EFEKTYWNY JAVASCRIPT 68 SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA POTĘGI JĘZYKA

39.90

Na stanie

SPIS TREŚCI

Przedmowa (11)

Wprowadzenie (13)

Podziękowania (15)

O autorze (17)

Rozdział 1. Przyzwyczajanie się do JavaScriptu (19)

 • Sposób 1. Ustal, której wersji JavaScriptu używasz (19)
 • Sposób 2. Liczby zmiennoprzecinkowe w JavaScripcie (24)
 • Sposób 3. Uważaj na niejawną konwersję typu (27)
 • Sposób 4. Stosuj typy proste zamiast nakładek obiektowych (32)
 • Sposób 5. Unikaj stosowania operatora == dla wartości o różnych typach (34)
 • Sposób 6. Ograniczenia mechanizmu automatycznego dodawania średników (37)
 • Sposób 7. Traktuj łańcuchy znaków jak sekwencje 16-bitowych jednostek kodowych (43)

Rozdział 2. Zasięg zmiennych (47)

 • Sposób 8. Minimalizuj liczbę obiektów globalnych (47)
 • Sposób 9. Zawsze deklaruj zmienne lokalne (50)
 • Sposób 10. Unikaj słowa kluczowego with (51)
 • Sposób 11. Poznaj domknięcia (54)
 • Sposób 12. Niejawne przenoszenie deklaracji zmiennych na początek bloku (czyli hoisting) (57)
 • Sposób 13. Stosuj wyrażenia IIFE do tworzenia zasięgu lokalnego (59)
 • Sposób 14. Uważaj na nieprzenośne określanie zasięgu nazwanych wyrażeń funkcyjnych (62)
 • Sposób 15. Uważaj na nieprzenośne określanie zasięgu lokalnych deklaracji funkcji w bloku (65)
 • Sposób 16. Unikaj tworzenia zmiennych lokalnych za pomocą funkcji eval (67)
 • Sposób 17. Przedkładaj pośrednie wywołania eval nad bezpośrednie wywołania tej funkcji (68)

Rozdział 3. Korzystanie z funkcji (71)

 • Sposób 18. Różnice między wywołaniami funkcji, metod i konstruktorów (71)
 • Sposób 19. Funkcje wyższego poziomu (74)
 • Sposób 20. Stosuj instrukcję call do wywoływania metod dla niestandardowego odbiorcy (77)
 • Sposób 21. Stosuj instrukcję apply do wywoływania funkcji o różnej liczbie argumentów (79)
 • Sposób 22. Stosuj słowo kluczowe arguments do tworzenia funkcji wariadycznych (81)
 • Sposób 23. Nigdy nie modyfikuj obiektu arguments (82)
 • Sposób 24. Używaj zmiennych do zapisywania referencji do obiektu arguments (84)
 • Sposób 25. Używaj instrukcji bind do pobierania metod o stałym odbiorcy (85)
 • Sposób 26. Używaj metody bind do wiązania funkcji z podzbiorem argumentów (technika currying) (87)
 • Sposób 27. Wybieraj domknięcia zamiast łańcuchów znaków do hermetyzowania kodu (88)
 • Sposób 28. Unikaj stosowania metody toString funkcji (90)
 • Sposób 29. Unikaj niestandardowych właściwości przeznaczonych do inspekcji stosu (92)

Rozdział 4. Obiekty i prototypy (95)

 • Sposób 30. Różnice między instrukcjami prototype, getPrototypeOf i __proto__ (95)
 • Sposób 31. Stosuj instrukcję Object.getPrototypeOf zamiast __proto__ (99)
 • Sposób 32. Nigdy nie modyfikuj właściwości __proto__ (100)
 • Sposób 33. Uniezależnianie konstruktorów od instrukcji new (101)
 • Sposób 34. Umieszczaj metody w prototypach (103)
 • Sposób 35. Stosuj domknięcia do przechowywania prywatnych danych (105)
 • Sposób 36. Stan egzemplarzy przechowuj tylko w nich samych (107)
 • Sposób 37. Zwracaj uwagę na niejawne wiązanie obiektu this (109)
 • Sposób 38. Wywoływanie konstruktorów klasy bazowej w konstruktorach klas pochodnych (111)
 • Sposób 39. Nigdy nie wykorzystuj ponownie nazw właściwości z klasy bazowej (115)
 • Sposób 40. Unikaj dziedziczenia po klasach standardowych (117)
 • Sposób 41. Traktuj prototypy jak szczegół implementacji (119)
 • Sposób 42. Unikaj nieprzemyślanego stosowania techniki monkey patching (120)

Rozdział 5. Tablice i słowniki (123)

 • Sposób 43. Budowanie prostych słowników na podstawie egzemplarzy typu Object (123)
 • Sposób 44. Stosuj prototypy null, aby uniknąć zaśmiecania przez prototypy (126)
 • Sposób 45. Używaj metody hasOwnProperty do zabezpieczania się przed zaśmiecaniem przez prototypy (128)
 • Sposób 46. Stosuj tablice zamiast słowników przy tworzeniu kolekcji uporządkowanych (132)
 • Sposób 47. Nigdy nie dodawaj enumerowanych właściwości do prototypu Object.prototype (134)
 • Sposób 48. Unikaj modyfikowania obiektu w trakcie enumeracji (136)
 • Sposób 49. Stosuj pętlę for zamiast pętli for…in przy przechodzeniu po tablicy (140)
 • Sposób 50. Zamiast pętli stosuj metody do obsługi iteracji (142)
 • Sposób 51. Wykorzystaj uniwersalne metody klasy Array w obiektach podobnych do tablic (146)
 • Sposób 52. Przedkładaj literały tablicowe nad konstruktor klasy Array (148)

Rozdział 6. Projekty bibliotek i interfejsów API (151)

 • Sposób 53. Przestrzegaj spójnych konwencji (151)
 • Sposób 54. Traktuj wartość undefined jak brak wartości (153)
 • Sposób 55. Stosuj obiekty z opcjami do przekazywania argumentów za pomocą słów kluczowych (157)
 • Sposób 56. Unikaj niepotrzebnego przechowywania stanu (161)
 • Sposób 57. Określaj typy na podstawie struktury, aby tworzyć elastyczne interfejsy (164)
 • Sposób 58. Różnice między tablicami a obiektami podobnymi do tablic (167)
 • Sposób 59. Unikaj nadmiernej koercji (171)
 • Sposób 60. Obsługa łańcuchów metod (174)

Rozdział 7. Współbieżność (179)

 • Sposób 61. Nie blokuj kolejki zdarzeń operacjami wejścia-wyjścia (180)
 • Sposób 62. Stosuj zagnieżdżone lub nazwane wywołania zwrotne do tworzenia sekwencji asynchronicznych wywołań (183)
 • Sposób 63. Pamiętaj o ignorowanych błędach (187)
 • Sposób 64. Stosuj rekurencję do tworzenia asynchronicznych pętli (190)
 • Sposób 65. Nie blokuj kolejki zdarzeń obliczeniami (193)
 • Sposób 66. Wykorzystaj licznik do wykonywania współbieżnych operacji (197)
 • Sposób 67. Nigdy nie uruchamiaj synchronicznie asynchronicznych wywołań zwrotnych (201)
 • Sposób 68. Stosuj obietnice, aby zwiększyć przejrzystość asynchronicznego kodu (203)

Skorowidz (207)

Autor

ISBN

978-83-283-1418-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „EFEKTYWNY JAVASCRIPT 68 SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA POTĘGI JĘZYKA”