DOCKER DLA PRAKTYKÓW WYD.II

68.23

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorach (9)

O korektorze merytorycznym (11)

Wstęp (13)

Rozdział 1. Początek pracy z Dockerem (17)

 • Główne przyczyny korzystania z kontenerów Dockera (18)
 • Różnica pomiędzy konteneryzacją i wirtualizacją (19)
  • Najnowsze dodatki do platformy Docker (21)
 • Instalowanie silnika Docker Engine (23)
  • Instalowanie Dockera w systemie Ubuntu (24)
  • Instalowanie Dockera za pomocą zautomatyzowanego skryptu (25)
  • Instalowanie Dockera w systemie macOS (25)
  • Instalowanie Dockera w systemie Windows (27)
 • Poznaj konfigurację Dockera (29)
  • Komunikacja klient – serwer (31)
 • Pobieranie pierwszego obrazu Dockera (31)
 • Uruchamianie pierwszego kontenera w Dockerze (32)
  • Rozwiązywanie problemów z kontenerami Dockera (32)
 • Podsumowanie (33)

Rozdział 2. Obsługa kontenerów Dockera (35)

 • Wyjaśnienie terminów związanych z Dockerem (36)
  • Obrazy Dockera (36)
  • Kontenery Dockera (37)
  • Rejestr Dockera (38)
 • Praca z obrazami Dockera (38)
  • Serwis Docker Hub (40)
  • Wyszukiwanie obrazów Dockera (41)
 • Praca z interaktywnym kontenerem (42)
  • Śledzenie zmian wewnątrz kontenera (44)
  • Zarządzanie kontenerami (45)
  • Administrowanie kontenerami (48)
  • Budowanie obrazów na podstawie kontenerów (50)
  • Uruchamianie kontenera jako demona (51)
 • Podsumowanie (52)

Rozdział 3. Budowanie obrazów (53)

 • Zintegrowany system tworzenia obrazów Dockera (53)
 • Wprowadzenie do składni pliku Dockerfile (56)
  • Linia komentarza (56)
  • Dyrektywy analizatora składni (57)
 • Instrukcje pliku Dockerfile (57)
  • Instrukcja FROM (57)
  • Instrukcja MAINTAINER (58)
  • Instrukcja COPY (59)
  • Instrukcja ADD (59)
  • Instrukcja ENV (60)
  • Instrukcja ARG (61)
  • Zmienne środowiskowe (61)
  • Instrukcja USER (61)
  • Instrukcja WORKDIR (62)
  • Instrukcja VOLUME (62)
  • Instrukcja EXPOSE (63)
  • Instrukcja LABEL (63)
  • Instrukcja RUN (64)
  • Instrukcja CMD (65)
  • Instrukcja ENTRYPOINT (67)
  • Instrukcja HEALTHCHECK (68)
  • Instrukcja ONBUILD (69)
  • Instrukcja STOPSIGNAL (70)
  • Instrukcja SHELL (70)
  • Plik .dockerignore (70)
 • Wprowadzenie do zarządzania obrazami Dockera (71)
 • Dobre praktyki tworzenia plików Dockerfile (72)
 • Podsumowanie (73)

Rozdział 4. Publikowanie obrazów (75)

 • Czym jest Docker Hub? (76)
 • Wstawianie obrazów do repozytorium Docker Hub (79)
 • Automatyzacja procesu budowania obrazów (83)
 • Docker Hub i prywatne repozytoria (87)
 • Organizacje i zespoły w serwisie Docker Hub (88)
 • Interfejs REST API serwisu Docker Hub (89)
 • Podsumowanie (90)

Rozdział 5. Korzystanie z prywatnej infrastruktury Dockera (91)

 • Rejestr Docker Registry (92)
 • Zastosowania Docker Registry (95)
 • Uruchamianie rejestru Docker Registry i ładowanie obrazu (96)
 • Uruchamianie rejestru Docker Registry w środowisku localhost z certyfikatem SSL (99)
 • Uruchamianie rejestru Docker Registry z ograniczeniami (101)
 • Zarządzanie rejestrem Docker Registry za pomocą narzędzia Docker Compose (102)
 • Stosowanie równoważenia obciążenia (103)
 • Powiadomienia webhook (103)
 • Obsługa interfejsu HTTP API rejestru Docker Registry (104)
 • Podsumowanie (108)

Rozdział 6. Uruchamianie usług w kontenerze (109)

