CCNA 200-125 ZOSTAŃ ADMINISTRATOREM SIECI KOMPUTEROWYCH CISCO

199.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (13)

Rozdział 1. Kilka słów wstępu (15)

 • Firma Cisco (15)
 • Certyfikacja i egzamin (16)
  • CCNA – tematyka i materiał (18)
  • Sprzęt do nauki (21)
  • Dokumenty RFC (22)

Rozdział 2. Informacje wstępne o sieciach komputerowych (25)

 • Podstawy sieci komputerowych (25)
  • Reguły działania sieci (komunikacja) (26)
  • Proces komunikacji i wykorzystanie protokołów sieciowych (28)
  • Przesyłanie danych w sieci (29)
  • Pojęcie protokołu sieciowego (31)
  • Liczby w sieciach komputerowych (32)
 • Organizacje standaryzujące (34)
 • Rodzaje sieci komputerowych (35)
  • Model pracy klient-serwer (35)
  • Sieć bezprzewodowa (35)
  • Sieć SAN (36)
  • Sieci lokalne i sieci rozległe (36)
  • Sieć internet (38)
  • Urządzenia sieciowe (39)
  • Okablowanie sieci przedsiębiorstwa (45)
  • Typowa sieć komputerowa w domu (telewizja kablowa, DSL) (49)
  • Media transmisyjne (miedziane, światłowodowe, bezprzewodowe) (50)
  • Projektowanie sieci (64)

Rozdział 3. Modele sieci i pojęcie sieci Ethernet (71)

 • Model TCP/IP (71)
  • Warstwa aplikacji (72)
  • Warstwa transportu (73)
  • Warstwa internetowa (73)
  • Warstwa dostępu do sieci (73)
 • Model OSI (74)
  • Warstwa aplikacji (74)
  • Warstwa prezentacji (75)
  • Warstwa sesji (76)
  • Warstwa transportu (76)
  • Warstwa sieci (80)
  • Warstwa łącza danych (89)
  • Warstwa fizyczna (92)
 • Podstawy sieci Ethernet (94)
  • CSMA/CD (94)
  • Adresowanie w Ethernecie (96)
 • Protokół ARP (97)
  • Dodanie wpisu statycznego ARP (99)
  • Komunikacja poza domyślną bramę (100)
  • Niebezpieczeństwa związane z ARP (101)

Rozdział 4. Zastosowanie programu Wireshark (103)

  • Omówienie najważniejszych funkcji programu Wireshark (104)
  • Działanie komunikacji DNS (108)
  • Rozmiar okna TCP oraz three-way handshake (118)
  • Działanie protokołu ARP (120)

Rozdział 5. Emulator GNS3 (135)

 • Informacje na temat programu GNS (135)
 • Pobieranie, instalacja i najważniejsze funkcje (137)
  • Ważniejsze funkcje i opcje (139)
  • Obszar roboczy GNS3 (157)
  • Połączenie dwóch wirtualnych stacji w programie GNS3 (158)
  • Przygotowanie IOS (160)
  • Dodawanie routerów do obszaru roboczego i zmiana ustawień (168)
  • Podłączenie routerów i uruchomienie prostej sieci (172)
 • Konfiguracja programu SuperPuTTY (174)
  • Połączenie z urządzeniem sieciowym (175)
  • Połączenie z urządzeniem wirtualnym (175)
  • Wydanie polecenia wielu urządzeniom naraz (177)
  • Zmiana nazwy zakładek (179)

Rozdział 6. Wprowadzenie do systemu operacyjnego IOS i podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco (181)

