EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW DYSTRYBUCJI ,

,

45.00

Na stanie

Efektywność procesów dystrybucji –teoretyczne i praktyczne aspekty modelowania

Adam Koliński, Bogusław Śliwczyński

Analiza stanu wiedzy w zakresie efektywności procesów dystrybucji zakłada przeprowadzenie badań zorientowanych na specyfikę procesów dystrybucji, zarówno dotyczących analizy literaturowej, jak również identyfikacji potrzeb praktyki gospodarczej, z jednoczesnym uwzględnieniem wyników prac naukowych, zrealizowanych w ramach wcześniejszych prac. Połączenie tych dwóch aspektów umożliwiło zidentyfikowanie luki badawczej, która dotyczyłaby zarówno aspektów teoretycznych, jak i praktycznych implementacji w przedsiębiorstwach.

Spis treści
Wprowadzenie   5
Część 1: Analiza stanu wiedzy z zakresu oceny efektywności procesów
logistycznych 7
Rozdział 1: Analiza stanu wiedzy w zakresie problematyki oceny efektywności
procesów dystrybucji 9
1.1. Analiza efektywności procesu dystrybucji w ujęciu łańcucha dostaw 11
1.2. Analiza efektywności procesu dystrybucji w ujęciu realizowanych
działań 26
1.3. Wpływ transponowania celów na działania operacyjne w procesie
dystrybucji 36
Rozdział 2: Weryfikacja oczekiwań praktyki biznesowej dotyczących zakresu
oceny efektywności procesów dystrybucji 47
Część 2: Opracowanie modelu oceny efektywności procesu dystrybucji  61
Rozdział 1: Określenie podstawowego zakresu analizy efektywności procesu
dystrybucji 63
Rozdział 2: Modelowanie efektywności procesów dystrybucji     69
2.1. Analiza efektywności procesu dystrybucji w ujęciu lokalizacji
magazynów 69
2.2. Analiza efektywności procesu dystrybucji w ujęciu planowania dostaw73
2.3. Analiza efektywności procesu dystrybucji w ujęciu planowania
i realizacji wydań z magazynu 77
2.4. Analiza efektywności procesu dystrybucji w ujęciu przepływu
informacji   80
4 Efektywność procesów dystrybucji – teoretyczne i praktyczne aspekty modelowania
Część 3: Wpływ modelu order to cash na efektywność procesu dystrybucji91
Rozdział 1: Podstawowe założenia procesu order to cash     93
1.1. Specyfika procesu order to cash  93
1.2. Możliwości usprawnienia procesu order to cash 97
Rozdział 2: Modele zastosowania order to cash 101
2.1. Modele teoretyczne order to cash         101
2.2. Preferowane modele zastosowania O2C w praktyce biznesowej 106
2.2.1.Zidentyfikowane modele referencyjne O2C       106
2.2.2.Modele O2C z wykorzystaniem systemów informatycznych 111
2.2.3.Problem identyfikacji korzyści z zastosowania order to cash   120
Literatura     123


			
Autor

,

ISBN

978-83-66550-91-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW DYSTRYBUCJI”