DOŚWIADCZALNE I OBLICZENIOWE METODY OCENY ŁUKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH …

.

63.00

Na stanie

Spis treści
Streszczenie ………………………………………………………………………………………… 5
Summary ……………………………………………………………………………………………. 9
1. Wprowadzenie ……………………………………………………………………………………. 13
2. Przekrycia łukowe z podwójnie giętych blach profilowanych ……………………….. 17
2.1. Geneza przekryć łukowych z blach podwójnie giętych …………………………. 17
2.2. Przegląd technologii podwójnie giętych przekryć łukowych ………………….. 20
2.3. Stal stosowana do produkcji podwójnie giętych blach profilowanych ……… 32
3. Studium problemów projektowania i oceny przekryć z podwójnie
giętych blach profilowanych ………………………………………………………………….. 39
3.1. Archiwalna dokumentacja systemowa K-span ABM ……………………………. 39
3.2. Trudności projektowe i ich skutki ……………………………………………………. 43
3.3. Identyfikacja zaistniałych problemów ………………………………………………. 46
3.4. Zadania podjęte w celu rozwiązania wybranych problemów
projektowania przekryć łukowych …………………………………………………… 52
4. Metodyka realizowanych badań eksperymentalnych przekryć łukowych ……….. 57
4.1. Założenia ……………………………………………………………………………………. 57
4.2. Badania elementów w skali mikro …………………………………………………… 59
4.3. Badania elementów w skali makro ………………………………………………….. 68
4.4. Optyczny układ pomiarowy metodą CKO ………………………………………….. 79
5. Zastosowane procedury analiz numerycznych …………………………………………. 83
5.1. Wstęp ………………………………………………………………………………………… 83
5.2. Opis i ograniczenia zastosowanej metody elementów skończonych ………… 84
5.3. Weryfikacja i walidacja obliczeń numerycznych …………………………………. 90
5.4. Wybór modelu materiału stali w blachach profilowanych …………………….. 92
5.5. Przygotowanie modelu obiektu do analiz numerycznych ……………………. 106
6. Wyniki własnych badań eksperymentalnych ………………………………………….. 125
6.1. Badania właściwości stali …………………………………………………………….. 125
6.2. Wyniki badań elementów próbnych w skali mikro ……………………………. 126
6.3. Wyniki badań elementów próbnych w skali makro ……………………………. 131
7. Wyniki analiz numerycznych i porównanie z wynikami badań
eksperymentalnych ………………………………………………………………………………. 147
7.1. Element próbny w skali mikro ………………………………………………………. 147
7.2. Element próbny w skali makro ……………………………………………………… 162
7.3. Podsumowanie porównania wyników badań i obliczeń ………………………. 174
7.4. Komentarz do wyników obliczeń pełnowymiarowych
elementów próbnych …………………………………………………………………… 179
4
8. Autorski algorytm obliczeń cienkościennych struktur łukowych
z blach podwójnie giętych …………………………………………………………………… 183
8.1. Koncepcja algorytmu obliczeń ………………………………………………………. 183
8.2. Algorytm obliczeń ……………………………………………………………………….. 185
8.3. Kryterium nośności elementu prętowego ………………………………………… 210
9. Podsumowanie i wnioski …………………………………………………………………….. 221
Bibliografia ………………………………………………………………………………………….. 227

Autor

ISBN

978-83-249-8502-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „DOŚWIADCZALNE I OBLICZENIOWE METODY OCENY ŁUKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH …”