CHŁODNICTWO I POMPY CIEPŁA , ,

99.00

Na stanie

Chłodnictwo i pompy ciepła wyd.2 rozszerzone

Marian Rubik

Spis treści

Przedmowa do drugiego wydania / 9
Wykaz ważniejszych oznaczeń / 11

1. Teoretyczne podstawy chłodnictwa / 12
1.1. Pojęcia podstawowe / 12
1.2. Teoretyczne podstawy chłodnictwa / 15

2. Obiegi sprężarkowych chłodziarek i pomp ciepła / 22
2.1. Chłodziarki gazowe / 22
2.2. Parowe chłodziarki i pompy ciepła / 28
2.2.1. Teoretyczne obiegi chłodziarek i pomp ciepła / 28
2.2.2. Metody zmniejszania strat dławienia / 34
2.2.3. Rzeczywiste obiegi chłodziarek i pomp ciepła / 43
2.2.4. Obiegi kaskadowe i nadkrytyczne / 45
2.2.5. Obiegi ze sprężarkami strumienicowymi / 51
2.3. Komputerowe wspomaganie obliczeń obiegów chłodniczych / 57

3. Sorpcyjne chłodziarki i pompy ciepła / 59
3.1. Podstawy teoretyczne / 59
3.2. Amoniakalne, absorpcyjne chłodziarki i pompy ciepła / 65
3.3. Bromolitowe, absorpcyjne chłodziarki i pompy ciepła / 74
3.4. Chłodziarki adsorpcyjne / 79

4. Inne technologie chłodzenia i ogrzewania / 81
4.1. Termoelektryczne chłodziarki i pompy ciepła / 81
4.2. Inne technologie chłodziarek i pomp ciepła / 85
4.3. Układy poligeneracyjne / 89

5. Czynniki chłodnicze, nośniki chłodu i oleje smarowe / 104
5.1. Czynniki chłodnicze / 104
5.1.1. Historia rozwoju czynników chłodniczych i ich oznaczanie / 105
5.1.2. Wybrane właściwości czynników chłodniczych / 110
5.1.3. Wpływ czynników chłodniczych na środowisko globalne i lokalne / 115
5.1.4. Regulacje prawne dotyczące stosowania czynników chłodniczych / 123
5.1.5. Wpływ polityki energetyczno-klimatycznej UE na technikę chłodniczą / 127
5.2. Nośniki chłodu / 133
5.3. Oleje smarowe / 141

6. Elementy składowe chłodziarek i pomp ciepła / 146
6.1. Sprężarki / 146
6.1.1. Rozwiązania konstrukcyjne / 146
6.1.2. Napędy sprężarek i regulacja prędkości obrotowej wału / 168
6.2. Wymienniki ciepła / 173
6.2.1. Wpływ procesów wymiany ciepła w wymiennikach na efektywność energetyczną chłodziarek i pomp ciepła / 173
6.2.2. Klasyfikacja i konstrukcja wymienników ciepła / 176
6.2.3. Charakterystyki statyczne wymienników ciepła / 195
6.3. Elementy rozprężne / 199
6.4. Przewody: materiały, połączenia i prowadzenie rur, wykrywanie nieszczelności / 208
6.5. Armatura i urządzenia pomocnicze / 222
6.5.1. Armatura / 222
6.5.2. Filtry-odwilżacze czynnika chłodniczego / 225
6.5.3. Wzierniki / 227
6.5.4. Odolejacze / 229
6.5.5. Zbiorniki ciekłego czynnika / 230
6.5.6. Wyłączniki ciśnieniowe i temperaturowe (presostaty i termostaty) / 231
6.5.7. Filtry / 232
6.5.8. Tłumiki drgań i hałasów / 233
6.6. Regulatory i sterowniki / 235

7. Regulacja sprężarkowych urządzeń chłodniczych i pomp ciepła / 246
7.1. Samoregulacja w sprężarkowych urządzeniach chłodniczych / 246
7.2. Regulacja wydajności sprężarek chłodniczych i grzejnych / 248
7.2.1. Regulacja dwustanowa (włącz/wyłącz) / 248
7.2.2. Regulacja przez zmianę liczby pracujących cylindrów w sprężarkach tłokowych lub liczby sprężarek w zespołach wielosprężarkowych / 252
7.2.3. Regulacja przez zmianę prędkości obrotowej wału sprężarek / 253
7.2.4. Regulacja upustowa / 259
7.2.5. Regulacja przez dławienie ciśnienia pary w przewodzie ssawnym / 259
7.2.6. Inne metody regulacji wydajności / 261
7.2.7. Porównanie metod regulacji wydajności pod względem energetycznym / 262
7.3. Regulacja wymienników ciepła / 263
7.3.1. Parowacze / 263
7.3.2. Skraplacze / 264

