CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ W GOSPODARCE

Problematyka cyberprzestępczości stała się przedmiotem zainteresowania nauk o bezpieczeństwie, socjologii, psychologii, informatyki i wielu innych dziedzin.

32.00

Na stanie

Problematyka cyberprzestępczości stała się przedmiotem zainteresowania nauk o bezpieczeństwie, socjologii, psychologii, informatyki i wielu innych dziedzin. W naukach ekonomicznych przez długi czas była ona odnoszona głównie do kwestii bezpieczeństwa transakcji i ryzyka. Jednak z czasem także w ekonomii zaczęły pojawiać się pierwsze badania dotyczące rynku cyberprzestępczości jako coraz bardziej znaczącego segmentu gospodarki nieoficjalnej. Tematyka ta jest nadal daleka od wyczerpania. Niewątpliwie analiza cyberprzestępczości jest utrudniona ze względu na interdyscyplinarny charakter tego zjawiska, jak również z powodu bardzo wysokiej dynamiki jego zmian. Znaczenie cyberprzestępczości, podobnie jak nowoczesnych technik komunikacyjnych, takich jak Internet, ciągle wzrasta. Pomimo tego wciąż nie istnieją skuteczne rozwiązania umożliwiające przeciwdziałania temu zjawisku. Jednym z powodów jest brak, jak dotąd, zadowalającej charakterystyki oraz modelu funkcjonowania rynku cyberprzstępczego.

Spis treści
WSTĘP / 9
Rozdział I. INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER CYBERPRZESTĘPCZOŚCI / 15
1. Problem definicyjny / 15
2. Prawny aspekt cyberprzestępczości / 20
3. Techniczny aspekt cyberprzestępczości / 24
3.1. Malware / 25
3.2. Spam / 26
3.3. Botnet / 27
3.4. Kradzież tożsamości / 28
3.5. Phising / 29
3.6. DDoS / 30
3.7. Darknet / 30
3.8. Kryptowaluty / 31
3.9. Carding / 31
3.10. Internet IPR / 32
3.11. Hazard internetowy / 33
3.12. Oszustwa na aukcjach internetowych / 33
3.13. Oszustwa telekomunikacyjne / 33
4. Organizacyjny aspekt cyberprzestępczości / 34
5. Socjologiczny aspekt cyberprzestępczości / 37

Rozdział II. CHARAKTERYSTYKA RYNKU CYBERPRZESTĘPCZEGO / 40
1. Szacowanie skali zjawiska / 40
2. Struktury na rynku cyberprzestępczości / 43
3. Problem bezpieczeństwa transakcji / 50
4. Dojrzałość rynku / 52
4.1. Elastyczność / 52
4.2. Niezawodność i integralność / 53
4.3. Dostępność / 53
4.4. Specjalizacja / 53
4.5. Stabilność / 54
5. Podsumowanie i prognozy przyszłości / 54

Rozdział III. EKONOMICZNA ANALIZA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI / 58
1. Wstęp / 58
2. Behawioralne podstawy analizy / 60
3. Motywacja do podjęcia działań cyberprzestępczych / 64
4. Kontekst społeczny / 68
5. Koszty transakcyjne / 71
6. Transakcje / 75
6.1. Specyficzność aktywów / 75
6.2. Niepewność / 76
6.3. Częstotliwość / 78
7. Problem pomiaru / 79
8. Integracja pionowa / 81
9. Wiarygodne zobowiązania / 84
10. Rozwiązanie bilateralne / 85
11. Zawodność rynku i cyberprzestępczość / 86
12. Ewolucja rynku cyberprzestępczego / 87

Rozdział IV. EKONOMETRYCZNA ANALIZA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI / 94
1. Dotychczasowy stan wiedzy i przyczyny badania / 94
2. Jednorównaniowy liniowy model ekonometryczny / 99
2.1. Budowa modelu ekonometrycznego / 99
2.2. Testowanie modelu ekonometrycznego / 102
3. Czynniki, które nie wpływają na cyberprzestępczość / 104
4. Zmienne wpływające na cyberprzestępczość / 105
5. Prognozowanie na podstawie ekonometrycznego modelu cyberprzestępczości / 107
6. Znaczenie ekonometrii w badaniu cyberprzestępczości / 109

Rozdział V. ANALIZA PRZYPADKU DARKMARKET / 111
1. Wprowadzenie do studium przypadku / 111
2. Powstanie DarkMarket / 112
3. Działanie DarkMarket / 114
4. DarkMarket jako organizacja przestępcza / 117
5. Ryzyko i niepewność na rynku cyberprzestępczości / 121
6. Instytucja DarkMarket / 125
7. Konkurencja bez zasad / 126
8. Otoczenie rynkowe DarkMarket / 129
9. Interesariusze organizacji / 133
10. Strategia DarkMarket / 135
11. Analiza SWOT / 136
12. Twórcza destrukcja jako model rozwoju rynku cyberprzestępczości / 138
13. Organizacje cyberprzestępcze w przyszłości / 141
14. Wnioski ze studium przypadku / 142

ZAKOŃCZENIE / 145
BIBLIOGRAFIA / 147
SPIS RYSUNKÓW / 151
SPIS TABEL / 152

Autor

ISBN

978-83-231-3973-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ W GOSPODARCE”