BHP W MAGAZYNACH PORADNIK

Nie ustanowiono przepisu prawa w dziedzinie ochrony pracy obejmującego kompleksowo szczegółowe zagadnienia bhp przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.
Pracodawcy i właściciele przedsiębiorstw prowadzący działalność z zakresu magazynowania i składowania materiałów zmuszeni są więc do zastosowania przepisów bhp i norm technicznych dotyczących…

31.50

Na stanie

Wstęp:
Nie ustanowiono przepisu prawa w dziedzinie ochrony pracy obejmującego kompleksowo szczegółowe zagadnienia bhp przy magazynowaniu i składowaniu materiałów.
Pracodawcy i właściciele przedsiębiorstw prowadzący działalność z zakresu magazynowania i składowania materiałów zmuszeni są więc do zastosowania przepisów bhp i norm technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu tych produktów.
Podstawowe wymagania bhp dotyczące prac magazynowych wynikających z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów szczegółowych i norm zamieszczone w niniejszym opracowaniu, a także przykłady oceny ryzyka zawodowego w procesach magazynowych pozwalają organizatorom prac magazynowych na wprowadzenie własnych procedur magazynowania i składowania materiałów uwzględniających minimalizację ryzyka zawodowego.
Bezpieczeństwo pracy to nie tylko zapobieganie urazom pracowników i chorobom zawodowym, ale zgodnie z najnowszymi tendencjami dotyczy wszystkich zdarzeń powodujących straty w zakładzie pracy czy przedsiębiorstwie, tj. np. przestoje produkcyjne, awarie sprzętu lub urządzeń, czy też zanieczyszczenie środowiska.
Coraz większą rolę w zainteresowaniu bezpieczeństwem pracy odgrywają bodźce ekonomiczne, tj. zróżnicowana stawka ubezpieczeniowa w ZUS zależna od liczby wypadków, chorób zawodowych oraz liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czy też między innymi obawa przed wypłatą odszkodowań.
Autorzy mają nadzieję, że opracowanie to umożliwi pracodawcom i osobom kierującym pracownikami gruntowne poznanie zagadnień z zakresu bhp w magazynach, jak również organizowanie szkoleń z zakresu bhp oraz przekazywanie pracownikom prawidłowych informacji, a w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Autor

ISBN

978-83-7394-261-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BHP W MAGAZYNACH PORADNIK”