DOŚWIADCZALNE CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE POWIETRZNYCH WIELORUROWYCH GRUNTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Doświadczalne charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła

10.50

Na stanie

W monografii opisano procedurę i wyniki badań doświadczalnych nad wpływem wybranych parametrów konstrukcyjnych na charakterystyki przepływowe powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła (PWGWC). Analizując stan wiedzy, wykazano z jednej strony dużą popularność i aktualność podjętej tematyki, a z drugiej stwierdzono, że większość dostępnych publikacji dotyczy wyłącznie charakterystyk cieplnych jednorurowych wymienników ciepła. Tematyka wymienników wielorurowych jest poruszana w niewielu pracach. Znaleziono zaledwie kilka publikacji dotyczących charakterystyk przepływowych wielorurowych wymienników ciepła, jednak żadna z nich nie zawiera opisu badań doświadczalnych.
Autorskie badania doświadczalne ujawniły znaczącą i silnie zależną od geometrii (parametrów konstrukcyjnych) wielorurowego wymiennika ciepła nierównomierność rozdziału powietrza pomiędzy poszczególne jego gałęzie, a także silny wpływ tych parametrów na wartość całkowitych strat ciśnienia. W pracy zaproponowano analityczną metodę oceny stopnia równomierności rozdziału powietrza pomiędzy poszczególne gałęzie wymiennika, która pozwala na obiektywne porównanie intensywności tego zjawiska w wymiennikach o różnej konstrukcji.
Wyniki badań zostały przedstawione w postaci tabel i wykresów, w formie wymiarowej i bezwymiarowej. Charakterystyki przepływowe uogólniono w postaci dwóch bezwymiarowych współczynników: całkowitej straty ciśnienia oraz równomierności rozdziału powietrza, co umożliwiło proste porównanie różnych wariantów konstrukcyjnych. Analiza wyników badań wykazała możliwość ograniczenia liczby zmiennych w procesie optymalizacji wielorurowych wymienników ciepła i dzięki temu znaczące jego uproszczenie

Spis treści

Ważniejsze oznaczenia 5

1. Wprowadzenie           7

2. Przegląd stanu wiedzy na temat powietrznych gruntowych wymienników ciepła       10

2.1. Ogólny podział powietrznych gruntowych wymienników ciepła        10

2.2. Wymienniki żwirowe             10

2.3. Wymienniki płytowe             11

2.4. Wymienniki rurowe (PRGWC)           12

2.5. Wymienniki wielorurowe (PWGWC)              14

2.6. Powietrzne rurowe gruntowe wymienniki ciepła (PRGWC) w literaturze polskiej i światowej               15

2.6.1. Popularność tematyki       15

2.6.2. Artykuły techniczne i raporty z eksploatacji             15

2.6.3. Projektowanie i dobór wymienników        17

2.6.4. Matematyczne modelowanie wydajności oraz badania doświadczalne       18

2.6.5. Powietrzne wielorurowe gruntowe wymienniki ciepła (PWGWC) 20

2.7. Podsumowanie       21

3. Opis badań doświadczalnych               22

3.1. Wprowadzenie        22

3.1.1. Problem badawczy             22

3.1.2. Rozpatrywane warianty   23

3.2. Opis stanowiska badawczego            25

3.2.1. Schemat stanowiska badawczego               25

3.2.2. Wielkości mierzone, przyrządy pomiarowe             26

3.2.3. Wygląd stanowiska badawczego 28

3.3. Prezentacja wyników badań              31

3.3.1. Sposób prezentacji wyników badań            31

3.3.2. Współczynnik całkowitej straty ciśnienia 31

3.3.3. Ocena stopnia równomierności rozdziału powietrza           35

3.3.4. Wiarygodność i przekształcanie wyników badań modelowych       39

4. Wpływ parametrów konstrukcyjnych na charakterystyki przepływowe PWGWC       45

4.1. Wpływ sposobu zasilania wymiennika – układ typu Z lub U 45

4.2. Wpływ długości gałęzi wymiennika                55

4.3. Wpływ kątów łączenia gałęzi z kolektorem zasilającym: 45° lub 90° 57

4.4. Wpływ kąta łączenia gałęzi z kolektorem zasilającym 2×45°                65

4.5. Wpływ średnicy kolektorów              70

5. Uogólnienie wyników badań i wytyczne do projektowania PWGWC                82

5.1. Zestawienie wyników badań doświadczalnych          82

5.2. Analiza wyników badań        85

5.3. Najważniejsze wnioski          89

5.4. Wytyczne do projektowania PWGWC            90

5.5. Podsumowanie       91

Literatura            92

Autor

ISBN

978-83-7775-411-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „DOŚWIADCZALNE CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE POWIETRZNYCH WIELORUROWYCH GRUNTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA”