BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU LINUX W PRAKTYCE

69.30

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorze 13

O recenzencie 14

Przedmowa 15

Rozdział 1. Problemy bezpieczeństwa w systemie Linux 21

 • Polityka bezpieczeństwa 22
  • Opracowanie polityki bezpieczeństwa 22
  • Mity związane z bezpieczeństwem systemu Linux 22
 • Konfigurowanie zabezpieczeń serwerów 23
  • Jak to zrobić… 24
  • Jak to działa… 25
 • Polityka bezpieczeństwa – bezpieczeństwo serwera 26
  • Jak to zrobić… 26
  • Jak to działa… 27
 • Definiowanie listy kontrolnej bezpieczeństwa 28
  • Jak to zrobić… 28
  • Jak to działa… 29
 • Sprawdzanie integralności nośnika instalacyjnego za pomocą funkcji skrótu 30
  • Przygotuj się 30
  • Jak to zrobić… 30
  • Jak to działa… 31
  • Zobacz również 31
 • Szyfrowanie dysków z użyciem mechanizmu LUKS 31
  • Przygotuj się 32
  • Jak to zrobić… 32
  • Co dalej? 35
 • Zastosowanie pliku sudoers – konfiguracja dostępu do polecenia sudo 36
  • Przygotuj się 36
  • Jak to zrobić… 36
  • Jak to działa… 38
  • Co dalej? 38
 • Skanowanie hostów za pomocą programu Nmap 39
  • Przygotuj się 39
  • Jak to zrobić… 39
  • Jak to działa… 43
  • Zobacz również 43
 • Zdobywanie uprawnień użytkownika root w podatnym na ataki systemie Linux 43
  • Przygotuj się 43
  • Jak to zrobić… 44
  • Jak to działa… 46
  • Co dalej? 47
 • Brak planu tworzenia kopii zapasowych 47
  • Przygotuj się 47
  • Jak to zrobić… 47
  • Jak to działa… 49

Rozdział 2. Konfigurowanie bezpiecznego i zoptymalizowanego jądra systemu 51

 • Tworzenie nośnika startowego USB 52
  • Przygotuj się 52
  • Jak to zrobić… 52
  • Jak to działa… 53
 • Pobieranie kodu źródłowego jądra systemu 53
  • Przygotuj się 54
  • Jak to zrobić… 54
  • Jak to działa… 55
 • Konfigurowanie i budowanie jądra systemu 55
  • Przygotuj się 55
  • Jak to zrobić… 56
  • Jak to działa… 60
 • Instalowanie i uruchamianie nowego jądra 60
  • Przygotuj się 60
  • Jak to zrobić… 61
  • Jak to działa… 62
 • Testowanie nowego jądra i usuwanie błędów 63
  • Konfigurowanie konsoli do debugowania przy użyciu modułu Netconsole 63
  • Przygotuj się 64
  • Jak to zrobić… 65
  • Jak to działa… 69
  • Co dalej? 69
 • Debugowanie procesu uruchamiania jądra 70
  • Jak to zrobić… 70
 • Błędy jądra 71
  • Przyczyny powstawania błędów jądra 71
 • Analizowanie ustawień i parametrów jądra za pomocą programu Lynis 73
  • Przygotuj się 73
  • Jak to zrobić… 74