8. Zespoły (agregaty) chłodnicze/grzewcze / 267
8.1. Sprężarkowe zespoły (agregaty) chłodnicze / 267
8.2. Sprężarkowe zespoły (agregaty) skraplające / 269
8.3. Kompletne zespoły (agregaty) chłodnicze/grzewcze / 272
8.3.1. Sprężarkowe wytwornice wody lodowej / 273
8.3.2. Absorpcyjne wytwornice wody lodowej / 289
8.3.3. Ocena cech użytkowych wytwornic wody lodowej / 291

9. Systemy chłodzenia/ogrzewania obiektów / 297
9.1. Systemy bezpośrednie / 298
9.1.1. Urządzenia do bezpośredniego chłodzenia/ogrzewania / 298
9.1.2. Systemy VRV (VRF) / 310
9.1.3. Ograniczenia w stosowaniu bezpośrednich systemów chłodzenia/ogrzewania / 319
9.2. Systemy pośrednie 320
9.3. Systemy z pętlą wodną (WLHP – WET) / 331
9.4. Instalacje nośników chłodu / 333

10. Wyparne chłodzenie wody i powietrza / 336
10.1. Wyparne chłodzenie wody / 336
10.1.1. Obliczenia cieplne otwartej chłodni wieżowej / 336
10.1.2. Budowa chłodni wieżowych 340
10.1.3. Jakość wody w układach chłodzenia i metody jej korekcji / 346
10.2. Wyparne chłodzenie powietrza / 349

11. Pompy ciepła / 352
11.1. Chłodziarka a pompa ciepła – podobieństwa i różnice / 352
11.2. Klasyfikacja, oznaczanie, budowa i charakterystyki pomp ciepła / 356
11.2.1. Klasyfikacja i oznaczanie / 356
11.2.2. Budowa pomp ciepła / 358
11.2.3. Charakterystyki sprężarkowych pomp ciepła / 364
11.3. Pompy ciepła w systemach ogrzewania i klimatyzacji / 374
11.3.1. Dolne źródła pomp ciepła i instalacje do pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego / 375
11.3.2. Współpraca sprężarkowych pomp ciepła z instalacjami odbiorczymi / 395
11.4. Energetyczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty stosowania pomp ciepła / 403
11.4.1. Aspekty energetyczne / 404
11.4.2. Aspekty ekologiczne / 406
11.4.3. Aspekty ekonomiczne / 422
11.5. Pompy ciepła w Polsce / 430

12. Niezawodność i trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła / 440
12.1. Informacje ogólne i podstawowe definicje 440
12.2. Niezawodność i trwałość instalacji chłodniczych i pomp ciepła / 443
12.2.1. Informacje ogólne / 443
12.2.2. Agregaty sprężarkowe / 445
12.2.3. Wymienniki ciepła / 451
12.2.4. Elementy rozprężne 453
12.2.5. Rurociągi czynnika chłodniczego / 454
12.2.6. Czynniki chłodnicze / 458
12.2.7. Urządzenia sterujące (sterowniki) / 459
12.3. Niezawodność i trwałość mebli chłodniczych / 460
12.4. Ogólne zalecenia dotyczące zapewnienia niezawodności i trwałości instalacji chłodniczych i pomp ciepła / 461
Bibliografia do rozdz. 12 / 463

13. Wybrane aspekty wymiany ciepła w przeponowych wymiennikach urządzeń chłodniczych i pomp ciepła / 465
13.1. Uwagi ogólne / 465
13.2. Sprawność wymienników ciepła / 465
13.3. Intensyfikacja procesów wymiany ciepła / 471
13.3.1. Intensyfikacja konwekcyjnych procesów wymiany ciepła / 476
13.3.2. Intensyfikacja wymiany ciepła w procesach przemian fazowych / 482
13.4. Skutki intensyfikacji procesów w wymiennikach ciepła / 499
Bibliografia do rozdz. 13 / 501

14. Przykłady obliczeniowe / 503

Bibliografia / 530

Załączniki: wykresy i tablice właściwości czynników chłodniczych, roztworów roboczych i nośników chłodu/ciepła / 536
Wykaz firm oraz instytucji, których materiały techniczne wykorzystano w książce / 574

Autor

ISBN

978-83-64094-66-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CHŁODNICTWO I POMPY CIEPŁA”