenie ataku na aplikację z włączoną opcją debuggable z poziomu innej aplikacji bez szczególnych uprawnień (354)
 • Dodatkowe techniki testowania (355)
  • Stosowanie poprawek w aplikacji (356)
  • Błędy podczas podpisywania pakietu (358)
  • Manipulacja środowiskiem uruchomieniowym (359)
 • Podsumowanie (364)

Rozdział 8. Identyfikowanie problemów w implementacji aplikacji Android (365)

 • Przegląd standardowo zainstalowanych aplikacji (365)
  • Wyszukanie aplikacji o szerokich uprawnieniach (366)
  • Wyszukiwanie płaszczyzn dla zdalnego ataku (369)
  • Wyszukiwanie lokalnych luk w zabezpieczeniach (376)
 • Wykorzystanie luk w zabezpieczeniach urządzeń (377)
  • Narzędzia ataku (377)
  • Poznajemy poziomy uprawnień (385)
  • Praktyczne ataki fizyczne (387)
  • Praktyczne zdalne ataki (398)
 • Infiltracja danych użytkownika (426)
  • Użycie istniejących modułów narzędzia drozer (426)
  • Inne techniki do zastosowania w uprawnionych scenariuszach (431)
 • Podsumowanie (436)

Rozdział 9. Tworzenie bezpiecznych aplikacji Android (437)

 • Reguła najmniejszego odkrycia się (437)
  • Komponenty aplikacji (438)
  • Magazyn danych (438)
  • Współpraca z niezaufanymi źródłami (438)
  • Żądanie minimalnych uprawnień (438)
  • Sprawdzenie plików znajdujących się w pakiecie APK (439)
 • Podstawowe mechanizmy obronne (439)
  • Przegląd punktów wejścia w komponentach aplikacji (439)
  • Bezpieczne przechowywanie plików (445)
  • Bezpieczne udostępnianie plików innym aplikacjom (449)
  • Prowadzenie bezpiecznej komunikacji (450)
  • Zabezpieczenie komponentu WebView (453)
  • Konfiguracja pliku manifestu (455)
  • Rejestracja zdarzeń (457)
  • Zmniejszenie ryzyka związanego z kodem natywnym (457)
  • Skrypt checksec nie działa (458)
 • Zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń (458)
  • Wykrycie obniżenia poziomu ochrony (459)
  • Ochrona niewyeksportowanych komponentów (460)
 • Spowolnienie procesu inżynierii odwrotnej (460)
  • Zaciemnianie kodu źródłowego (460)
  • Wykrywanie użycia konta użytkownika root (461)
  • Wykrycie debugowania (463)
  • Wykrycie modyfikacji aplikacji (463)
 • Podsumowanie (464)

Rozdział 10. Analiza aplikacji Windows Phone (467)

 • Poznajemy model zapewniania bezpieczeństwa (468)
  • Podpisywanie kodu i DRM (468)
  • Piaskownica aplikacji (469)
  • Szyfrowanie przechowywanych danych (471)
  • Proces zgłaszania aplikacji do sklepu Microsoft Store (472)
  • Poznajemy funkcje mechanizmów obronnych (474)
 • Poznajemy aplikacje na platformie Windows Phone 8.x (482)
  • Pakiety aplikacji (482)
  • Języki programowania i typy aplikacji (482)
  • Manifest aplikacji (484)
  • Katalogi aplikacji (489)
  • Rozpowszechnianie aplikacji Windows Phone (489)
 • Przygotowanie środowiska testowego (493)
  • Narzędzia SDK (494)
  • Odblokowanie możliwości urządzenia (499)
  • Wykorzystanie dostępu do systemu plików (512)
  • Wykorzystanie dostępu do rejestru (514)
  • Użyteczne narzędzia hakera (514)
 • Analiza plików binarnych aplikacji (515)
  • Proces inżynierii odwrotnej (515)
  • Analiza funkcji mechanizmów obronnych (516)
 • Podsumowanie (517)

Rozdział 11. Atakowanie aplikacji Windows Phone (519)

 • Analiza pod kątem punktów wejścia danych (519)
  • Kontrolki WebBrowser i WebView (520)
  • Bluetooth (522)
  • Sesje HTTP (524)
  • Gniazda sieciowe (525)
  • NFC (525)
  • Kod kreskowy (527)
  • Karta SD (528)
  • Interfejsy komunikacji międzyprocesowej (530)
  • Powiadomienia typu toast (532)
 • Atak na warstwę transportową (533)
  • Identyfikacja i przechwytywanie komunikacji w postaci zwykłego tekstu (533)
  • Identyfikacja i przechwytywanie komunikacji HTTPS (537)
  • Przechwytywanie ruchu sieciowego innego niż HTTP i HTTPS (539)
  • Błędy związane z weryfikacją certyfikatu SSL (539)
 • Ataki na kontrolki WebBrowser i WebView (541)
  • Ataki typu XSS (541)
  • Ataki skryptów lokalnych (543)
  • Komunikacja między językami JavaScript i C# (548)
 • Identyfikacja luk w zabezpieczeniach implementacji IPC (549)
  • Procedura obsługi protokołu (549)
  • Procedura obsługi pliku (553)
  • Powiadomienia typu toast (557)
 • Atak na analizator składni XML (566)
  • Wprowadzenie do API XDocument (566)
  • Atak DoS podczas rozwinięcia encji (569)
  • Atak typu XXE (571)
 • Atak na bazę danych (574)
  • API LINQ to SQL (574)
  • SQLite i SQLCipher (575)
 • Atak na procedurę obsługi pliku (579)
  • Wprowadzenie do obsługi pliku (579)
  • Ataki polegające na poruszaniu się po katalogach (581)
 • Modyfikacje podzespołu .NET (584)
 • Podsumowanie (591)

Rozdział 12. Identyfikowanie problemów w implementacji aplikacji Windows Phone (593)

 • Identyfikacja niebezpiecznego magazynu danych ustawień aplikacji (594)
 • Wykrywanie wycieku danych (597)
  • Magazyn danych plików cookie HTTP(S) (598)
  • Buforowanie HTTP(S) (599)
  • Rejestracja danych w aplikacji (599)
 • Identyfikacja niebezpiecznego magazynu danych (600)
  • Niezaszyfrowany magazyn danych plików (600)
  • Niezabezpieczony magazyn bazy danych (603)
 • Niebezpieczne generowanie liczby losowej (607)
  • Przewidywalność System.Random (607)
  • Wiele egzemplarzy System.Random (610)
  • Bezpieczeństwo wątku System.Random (610)
 • Niebezpieczna kryptografia i użycie hasła (611)
  • Klucze kryptograficzne na stałe umieszczone w kodzie (612)
  • Niebezpieczny magazyn kluczy kryptograficznych (612)
  • Przechowywanie klucza lub hasła w niemodyfikowalnym obiekcie ciągu tekstowego (613)
  • Nieudane usunięcie z pamięci klucza kryptograficznego lub hasła (614)
  • Niebezpieczne generowanie klucza (615)
  • Użycie słabych algorytmów kryptograficznych i trybów oraz kluczy o niewystarczającej długości (617)
  • Użycie statycznych wektorów inicjalizacji (620)
  • Błędne użycie API Data Protection na platformie Windows Phone (621)
 • Wykrywanie luk w zabezpieczeniach kodu natywnego (623)
  • Przepełnienie bufora stosu (624)
  • Przepełnienie bufora sterty (626)
  • Inne błędy związane z obsługą liczb całkowitych (628)
  • Błędy ciągu tekstowego formatowania (630)
  • Błędy związane z indeksowaniem tablicy (631)
  • Błędy związane z odmową usług (632)
  • Niebezpieczny kod C# (632)
 • Podsumowanie (633)

Rozdział 13. Tworzenie bezpiecznych aplikacji Windows Phone (635)

 • Ogólne rozważania dotyczące bezpiecznego projektu aplikacji (635)
 • Bezpieczne szyfrowanie i przechowywanie danych (636)
  • Bezpieczne algorytmy i tryby szyfrowania (636)
  • Generowanie klucza i zarządzanie nim (636)
  • Szyfrowanie pliku (637)
  • Szyfrowanie bazy danych (639)
 • Bezpieczne generowanie liczby losowej (640)
 • Zapewnianie bezpieczeństwa danych w pamięci i usuwanie zawartości pamięci (640)
 • Uniknięcie ataku typu SQL injection (642)
 • Implementacja bezpiecznej komunikacji (643)
  • Użycie SSL i TLS (643)
  • Weryfikacja certyfikatu SSL i TLS (644)
 • Uniknięcie ataków typu XSS w komponentach WebBrowser i WebView (645)
  • Użycie SSL i TLS w komunikacji sieciowej (645)
  • Wyłączenie obsługi JavaScript (646)
  • Bezpieczne tworzenie dynamicznego kodu HTML i JavaScript (646)
  • Unikanie ataków przeprowadzanych przez skrypty lokalne (647)
 • Bezpieczne przetwarzanie danych XML (647)
 • Usunięcie bufora internetowego i plików cookie (648)
  • Usunięcie plików cookie (648)
  • Usunięcie bufora internetowego (649)
 • Unikanie błędów kodu natywnego (649)
 • Użycie funkcji mechanizmów obronnych (650)
 • Podsumowanie (651)

Rozdział 14. Tworzenie aplikacji mobilnych niezależnych od platformy (653)

 • Wprowadzenie do aplikacji mobilnych niezależnych od platformy (653)
 • Zastosowanie funkcjonalności natywnej (655)
  • Udostępnienie funkcjonalności natywnej w systemie Android (656)
  • Udostępnienie funkcjonalności natywnej w systemie iOS (657)
  • Udostępnienie funkcjonalności natywnej w systemie Windows Phone (658)
 • Poznajemy frameworki PhoneGap i Apache Cordova (659)
  • Funkcje standardowe PhoneGap (659)
  • Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji utworzonych za pomocą frameworków PhoneGap i Cordova (660)
  • Wiele luk w zabezpieczeniach frameworka Cordova (661)
  • Ominięcie białej listy we frameworku Cordova dla protokołu innego niż HTTP (663)
 • Podsumowanie (664)

Skorowidz (665)

Autor

ISBN

978-83-283-3693-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BEZPIECZEŃSTWO APLIKACJI MOBILNYCH PODRĘCZNIK HAKERA”