Rozdział 3. Bezpieczeństwo lokalnego systemu plików 77

 • Wyświetlanie szczegółowych informacji o plikach i katalogach za pomocą polecenia ls 78
  • Przygotuj się 78
  • Jak to zrobić… 78
  • Jak to działa… 80
 • Zastosowanie polecenia chmod do ustawiania praw dostępu do plików i katalogów 80
  • Przygotuj się 80
  • Jak to zrobić… 81
  • Jak to działa… 83
  • Co dalej? 83
 • Zastosowanie polecenia chown do zmiany właściciela plików i katalogów 84
  • Jak to zrobić… 84
  • Co dalej? 86
 • Zastosowanie list ACL do ustawiania praw dostępu do plików 86
  • Przygotuj się 86
  • Jak to zrobić… 87
  • Co dalej? 89
 • Operacje na plikach z użyciem polecenia mv (przenoszenie plików i zmiana ich nazw) 90
  • Przygotuj się 90
  • Jak to działa… 90
 • Wdrażanie systemu obowiązkowej kontroli dostępu (MAC) z wykorzystaniem rozszerzenia SELinux 95
  • Przygotuj się 95
  • Jak to zrobić… 96
  • Jak to działa… 97
  • Co dalej? 97
 • Zastosowanie rozszerzonych atrybutów plików do ochrony plików wrażliwych 98
  • Przygotuj się 98
  • Jak to zrobić… 99
 • Instalowanie i konfigurowanie prostego serwera LDAP w systemie Ubuntu Linux 100
  • Przygotuj się 100
  • Jak to zrobić… 100
  • Jak to działa… 106

Rozdział 4. Uwierzytelnianie lokalne w systemie Linux 107

 • Uwierzytelnianie i logowanie się użytkowników 107
  • Przygotuj się 107
  • Jak to zrobić… 108
  • Jak to działa… 110
 • Ograniczanie możliwości logowania się użytkowników 110
  • Przygotuj się 110
  • Jak to zrobić… 111
  • Jak to działa… 113
 • Blokowanie możliwości logowania się użytkowników 113
  • Przygotuj się 114
  • Jak to zrobić… 114
  • Jak to działa… 116
 • Monitorowanie aktywności użytkowników przy użyciu pakietu acct 116
  • Przygotuj się 116
  • Jak to zrobić… 118
  • Jak to działa…. 119
 • Uwierzytelnianie użytkowników za pomocą klucza USB i mechanizmu PAM 120
  • Przygotuj się 120
  • Jak to zrobić… 120
  • Jak to działa… 124
  • Co dalej? 124
 • Sprawdzanie autoryzacji użytkowników 125
  • Przygotuj się 125
  • Jak to zrobić… 125
  • Jak to działa… 128
 • Zarządzanie dostępem za pomocą systemu IDAM 128
  • Przygotuj się 128
  • Jak to zrobić… 130
  • Jak to działa… 132

Rozdział 5. Uwierzytelnianie zdalne 133

 • Zdalny dostęp do serwera/hosta przy użyciu połączenia SSH 133
  • Przygotuj się 133
  • Jak to zrobić… 134
  • Jak to działa… 136
 • Włączanie lub blokowanie możliwości logowania się użytkownika root za pośrednictwem sesji SSH 137
  • Przygotuj się 137
  • Jak to zrobić… 137
  • Jak to działa… 139
  • Co dalej? 139
 • Ograniczanie zdalnego dostępu z użyciem sesji SSH opartej na kluczach 140
  • Przygotuj się 140
  • Jak to zrobić… 140
  • Jak to działa… 142
 • Zdalne kopiowanie plików 143
  • Przygotuj się 143
  • Jak to zrobić… 143
  • Jak to działa… 146
 • Konfiguracja serwera Kerberos na platformie Ubuntu 147
  • Przygotuj się 147
  • Jak to zrobić… 147
  • Jak to działa… 155
 • Zastosowanie serwera LDAP do uwierzytelniania użytkowników i zarządzania nimi 155
  • Przygotuj się 155
  • Jak to zrobić… 156

Rozdział 6. Bezpieczeństwo sieciowe 161

 • Zarządzanie sieciami TCP/IP 161
  • Przygotuj się 161
  • Jak to zrobić… 162
  • Jak to działa… 165
 • Zastosowanie analizatora pakietów do monitorowania ruchu w sieci 165
  • Przygotuj się 166
  • Jak to zrobić… 166
  • Jak to działa… 169
 • Zastosowanie zapory sieciowej iptables 169
  • Przygotuj się 169
  • Jak to zrobić… 170
  • Jak to działa… 174
 • Blokowanie połączeń ze sfałszowanych adresów IP 174
  • Przygotuj się 174
  • Jak to zrobić… 175
  • Jak to działa… 177
 • Blokowanie ruchu przychodzącego 178
  • Przygotuj się 178
  • Jak to zrobić… 178
  • Jak to działa… 181
 • Konfigurowanie i stosowanie pakietu TCP Wrappers 182
  • Przygotuj się 182
  • Jak to zrobić… 182
  • Jak to działa… 186
 • Blokowanie ruchu sieciowego z danego kraju przy użyciu zapory ModSecurity 186
  • Przygotuj się 186
  • Jak to zrobić… 186
 • Zabezpieczanie ruchu sieciowego przy użyciu protokołu SSL 191
  • Przygotuj się 191
  • Jak to zrobić… 191
  • Jak to działa… 195

