BEZPIECZNA BUDOWA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W BUDOWNICTWIE

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo proponuje nową serię wydawniczą w zakresie budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem podstaw wykonywania opracowań projektowych, eksperckich oraz kontroli, utrzymania i remontów budynków.

50.00

Na stanie

SPIS TREŚCI:

Wstęp.
1.Wprowadzenie.
2.Pojęcia podstawowe ,definicje.
3.Podstawa prawna .
4.Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie-podstawy prawne.
4.1.Podstawa prawna wynikająca z Prawa Budowlanego.
4.2.Podstaw prawna wynikająca z Kodeksu Pracy.
4.3.Podstawy prawne wynikające z przepisów ogólnych w zakresie budownictwa i przemysłu.
5.Bezpieczeństwo w robotach budowlanych warunki ogólne.
6.Bezpieczeństwo na budowie-warunki szczególne.
6.1.Czynniki powodujące wypadki na budowie.
6.2.Prawa i obowiązki w zakresie bhp.
6.3.Zagospodarowanie placu budowy, komunikacja.
6.4.Warunki socjalne, transport technologiczny ,składowanie.
6.5.Roboty montażowe.
6.6.Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.
6.7.Urządzenia, maszyny znajdujące się na budowie.
6.8.Prace na wysokości.
6.9.Warunki szczególne.
6.10.Bezpieczeństwo w robotach ziemnych.
6.11.Prace remontowe i rozbiórkowe.
6.12.Materiały niebezpieczne.
6.13.Prace spawalnicze.
6.14.Roboty rozbiórkowe.
6.15.Prace rozbiórkowe związane z usuwaniem azbestu.
7.Odpowiedzialność kierownika budowy.
8.Podsumowanie.
Spis tablic.
Literatura.
Załącznik nr 1.Wykaz polskich norm w zakresie bhp.
Załącznik nr 2.Rozporządzenie w zakresie bhp.
Załącznik nr 3.Rozporządzenia w zakresie planu BIOZ.
Załącznik nr 4.Kodeks Pracy.

Autor

ISBN

978-83-937513-3-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BEZPIECZNA BUDOWA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W BUDOWNICTWIE”