DROGA DOJŚCIA DO RENOMOWANEJ PUBLIKACJI NAUKOWEJ ,

37.00

Na stanie

Publikowanie artykułów naukowych jest bardzo istotne w każdej dziedzinie wiedzy. Podzielenie się wynikami badań to nie tylko wartość dodana dla świata nauki, ale często także podstawa do awansu naukowego. Monografia prowadzi potencjalnego autora przez proces powstawania publikacji: od kwestii podstawowych poprzez kolejne etapy tworzenia manuskryptu aż do przekazania publikacji do wydawnictwa. Część I obejmuje fazę przygotowań do pisania artykułu naukowego: zaczynając od procesu twórczego – wraz ze wskazaniem poszczególnych blokad i rozwiązań, poprzez uwarunkowania, aż do metod i narzędzi twórczych. W części II omówiono tworzenie manuskryptu: materiały potrzebne do przygotowania publikacji, dobór współautorów, części składowe oraz kolejne etapy tworzenia artykułu. Część III to współpraca z wydawnictwem: zgłoszenie publikacji wraz z listem do redaktora naczelnego, etapy w procesie recenzyjnym oraz akceptacja do druku. Część IV przedstawia proces ewaluacji jakości działalności naukowej. Monografia jest skierowana przede wszystkim do społeczności inżynierów, którzy nacisk kładą głównie na techniczne aspekty badań. Zawarte zostały w niej praktyczne sposoby na radzenie sobie z problemami, które spotyka się na drodze do publikacji naukowej. Opracowanie wzbogacone zostało obszernym materiałem ilustracyjnym (93 rysunki, 5 tablic)

oraz wyodrębnionymi graficznie zaleceniami (22 wskazówki), a ponadto wyróżnia się przyjaznym językiem.

Spis treści
Streszczenie5
Summary6
Przedmowa prof. W. Węgrzyńskiego7
Od Autorki9
CZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIA1. O procesie twórczym słów kilka19
1.1. Etapy procesu twórczego19
1.2. Blokady twórcze22
2. Uwarunkowania pisania 31
2.1. Składowe uwarunkowań31
2.2. Motywacja do pisania3123 Czas na pisanie33
2.4. Przestrzeń do pisania35
2.5. Nawyk pisania  36
2.6. Bez czytania nie ma pisania. Jak czytać więcej 39
3. Efektywność działania43
3.1. Skupienie  43
3.2. Rytuały59
3.3. Formułowanie celów6734 Metoda kaizen74
4. Narzędzia twórcze83
4.1. Technika fiszek83
4.2. Klastrowanie pomysłów84
4.3. Mapy myśli85
4.4. Subiektywna Mapa Sytuacji88
4.5. Diagram Ishikawy 90
4.6. Prowadzenie dziennika 92
4.7. Aplikacje i programy94
CZĘŚĆ II. MANUSKRYPT
5. Powstawanie manuskryptu  99
5.1. Materiały do napisania artykułu99
5.2. Cel i tematyka100
5.3. Jak zacząć?104
6. Współautorzy 107
6.1. Wybór współautorów  107
6.2. Taksonomia ról współautorskich108
6.3. Kwestie etyczne110
7. Struktura manuskryptu 113
7.1. Struktura standardowa (IMRaD)113
7.2. Poszerzona struktura podstawowa (PSP)114
4  SPIS TREŚCI8. Ilustrowanie artykułów naukowych121
8.1. Rola ilustracji w artykule naukowym121
8.2. Rodzaje ilustracji122
8.3. Abstrakt graficzny 129
8.4. Programy graficzne130
8.5. Prawa do ilustracji w opublikowanych artykułach131
9. Manuskrypt – kolejne etapy133
9.1. Etapy powstawania manuskryptu 133
9.2. Pierwszy szkic134
9.3. Proces leżakowania135
9.4. Edycja135
9.5. Pierwsza wersja artykułu136
9.6. Recenzja koleżeńska137
9.7. Druga wersja artykułu  137
9.8. Recenzja autorytetu 137
9.9. Proces uszlachetniania 138
CZĘŚĆ III. WYDAWNICTWO10. Gdy już mam manuskrypt – zgłoszenie 147
10.1. Wybór czasopisma 147
10.2. List przewodni do redaktora naczelnego150
10.3. Wskazanie recenzentów151
10.4. Wysyłka artykułu151
11. Artykuł wysłany – co dalej?  171
11.1. Informacja zwrotna od redaktora171
11.2. Recenzenci171
11.3. Proces recenzji173
12. Przygotowania do druku175
CZĘŚĆ IV. EWALUACJA 13. Ewaluacja – informacje ogólne  179
14. Kryterium pierwsze  181
14.1. Informacje wstępne  181
14.2. Udziały jednostkowe182
14.3. Przykłady185
14.4. Algorytm  189
14.5. Zmniejszenie liczby osiągnięć publikacyjnych 190
15. Kryterium drugie 193
16. Kryterium trzecie 195
16.1. Definicja kryterium wpływu195
16.2. Jak znaleźć potencjalne wpływy197
17. Kategoria A+19918 Podsumowanie  201
Bibliografia 203


Autor

ISBN

978-83-249-8602-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „DROGA DOJŚCIA DO RENOMOWANEJ PUBLIKACJI NAUKOWEJ”