Rozdział 7. Narzędzia bezpieczeństwa 197

 • sXID 197
  • Przygotuj się 198
  • Jak to zrobić… 198
  • Jak to działa… 200
 • PortSentry 200
  • Przygotuj się 200
  • Jak to zrobić… 200
  • Jak to działa… 204
 • Squid Proxy 204
  • Przygotuj się 204
  • Jak to zrobić… 205
  • Jak to działa… 208
 • Serwer OpenSSL 208
  • Przygotuj się 209
  • Jak to zrobić… 209
  • Jak to działa… 213
  • Co dalej? 213
 • Tripwire 215
  • Przygotuj się 215
  • Jak to zrobić… 215
  • Jak to działa… 220
 • Shorewall 220
  • Przygotuj się 220
  • Jak to zrobić… 221
  • Jak to działa… 224
 • OSSEC 224
  • Przygotuj się 225
  • Jak to zrobić… 225
  • Jak to działa… 232
 • Snort 232
  • Przygotuj się 232
  • Jak to zrobić… 233
  • Jak to działa… 237
 • Rsync i Grsync – narzędzia do tworzenia kopii zapasowych 237
  • Przygotuj się 238
  • Jak to zrobić… 238
  • Jak to działa… 243

Rozdział 8. Dystrybucje systemu Linux związane z bezpieczeństwem 245

 • Kali Linux 245
 • pfSense 251
  • Przygotuj się 251
  • Jak to zrobić… 252
  • Jak to działa… 257
 • DEFT Linux 257
  • Jak to działa… 259
 • NST Linux 259
  • Przygotuj się 259
  • Jak to zrobić… 260
  • Jak to działa… 263
 • Security Onion Linux 263
  • Przygotuj się 263
  • Jak to zrobić… 264
  • Jak to działa… 270
 • Tails Linux 270
  • Przygotuj się 270
  • Jak to zrobić… 270
 • Qubes Linux 273
  • Przygotuj się 273
  • Jak to zrobić… 274
  • Jak to działa… 280

Rozdział 9. Usuwanie luk w zabezpieczeniach powłoki bash 281

 • Powłoka bash – ataki z wykorzystaniem luki Shellshock 281
  • Przygotuj się 282
  • Jak to zrobić… 282
  • Jak to działa… 284
 • Kwestie bezpieczeństwa – ataki z wykorzystaniem luki Shellshock 285
  • Przygotuj się 285
  • Jak to zrobić… 286
  • Jak to działa… 290
 • System zarządzania aktualizacjami i poprawkami bezpieczeństwa 291
  • Przygotuj się 291
  • Jak to zrobić… 291
  • Jak to działa… 297
 • Instalowanie aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa w systemie Linux 297
  • Przygotuj się 297
  • Jak to zrobić… 298
  • Jak to działa… 300
 • Inne znane podatności i luki w zabezpieczeniach systemu Linux 300
  • Jak to zrobić… 300
  • Jak to działa… 302

