EXCEL 2010 PL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

39.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Podziękowania (13)

1. O książce (15)

 • Bez informatycznego żargonu! (15)
 • Praktyczne zadania… (16)
 • …i najprostszy sposób ich rozwiązania (16)
 • Krótki przegląd (16)
 • Kilka założeń (18)
 • Słowo końcowe (albo dwa) (18)

2. Co nowego w Excelu 2010 (19)

 • Zarządzanie ustawieniami programu Excel i plikami w widoku Backstage (20)
 • Podgląd danych w opcjach wklejania (20)
 • Modyfikacje interfejsu użytkownika programu Excel 2010 (20)
 • Zestawienie danych przy użyciu dokładniejszych funkcji (20)
 • Zestawienie danych przy użyciu wykresów przebiegu w czasie (21)
 • Wizualizacja danych przy użyciu poprawionego formatowania warunkowego (21)
 • Tworzenie i wyświetlanie równań matematycznych (22)
 • Edycja obrazów w Excelu 2010 (22)

3. Początki pracy z Excelem 2010 (23)

 • Zapoznanie z oknem programu (24)
 • Uruchamianie Excela (26)
 • Wyszukiwanie i otwieranie istniejących skoroszytów (28)
 • Wykorzystanie właściwości pliku (31)
 • Tworzenie nowego skoroszytu (33)
 • Praca z wieloma skoroszytami (34)
 • Zmiana rozmiaru okna (35)
 • Powiększanie i zmniejszanie widoku arkusza (36)
 • Pełnoekranowy podgląd arkusza (37)
 • Zapisywanie i zamykanie skoroszytu (38)
 • Wykorzystanie systemu pomocy (40)

4. Tworzenie skoroszytu (43)

 • W jaki sposób Excel interpretuje wprowadzane dane (44)
 • Nawigacja w arkuszu (45)
 • Zaznaczanie komórek (46)
 • Wprowadzanie tekstu do komórek (48)
 • Wprowadzanie liczb do komórek (50)
 • Wprowadzanie daty i czasu do komórek (51)
 • Wprowadzanie danych przy użyciu autowypełniania (53)
 • Inne sposoby przyspieszania wprowadzania danych (54)
 • Tworzenie tabeli Excela (55)
 • