DOBÓR I EFEKT ZASTOSOWANIA ZMIENNOFAZOWEGO AKUMULATORA CIEPŁA W MIEJSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM , ,

23.31

Na stanie

DOBÓR I EFEKT ZASTOSOWANIA ZMIENNOFAZOWEGO AKUMULATORA CIEPŁA W MIEJSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM
Spis treści

Wykaz oznaczeń i skrótów

Słowniczek pojęć

Wstęp

1. Przyszłość miejskich systemów ciepłowniczych

2. Zapotrzebowanie a zużycie ciepła

3. Magazynowanie ciepła w MSC 
3.1. Czas magazynowania
3.2. Wykorzystanie ciepła jawnego
3.3. Wykorzystanie ciepła utajonego
3.4. Wykorzystanie ciepła przemian chemicznych
3.5. Aktywne, centralne magazynowanie ciepła
3.6. Aktywne rozproszone magazynowanie ciepła
3.7. Pasywne magazynowanie ciepła

4. Obecne metody doboru magazynów 
4.1. Metody doboru wodnych, centralnych magazynów ciepła
4.2. Metody doboru akumulatorów ciepła PCM
4.2.1. Dobór rodzaju PCM
4.2.2. PCM pochodzenia organicznego
4.2.3. PCM pochodzenia nieorganicznego
4.2.4. PCM eutektyczne

5. Podsumowanie stanu wiedzy

6. Teza, cele i zakres pracy

7. Obiekt analizy

8. Metodyka 
Etap I – metodyka określania teoretycznego potencjału magazynowania ciepła
Etap II – metodyka wyboru PCM
Etap III – metodyka określania technicznego potencjału magazynowania ciepła i metodyka doboru ZAC
Etap IV – metodyka określania efektów zastosowania ZAC

9. Metoda doboru ZAC do pracy w układzie rozproszonym w celu poprawy efektywności MSC 
9.1. Określenie danych wejściowych
9.2. Etap I – teoretyczny potencjał magazynowania ciepła
9.3. Etap II – wybór PCM
9.4. Etap III – techniczny potencjał magazynowania ciepła i dobór ZAC
9.5. Etap IV – wpływ ZAC na temperaturę powrotu oraz sprawność systemu

10. Dobór ZAC dla wybranego węzła ciepłowniczego 
10.1. Określenie danych wejściowych – obiekt analizy
10.2. Etap I – teoretyczny potencjał magazynowania ciepła
10.3. Etap II – wybór PCM
10.4. Etap III – techniczny potencjał magazynowania ciepła i dobór ZAC
10.5. Etap IV – wpływ ZAC na temperaturę powrotu oraz sprawność systemu

11. Analiza wyników

12. Podsumowanie i wnioski końcowe

Literatura

Streszczenie

Abstract

ZAŁĄCZNIKI

Wykaz rysunków

Wykaz tabel

Autor

ISBN

978-83-7193-752-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „DOBÓR I EFEKT ZASTOSOWANIA ZMIENNOFAZOWEGO AKUMULATORA CIEPŁA W MIEJSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM”