ENERGETYKA JĄDROWA DLA POLSKI

Od Wydawcy

10.80

Na stanie

Od Wydawcy

Odpowiadając na inicjatywę budowy w Polsce elektrowni jądrowych i uznając konieczność prowadzenia odpowiedniej kampanii informacyjnej przygotowaliśmy specjalny zeszyt Podręcznika INPE dla Elektryków poświęcony zagadnieniu energetyki jądrowej zatytułowany „Energia jądrowa dla Polski”. O zaprezentowanie swoich poglądów poprosiliśmy uznanych specjalistów i naukowców z tej dziedziny.W zeszycie wykorzystaliśmy za przyzwoleniem autorów i zgodą redakcji Spektrum odpowiednio uzupełnione i autoryzowane przedruki referatów opublikowanych uprzednio na łamach Spektrum w nr 1-2/2008 i 3-4/2009. Naszym głównym zamierzeniem jest przybliżenie problemu wykorzystywania energii jądrowej dla produkcji energii elektrycznej inżynierom i technikom pracującym w przedsiębiorstwach energetycznych, przemyśle, gospodarce komunalnej i mieszkaniowej oraz wszystkich innych, do których adresowane jest nasze czasopismo.
OD REDAKCJI
Energetyka jądrowa jest technologią wytwarzania energii elektrycznej, która może rozwiązać szereg problemów zaopatrzenia krajów w energię. Dotyczy to przede wszystkim problemów związanych z emisją dwutlenkuwęgla oraz niestabilnością rynku wobec perspektywicznego wzrostu cen paliw węglowodorowych wzwiązku z wyczerpywaniem się ich zasobów. Poza tym geograficzna lokalizacja i koncentracja dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego może stwarzać zagrożenie polityczne dla bezpieczeństwa energetycznego krajów i wymuszać konieczność odpowiedniej dywersyfikacji zaopatrzenia w energię. Analiza porównawcza wykazuje przy tym, że energetyka jądrowa stała się jest konkurencyjną na rynku wytwórców energii elektrycznej w porównaniu z technologiami konwencjonalnymi. W strukturze zużycia energii pierwotnej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej występuje w Polsce absolutna dominacja paliw stałych, co ze względu na emisję CO2, stwarza trudne warunki ekologiczne w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. W Polsce występują, co najmniej następujące trzy przesłanki dla przyspieszenia rozwoju energetyki jądrowej:· konieczność dywersyfikacji struktury źródeł energii elektrycznej,· zapewnienia takiej struktury źródeł energii, która nie tylko spełnia prawne wymagania ekologiczne, lecz także pozwala na uzyskanie minimalnego poziomu zanieczyszczenia środowiska, konieczność pokrycia dużego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wobec faktu, ze obecnie zużycie energii elektrycznej na mieszkańca jest prawie o połowę niższe od średniej w Unii Europejskiej.Stowarzyszenie Elektryków Polskich aktywnie angażuje się w promowanie energetyki jądrowej w kraju. Od 1996 roku SEP organizuje konferencje naukowo techniczne poświęcone wiedzy o rozwoju w świecie oraz celowości

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ENERGETYKA JĄDROWA DLA POLSKI”