EKOREWITALIZACJA ZAGADNIENIA ARCHITEKTONICZNE

Książka jest poświęcona aspektom architektonicznym projektowania rewitalizacji zabudowy czynszowej na zasadach zrównoważonego rozwoju.

42.00

Na stanie

Książka jest poświęcona aspektom architektonicznym projektowania rewitalizacji zabudowy czynszowej na zasadach zrównoważonego rozwoju.
Pierwsza część książki poświęcona przedmiotowi badań zawiera analizę teorii zrównoważonego rozwoju i powstających na tej podstawie wytycznych dla architektury oraz zmian w projektowaniu, określanych przez niektórych autorów „architekturą zrównoważoną i projektowaniem zrównoważonym". W tej części opisano genezę i dokonano określenia różnych uwarunkowań w projektowaniu architektonicznym opartym na teorii zrównoważonego rozwoju, a w szczególności uwarunkowań ekologicznych. W części tej określono też, że podstawą dalszych analiz jest spełnienie zasad etyki środowiskowej i minimalizacji oddziaływania na środowisko, a także konsekwencje tego.
Druga część książki, mająca na celu opisanie przedmiotu badań, jest analizą zabudowy czynszowej z XIX i początku XX w. w Szczecinie, reprezentatywnych miastach Polski (Warszawa, Kraków) i Europy (Paryż, Berlin). Wybrano miasta europejskie, które wywarły istotny wpływ na dziewiętnastowieczną zabudowę Szczecina. Spośród miast polskich scharakteryzowano miasta reprezentujące trzy zabory. Porównano podobieństwa i różnice, by określić implikacje dla rewitalizacji.
Trzecia część jest poświęcona szczegółowej analizie zmian, jakie winny zaistnieć w architekturze i rewitalizacji pod wpływem uwarunkowań ekologicznych i wybranych społecznych. Został tu przeanalizowany problem czasoprzestrzeni, energii w oparciu o źródła nieodnawialne i odnawialne, wody, surowców, materiałów i odpadów. We wszystkich rozdziałach zostały poddane analizie zagraniczne i krajowe doświadczenia, włącznie z pracami autora, jako przykłady wpływu poszczególnych uwarunkowań na wyżej wymienione procesy. Ta część zawiera również analizę i opis opracowań wykonanych przez autora lub przy współudziale autora. Szczególną uwagę zwrócono na projekt demonstracyjny ekologicznej renowacji kwartału mieszkalnej zabudowy z końca XIX i początku XX w. w Szczecinie. Założenia teoretyczne i koncepcję rewitalizacji ekologicznej, a następnie weryfikację rozwiązań projektowych przeprowadził zespół pracowników naukowych Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej pod kierunkiem autora. Autor dziękuje za współpracę i za możliwość cytowania wyników pracy
Podsumowanie zawiera wnioski końcowe, a także kodyfikację zmian i wytycznych przydatnych w rewitalizacji. Optymalizacja procesu projektowego dotyczącego rewitalizacji, wraz z wyakcentowaniem nowych jego elementów, jest jednym z istotnych rezultatów pracy.
Opracowanie kończy streszczenie pracy, bibliografia i spis ilustracji.

Spis treści

Część I
Rozwój zrównoważony – wytyczne dla projektowania architektonicznego i rewitalizacji
1. Zagrożenia ekosystemu Ziemi
2. Rozwój zrównoważony – cele, zasady, uwarunkowania
3. Paradygmat zrównoważonego rozwoju a projektowanie architektoniczne i rewitalizacja zasobów

Część II
Charakterystyka zasobów budownictwa czynszowego z XIX i początku XX w.
1. Charakterystyka zabudowy mieszkaniowej z XIX i początków XX w. w Paryżu, Berlinie i w wybranych miastach Polski
2. Budownictwo czynszowe w Szczecinie
3. Ocena śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej z XIX w. i początku XX w. w kontekście rewitalizacji na zasadach zrównoważonego rozwoju

Część III
Ekorewitalizacja zabudowy czynszowej
1. Aspekt społeczny i psychologiczny
2. Gospodarka przestrzenią i strukturami zbudowanymi w procesie rewitalizacji
3. Energia – jako jeden z podstawowych czynników w projektowaniu rewitalizacji
4. Konwersja energii promieniowania słonecznego na energię cieplną i elektryczną – możliwości zastosowania w procesie rewitalizacji
5. Gospodarka surowcami, materiałami i odpadami w procesie rewitalizacji
6. Praktyczne zastosowania w projektach autorskich

Autor

ISBN

978-83-62690-15-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „EKOREWITALIZACJA ZAGADNIENIA ARCHITEKTONICZNE”