Rozdział 10. Monitorowanie systemu i rejestrowanie zdarzeń 303

 • Przeglądanie plików dziennika i zarządzanie nimi za pomocą programu Logcheck 303
  • Przygotuj się 304
  • Jak to zrobić… 304
  • Jak to działa… 306
 • Monitorowanie sieci za pomocą skanera Nmap 307
  • Przygotuj się 307
  • Jak to zrobić… 308
  • Jak to działa… 311
 • Zastosowanie pakietu Glances do monitorowania systemu 311
  • Przygotuj się 312
  • Jak to zrobić… 312
  • Jak to działa… 315
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń za pomocą programu MultiTail 315
  • Przygotuj się 315
  • Jak to zrobić… 316
  • Jak to działa… 318
 • Zastosowanie narzędzi systemowych – polecenie whowatch 318
  • Przygotuj się 318
  • Jak to zrobić… 319
  • Jak to działa… 321
 • Zastosowanie narzędzi systemowych – polecenie stat 322
  • Przygotuj się 322
  • Jak to zrobić… 322
  • Jak to działa… 325
 • Zastosowanie narzędzi systemowych – polecenie lsof 325
  • Przygotuj się 325
  • Jak to zrobić… 325
  • Jak to działa… 327
 • Zastosowanie narzędzi systemowych – polecenie strace 328
  • Przygotuj się 328
  • Jak to zrobić… 328
  • Jak to działa… 331
 • Monitorowanie sieci LAN w czasie rzeczywistym za pomocą pakietu IPTraf 331
  • Przygotuj się 331
  • Jak to zrobić… 332
  • Jak to działa… 336
 • Monitorowanie bezpieczeństwa sieci za pomocą pakietu Suricata 336
  • Przygotuj się 336
  • Jak to zrobić… 337
 • Monitorowanie sieci za pomocą pakietu OpenNMS 341
  • Przygotuj się 341
  • Jak to zrobić… 344
  • Jak to działa… 348

Rozdział 11. Bezpieczeństwo serwera Linux 349

 • Serwer WWW – usługa HTTPD 349
  • Przygotuj się 349
  • Jak to zrobić… 349
  • Jak to działa… 351
 • Logowanie zdalne – usługa Telnet 352
  • Przygotuj się 352
  • Jak to zrobić… 352
  • Jak to działa… 354
 • Bezpieczne logowanie zdalne – usługa SSH 354
  • Przygotuj się 354
  • Jak to zrobić… 355
 • Bezpieczeństwo przesyłania plików – usługa FTP 356
 • Bezpieczne przesyłanie poczty elektronicznej – usługa SMTP 358
  • Przygotuj się 358
  • Jak to zrobić… 358
  • Jak to działa… 363

Rozdział 12. Skanowanie i audytowanie systemu Linux 365

 • Instalowanie programu antywirusowego w systemie Linux 365
  • Przygotuj się 366
  • Jak to zrobić… 366
  • Jak to działa… 368
 • Skanowanie systemu za pomocą programu ClamAV 368
  • Przygotuj się 369
  • Jak to zrobić… 369
  • Jak to działa… 372
 • Wykrywanie rootkitów 372
  • Przygotuj się 372
  • Jak to zrobić… 372
  • Jak to działa… 376
 • Zastosowanie usługi auditd 376
  • Przygotuj się 376
  • Jak to zrobić… 376
  • Jak to działa… 377
 • Zastosowanie programów ausearch i aureport do przeglądania dzienników audytu 378
  • Przygotuj się 378
  • Jak to zrobić… 378
  • Jak to działa… 382
 • Audytowanie usług systemowych za pomocą polecenia systemctl 382
  • Przygotuj się 382
  • Jak to zrobić… 383
  • Jak to działa… 384

Rozdział 13. Skanowanie w poszukiwaniu luk i podatności oraz wykrywanie włamań 385

 • Monitorowanie bezpieczeństwa sieci z użyciem systemu Security Onion Linux 385
  • Przygotuj się 386
  • Jak to zrobić… 386
  • Jak to działa… 389
 • Wyszukiwanie luk i podatności na ataki z użyciem pakietu OpenVAS 389
  • Przygotuj się 389
  • Jak to zrobić… 389
  • Jak to działa… 394
 • Zastosowanie programu Nikto do skanowania serwerów WWW 395
  • Przygotuj się 395
  • Jak to zrobić… 395
  • Jak to działa… 397
 • Utwardzanie systemu przy użyciu programu Lynis 397
  • Przygotuj się 397
  • Jak to zrobić… 398
  • Jak to działa… 400

Skorowidz 401

Autor

ISBN

978-83-283-5501-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU LINUX W PRAKTYCE”