 • Obsługa sieci przez kontener – wprowadzenie (110)
 • Kontener jako usługa (115)
  • Budowanie obrazu serwera HTTP (115)
  • Uruchamianie obrazu serwera HTTP jako usługi (116)
  • Nawiązywanie połączenia z usługą HTTP (117)
 • Udostępnianie usług kontenera (118)
  • Publikowanie portu kontenera za pomocą parametru -p (118)
  • Kontenery i NAT (119)
  • Ustalanie portu kontenera (120)
  • Wiązanie kontenera z określonym adresem IP (122)
  • Automatyczne generowanie portu hosta Dockera (123)
  • Wiązanie portów za pomocą opcji EXPOSE i -P (124)
 • Podsumowanie (126)

Rozdział 7. Kontenery i udostępnianie danych (127)

 • Wolumin danych (128)
 • Zarządzanie woluminem za pomocą poleceń (131)
 • Udostępnianie danych hosta (132)
  • Udostępnianie danych przez host w praktyce (135)
 • Udostępnianie danych pomiędzy kontenerami (137)
  • Kontenery zawierające tylko dane (137)
  • Udostępnianie woluminów danych z innych kontenerów (138)
  • Praktyczne aspekty wymiany danych pomiędzy kontenerami (140)
 • Unikanie typowych problemów (142)
  • Wycieki katalogu (143)
  • Niechciane skutki stosowania woluminu (143)
 • Podsumowanie (145)

Rozdział 8. Kontenery i orkiestracja (147)

 • Mechanizm odkrywania usług wbudowany w Dockera (148)
 • Łączenie kontenerów (149)
 • Orkiestracja kontenerów (156)
  • Orkiestracja kontenerów za pomocą narzędzia Docker Compose (158)
  • Instalowanie narzędzia Docker Compose (158)
  • Plik docker-compose (159)
  • Polecenia narzędzia Docker Compose (161)
  • Typowe zastosowania (163)
 • Podsumowanie (167)

Rozdział 9. Testowanie z Dockerem (169)

 • Wprowadzenie do TDD (170)
 • Testowanie kodu w Dockerze (170)
  • Przeprowadzanie testu wewnątrz kontenera (174)
 • Integracja środowisk Docker i Jenkins podczas testowania (178)
  • Przygotowanie środowiska Jenkins (178)
  • Automatyzacja procesu testowania w Dockerze (181)
 • Podsumowanie (186)

Rozdział 10. Debugowanie kontenerów (187)

 • Kontenery Dockera i izolacja na poziomie procesu (188)
  • Grupy kontrolne (191)
  • Debugowanie aplikacji umieszczonej w kontenerze (192)
 • Polecenie docker exec (193)
 • Polecenie docker ps (194)
 • Polecenie docker top (195)
 • Polecenie docker stats (196)
 • Polecenie docker events (196)
 • Polecenie docker logs (197)
 • Polecenie docker attach (197)
 • Debugowanie pliku Dockerfile (198)
 • Podsumowanie (199)

Rozdział 11. Zabezpieczanie kontenerów Dockera (201)

 • Konteneryzacja a bezpieczeństwo (201)
  • Wpływ kontenerów Dockera na bezpieczeństwo (202)
  • Co jest bezpieczniejsze: maszyny wirtualne czy kontenery Dockera? (203)
  • Najważniejsze rozwiązania, dzięki którym kontenery są bezpieczne (206)
 • Niemodyfikowalna infrastruktura (206)
  • Izolacja zasobów (207)
  • Przywileje administratora – skutki i dobre praktyki (208)
  • Regulacja uprawnień użytkowników (208)
  • SELinux i bezpieczeństwo kontenerów (210)
  • Podpisywanie obrazów i weryfikacja za pomocą struktury TUF (214)
  • Nowatorskie zabezpieczenia (215)
 • Dobre praktyki zabezpieczania kontenerów (216)
  • Wskazówki dotyczące bezpiecznego wdrażania kontenerów Dockera (218)
  • Przyszłość bezpieczeństwa Dockera (219)
 • Podsumowanie (220)

Rozdział 12. Platforma Docker – możliwości i przykładowe zastosowania (221)

 • Opis kontenerów (222)
  • Charakterystyka kontenerów Dockera (222)
 • Funkcje platformy Docker (225)
  • Komponenty rozwijającej się platformy Docker (226)
 • Konsekwencje korzystania z technologii Dockera (227)
  • Nowoczesne rozwijanie projektów (227)
  • Architektura mikrousług i kontenery Dockera (228)
  • Optymalizacja infrastruktury (229)
  • Wprowadzanie metodyki DevOps (230)
  • Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie (231)
  • Ciągłe dostarczanie (232)
  • Przyśpieszanie modernizacji prac (234)
 • Przykładowe zastosowania platformy Docker (237)
  • Integracja kontenerów – tworzenie przepływu pracy (237)
  • Docker w aplikacjach HPC i TC (237)
 • Podsumowanie (239)

Skorowidz (241)

Autor

ISBN

978-83-283-3972-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „DOCKER DLA PRAKTYKÓW WYD.II”