 • Proces uruchamiania urządzenia (181)
 • System operacyjny IOS (183)
 • Podłączenie do urządzenia (184)
 • Zarządzanie urządzeniem (186)
  • Tryby pracy (187)
  • System pomocy (188)
  • Przeglądanie konfiguracji (191)
 • Wstępna konfiguracja routera Cisco wraz z zabezpieczeniami (194)
  • Konfiguracja oraz opis interfejsu (198)
  • Zarządzanie konfiguracją (199)
  • Połączenie wirtualnego routera z siecią rzeczywistą za pomocą obiektu Cloud (203)
  • Zarządzanie systemem IOS (217)
  • Uruchomienie TFTP na routerze (220)
 • Wykorzystanie programu Wireshark w GNS3 (222)

Rozdział 7. Adresacja IPv4 (225)

 • Informacje wstępne o protokole IPv4 (225)
  • Pojęcia adresu sieci, adresu hosta i adresu rozgłoszeniowego (226)
  • Ping na adres rozgłoszeniowy sieci (226)
  • Typy adresów (prywatne, publiczne) (227)
 • Binarna reprezentacja adresu IP (229)
  • Zamiana liczb dziesiętnych na binarne (231)
  • Zamiana liczb binarnych na dziesiętne (238)
 • Podział sieci według liczby wymaganych podsieci (243)
  • Podział klasy C (244)
  • Podział klasy B (251)
  • Podział klasy A (256)
 • Podział sieci na podsieci – liczba hostów w każdej sieci (260)
  • Podział klasy C (260)
  • Podział klasy B (264)
  • Podział klasy A (266)
 • Podział sieci na podsieci – nierówna wielkość hostów w każdej podsieci (267)
 • Reverse engineering (277)

Rozdział 8. Przełączniki sieciowe – podstawy działania i konfiguracji (281)

 • Model hierarchiczny (281)
 • Przełącznik warstwy drugiej (283)
  • Tablica adresów MAC (286)
  • Podłączanie urządzeń do przełącznika (292)
  • Metody przełączania ramek (293)
 • Podstawowa konfiguracja przełącznika (294)
  • Konfiguracja adresu IP i domyślnej bramy (296)
  • Zmiana parametrów interfejsów i wyłączenie interfejsów nieużywanych (300)
  • Zapisanie konfiguracji (301)
  • Włączenie protokołu SSH (302)
 • Emulowany przełącznik w GNS3 (309)
 • Wykorzystanie w GNS3 obiektu Ethernet switch (312)

Rozdział 9. Przełączniki sieciowe – Port Security (315)

 • Przygotowanie konfiguracji i informacje wstępne (316)
 • Konfiguracja Port Security (317)
 • Wywołanie zdarzenia bezpieczeństwa (324)
 • Uruchomienie interfejsu po zdarzeniu bezpieczeństwa (325)
  • Funkcja autouruchamiania interfejsu (327)
 • Zmiana adresu MAC karty sieciowej (327)

Rozdział 10. Sieci VLAN (331)

 • Działanie sieci VLAN (331)
 • Konfiguracja sieci VLAN (334)
  • Prywatne sieci VLAN (338)
 • Połączenia typu trunk (338)
 • Protokół VTP (342)
  • Ograniczenia VTP (346)
  • Ustalanie hasła i innych parametrów (347)
  • Usuwanie konfiguracji VLAN (349)
  • VTP Pruning (350)

Rozdział 11. Protokół STP i jego nowsze wersje (353)

 • Algorytm działania STP (355)
 • Rozszerzenie protokołu STP, czyli protokół PVST (366)
  • Konfiguracja PVST (369)
 • Protokół RSTP (371)
  • Konfiguracja RSTP (372)

Rozdział 12. Wprowadzenie do routerów Cisco (377)

 • Działanie routera i jego budowa (377)
  • Budowa routera (380)
  • Wstępna konfiguracja routera (383)
  • Omówienie protokołu CDP (398)
  • Protokół LLDP (401)
  • Własne menu na routerze (401)

Rozdział 13. Routing pomiędzy sieciami VLAN (403)

 • Metoda klasyczna (404)
 • Router-on-a-stick (408)
 • Przełączanie w warstwie 3. (412)

Rozdział 14. Routing statyczny (417)

 • Wprowadzenie do routingu statycznego (417)
 • Sumaryzacja tras statycznych (421)
 • Default route (424)
  • Najdłuższe dopasowanie (426)
  • Floating Static Route (427)

Rozdział 15. Routing dynamiczny i tablice routingu (431)

 • Rodzaje protokołów routingu dynamicznego (432)
 • Wymiana informacji i działanie protokołów (434)
  • Protokoły distance vector (435)
  • Protokoły link state (436)
  • Tablica routingu routera (436)
  • Proces przeszukiwania tablicy routingu (439)
  • Tablica routingu stacji roboczej (447)

Rozdział 16. Adresacja IPv6 (451)

 • Wstępne informacje na temat protokołu IPv6 (451)
  • Zamiana liczb (453)

Rozdział 17. Routing dynamiczny – protokół RIP (477)

 • Charakterystyka i działanie protokołu RIPv1 (477)
  • Konfiguracja RIPv1 (479)
 • Charakterystyka i konfiguracja protokołu RIPv2 (485)
  • Konfiguracja RIPv2 (486)
 • Podstawy protokołu RIPng (490)
  • Konfiguracja protokołu RIPng (490)

Rozdział 18. Routing dynamiczny – protokół OSPF (497)

 • Protokół OSPFv2 (497)
  • Pakiety hello (498)
 • Konfiguracja protokołu OSPF (502)
  • Zmiana identyfikatora routera (506)
  • Stany interfejsów i relacje sąsiedzkie (509)
  • Wymiana informacji pomiędzy routerami – obserwacja (510)
  • Metryka w OSPF (518)
  • Zmiana czasów (525)
  • Konfiguracja passive-interface (527)
  • Rozgłaszanie tras domyślnych (527)
 • OSPF w sieciach wielodostępowych (528)
  • Wybór routerów DR i BDR (529)
  • Statusy po nawiązaniu relacji sąsiedztwa (535)
 • Uwierzytelnianie w OSPF (538)
 • Wieloobszarowy OSPF (541)
  • Typy przesyłanych pakietów LSA (543)
  • Konfiguracja wieloobszarowego OSPF (543)
 • Protokół OSPFv3 (554)
  • Konfiguracja OSPFv3 (554)

Rozdział 19. Routing dynamiczny – protokół EIGRP (561)

 • Protokół EIGRPv4 (561)
  • Konfiguracja EIGRP (563)
  • Konfiguracja routera stub w EIGRP (589)
 • Protokół EIGRPv6 (594)

Rozdział 20. Listy ACL (601)

 • Rodzaje list ACL (603)
 • Konfiguracja standardowych list ACL (604)
  • Przykład 1. (604)
  • Przykład 2. (609)
  • Przykład 3. (611)
  • Przykład 4. (lista standardowa nazywana) (614)
 • Konfiguracja rozszerzonych ACL (618)
  • Przykład 5. (618)
  • Przykład 6. (621)
  • Przykład 7. (623)
  • Przykład 8. (625)
  • Przykład 9. (628)
 • Listy ACL w IPv6 (629)
  • Przykład 10. (630)
  • Przykład 11. (631)
  • Przykład 12. (632)
  • Przykład 13. (632)

Rozdział 21. Network Address Translation (NAT) oraz DHCP (635)

 • Static NAT (translacja statyczna) (636)
 • Dynamic NAT (translacja dynamiczna) (640)
 • PAT – Port Address Translation (641)
  • Konfiguracja routera R1 jako serwera DHCP (643)
  • DHCP Snooping (644)
  • Przykład (650)
  • Konfiguracja routera R1 jako serwera DHCPv6 (SLAAC) (651)
  • Konfiguracja routera jako serwera DHCPv6 (bezstanowego DHCPv6) (653)
  • Konfiguracja routera jako serwera DHCPv6 (połączeniowy DHCPv6) (655)
 • NAT dla IPv6 (657)

