BRZEGOWE ELEMENTY NIESKOŃCZONE

Brzegowe Elementy Nieskończone. Podstawy analizy obszarów nieograniczonych metodą elementów brzegowych

40.00

Na stanie

Strona teoretyczna niniejszej pracy dotyczy elementów brzegowych nieskończonych jedno- i dwuwymiarowych stosowanych do badań obiektów odpowiednio dwu- i trójwymiarowych oraz metod ich wprowadzenia do standardowej Metody Elementów Brzegowych. Strona praktyczna wiąże się z zastosowaniem wzbogaconej o elementy nieskończone standardowej MEB do zagadnień tomografii impedancyjnej i optycznej, odpowiednio do poszukiwania rozkładu zawilgoceń murów i przesiewowego wykrywania nowotworów piersi.

Spis treści:

1. Wprowadzenie

1.1. Wiadomości wstępne

1.2. Stan badań nad elementami brzegowymi nieskończonymi

1.3. Przyjęte ograniczenia

2. Pojęcia podstawowe Metody Elementów Brzegowych w przestrzeni dwuwymiarowej – 2D

2.1. Metoda Elementów Brzegowych

2.1.1. Równanie bazowe i podział obiektu na elementy brzegowe

2.1.2. Całkowanie numeryczne

2.1.3. Osobliwości

2.2. Zagadnienie proste i odwrotne

2.2.1. Rozwiązanie zadania prostego

2.2.2. Rozwiązanie zadania odwrotnego

3. Elementy Brzegowe Nieskończone – obiekty dwuwymiarowe

3.1. Klasyfikacja elementów nieskończonych

3.2. Elementy brzegowe nieskończone z funkcjami zaniku

3.2.1. Funkcje zaniku

3.2.2. Całkowanie numeryczne

3.2.3. Zmodyfikowane równanie całkowo – brzegowe

3.2.4. Osobliwości

3.3. Elementy brzegowe nieskończone odwzorowane

3.4. Przykład obliczeniowy

3.5. Dyskusja wyników

4. Zagadnienia potencjalne w przestrzeni trójwymiarowej – 3D

4.1. Model dyskretny

4.2. Całki osobliwe i prawie osobliwe

4.3. Równanie bazowe

4.3.1. Jakobian

4.3.2. Numeryczne wyznaczanie współczynnika c (r)

4.4. Funkcje interpolujące stopnia drugiego

4.4.1. Czworokątny element brzegowy

4.4.2. Wyznaczanie całek nieosobliwych w obszarze czworokąta

4.4.3. Wyznaczanie całek osobliwych w obszarze czworokąta

5. Elementy Brzegowe Nieskończone – obiekty trójwymiarowe

5.1. Elementy Brzegowe Nieskończone z funkcjami zaniku

5.1.1. Funkcje zaniku

5.1.2. Jakobian

5.1.3. Całkowanie numeryczne

5.2. Elementy brzegowe nieskończone odwzorowane

5.3. Przykład obliczeniowy – nieskończony tunel

5.4. Przykład obliczeniowy – model piersi

5.5. Dyskusja wyników

6. Środowisko niejednorodne

6.1.Wprowadzenie

6.2. Funkcja Greena dla środowiska z niejednorodnością ciągłą

6.3. Współczynnik dla środowiska z niejednorodnością ciągłą

6.3.1. Obiekty dwuwymiarowe

6.3.2. Obiekty trójwymiarowe

7. Analiza rozkładu zawilgocenia muru

Wprowadzenie

7.1. Opis obiektu i założenia wstępne

7.2. Pomiary

7.2.1. Wyniki pomiarów uzyskane metodą suszarkowo – wagową

7.2.2. Zastosowanie tomografii rezystancyjnej z użyciem MEB i elementów standardowych

7.3. Dyskusja wyników

8. Podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tablic

Autor

ISBN

978-83-61956-30-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BRZEGOWE ELEMENTY NIESKOŃCZONE”