DŁUGOTERMINOWE PROJEKTY I KONTRAKTY INFRASTRUKTURALNE , ,

44.00

Na stanie

Długoterminowe projekty i kontrakty infrastrukturalne . Wybrane zagadnienia instytucjonalne outsourcingu administracyjnego.

Spis treści
Wykaz skrótów 5
Streszczenie 7
Abstract 7
Rozdział I. Wprowadzenie 9
1. Przedmiot publikacji i terminologia 9
2. Outsourcing administracyjny 14
3. Zarządzanie publiczne jako public governance 17
4. Interes publiczny i interes korporacyjny 21
5. Poszukiwanie efektywnej równowagi instytucjonalnej 25
6. Ogólny problem badawczy 28
7. Zrównoważona infrastruktura, niektóre wyzwania w rozwoju infrastruktury 29
Rozdział II. Wyodrębnienie i specyfika długoterminowych projektów
i kontraktów infrastrukturalnych 35
1. Rozszerzone pojęcie projektu jako przedmiotu badań w nauce
o zarządzeniu projektami 35
2. Ogólne, funkcjonalne kryteria oceny efektywności outsourcingu DPKI 40
3. Różne definicje długoterminowości DPKI 42
4. Ograniczenia prawne okresu, na który mogą być zawierane umowy
o zamówienia publiczne i koncesje 46
5. Standaryzacja modeli kontraktowych i indywidualizacja projektów 54
Rozdział III. Dostosowania i zmiany kontraktów 61
1. Uwagi ogólne, terminologia, rodzaje zmian 61
2. Niekompletność kontraktów i niepewność prawa 64
3. Zmiany kontraktowe w świetle przepisów prawnych dotyczących
zamówień publicznych i koncesji 68
4. Zmiany kontraktowe w modelach FIDIC 76
5. Renegocjacja postanowień kontraktowych 79
Rozdział IV. Niektóre formy publicznego wsparcia DPKI 87
1. Publiczne wsparcie DPKI, terminologia, funkcje 87
2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako wyraz trwałego
zainteresowania inwestorów 89
3. Potencjalne i realne zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych 91
4. Rządowe zobowiązania warunkowe 92
5. Prawo interwencji, umowa bezpośrednia i płatności kompensacyjne
dla instytucji finansujących na wypadek wypowiedzenia umowy 93
6. Mieszane finansowanie i mobilizacja prywatnego finansowania dla celów
zrównoważonego rozwoju w krajach o niskich dochodach 99
7. Międzynarodowe typy rządowej interwencji antykryzysowej
dla przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 113
8. Finansowanie infrastruktury w Unii Europejskiej, programy ratunkowe
i odbudowy po pandemii, InvestEU 116
Rozdział V. Zagadnienia ochrony równowagi budżetowej w kontekście
realizacji DPKI 123
1. Problem agresywnego planowania podatkowego i erozji bazy podatkowej 123
2. Projekt OECD BEPS 129
3. Określenie właściwego poziomu opodatkowania korporacji 133
4. Instytucje europejskie wobec problemu ATP/BEPS 139
5. Porozumienie ramowe OECD w sprawie międzynarodowej
reformy podatkowej 142
6. Ochrona długu publicznego i problem nierównowagi budżetowej 144
7. Statystyczne ujęcie własności ekonomicznej aktywów według
Europejskiego Urzędu Statystycznego 156
8. Ryzyko fiskalne związane ze zobowiązaniami warunkowymi 161
Zakończenie 169
Bibliografia 175

Autor

ISBN

978-83-65872-44-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „DŁUGOTERMINOWE PROJEKTY I KONTRAKTY INFRASTRUKTURALNE”