BIO-POLIS WIZJA MIASTA NIEANTROPOCENTRYCZNEGO

57.00

Na stanie

Bio – Polis. Wizja miasta nieantropocentrycznego

Ludzie i zwierzęta żyli na tych samych obszarach, współtworząc przestrzeń
od zarania dziejów. Dlatego też szereg czynników, które oddziałują na człowieka, w podobny
sposób będzie wpływać na kształtowanie środowiska życia innych gatunków
wraz z nim zamieszkujących środowisko miejskie. Choć dotychczas uważano, że relacja
między człowiekiem a zwierzęciem w pierwszym okresie udomawiania kolejnych
gatunków wynikała jedynie z utylitarności, to najnowsze badania udowadniają, że
troska niewynikająca jedynie z realnej wartości zwierzęcia dla człowieka była znana
już w okresie późnego paleolitu.
Z założenia urbanistyka jest zjawiskiem w przestrzeni ukierunkowanym antropocentrycznie,
bo stworzonym przez i dla człowieka. Forma, jaką przyjmuje miasto,
stanowi charakterystyczny sposób zamieszkania w zwartych skupiskach o dużym stopniu
skomplikowania formalnego i funkcjonalnego.

[frg. wstępu]

Spis treści
1. Wstęp /7
1.1. Wprowadzenie.7
1.2. Geneza problemu. 7
1.3. Cel i zakres badawczy.8
1.4. Metoda badań. 12
1.5. Zakres i struktura opracowania 14
2. Stan wiedzy /17
2.1. Badania relacji między ludźmi a zwierzętami. 17
2.2. Badania nad miejskim rolnictwem.20
2.3. Wnioski. 35
3. Elementy biologiczne miasta /37
3.1. Biotop miejski.37
3.2. Biom miejski.39
3.3. Wnioski.40
3.4. Synantropizacja. 41
4. Znaczenie biomu miejskiego dla człowieka /43
4.1. Znaczenie obecności zwierząt. 43
4.2. Znaczenie miejskiego rolnictwa. 58
4.3. Wnioski.69
5. Teorie architektoniczne i urbanistyczne
w projektowaniu nieantropocentrycznym /71
5.1. Początek rozwoju idei.71
5.2. Źródła form współczesnych.73
5.3. XXI wiek – wyartykułowanie potrzeb
związanych z miejskim rolnictwem.79
5.4. Współistnienie zwierząt w środowisku życia człowieka –
utopia XX i XXI wieku. 92
5.5. Wnioski.97
6. Skala architektoniczna /103
6.1. Teoria.103
6.2. Praktyka. 123
6.3. Wnioski. 173
7. Skala urbanistyczna /181
7.1. Teoria.181
7.2. Praktyka. 191
7.3. Wnioski. 244
356 spis treści
8. Skala planistyczna /251
8.1. Teoria.251
8.2. Praktyka. 268
8.3. Wnioski. 290
9. Zakończenie /293
9.1. Podsumowanie. 293
9.2. Wnioski. 293
9.3. Możliwość adaptacji idei.297
Aneksy /301
Aneks 1 – typologia miejskiego rolnictwa w zabudowie
jednorodzinnej. 301
Aneks 2 – typologia miejskiego rolnictwa w zabudowie
wielorodzinnej. 313
Aneks 3 – typologia miejskiego rolnictwa w zabudowie
kwartałowej.322
Bibliografia /325
Spis rysunków /345
Spis tabel /351
Streszczenie /353
Autor

ISBN

978-83-7842-409-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BIO-POLIS WIZJA MIASTA NIEANTROPOCENTRYCZNEGO”