Rozdział 22. Redundancja w sieci i wykorzystanie nadmiarowości (659)

 • Konfiguracja protokołu HSRP (661)
  • Przygotowanie przykładowej sieci w programie GNS3 (661)
  • Konfiguracja HSRP (663)
  • Konfiguracja VRRP (673)
  • Konfiguracja GLBP (682)
 • EtherChannel (685)
  • Konfiguracja EtherChannel (687)

Rozdział 23. Technologie sieci WAN oraz sieci VPN (691)

 • Sieci WAN – informacje ogólne (691)
 • Technologie sieci WAN (692)
  • Frame Relay (692)
  • ISDN (693)
  • PPP (694)
  • DSL (694)
  • Przykładowy model sieci WAN (696)
  • Konfiguracja enkapsulacji w przykładowym modelu punkt-punkt (696)
 • Technologia Frame Relay (702)
  • Konfiguracja Frame Relay (hub-and-spoke) (705)
  • Konfiguracja multipoint (707)
  • Konfiguracja Frame Relay point-to-point (716)
  • Samodzielna konfiguracja przełącznika Frame Relay (720)
 • Technologia VPN (724)
 • Szyfrowanie w VPN (725)
  • Algorytmy szyfrowania w VPN (726)
  • Zachowanie integralności (729)
  • Uwierzytelnianie (732)
 • Implementacja VPN site-to-site na routerze Cisco za pomocą CLI (735)
  • Tunel GRE w site-to-site (745)
  • Opis działania SSL/TLS (749)
  • Konfiguracja dostępu przez przeglądarkę (750)
  • Konfiguracja dostępu przez klienta VPN (752)

Rozdział 24. Protokół routingu BGP – podstawy (755)

 • Informacje wstępne na temat protokołu BGP (755)
 • Nawiązywanie relacji pomiędzy routerami BGP będącymi sąsiadami (757)
 • Nawiązywanie relacji pomiędzy routerami BGP niebędącymi bezpośrednimi sąsiadami (759)
 • Przeglądanie tablic routingu i wymiana informacji o sieciach (761)

Rozdział 25. Logowanie zdarzeń, raportowanie, zarządzanie bezpieczeństwem sieci za pomocą 802.1x oraz QoS (765)

 • Rozwiązywanie problemów z działaniem sieci (765)
  • Wprowadzenie (766)
  • Rozwiązywanie problemów z interfejsami (768)
  • Narzędzie debugowania (769)
  • Sprawdzanie komunikacji (771)
  • Odwzorowanie nazw (774)
  • Testowanie łącza z siecią internet (775)
  • Testowanie połączenia w sieci lokalnej za pomocą narzędzia iperf (776)
 • Logowanie zdarzeń i raportowanie (778)
  • Obsługa logów systemowych syslog (779)
  • Wykorzystanie SNMP (783)
  • Wykorzystanie i działanie NetFlow (795)
  • Konfiguracja funkcjonalności span port (801)
 • Użycie uwierzytelniania 802.1x dla stacji roboczej (804)
  • Konfiguracja 802.1x (805)
 • Quality of Service – QoS (810)
  • Rodzaje kolejkowania (810)
 • Usługi chmury (812)

Rozdział 26. Obsługa Cisco Configuration Professional (815)

 • Program Cisco Configuration Professional CCP (815)
 • Instalacja programu CCP (816)
  • Uruchomienie CCP Express na routerze w GNS3 (816)
  • Konfiguracja CCP na stacji roboczej i podłączenie do routera uruchomionego w programie GNS3 (819)

Rozdział 27. Ćwiczenia praktyczne (833)

Rozdział 28. Słownik pojęć z wyjaśnieniami (875)

Zakończenie (903)

Literatura (905)

Skorowidz (907)

Autor

ISBN

978-83-283-3280-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CCNA 200-125 ZOSTAŃ ADMINISTRATOREM SIECI KOMPUTEROWYCH CISCO”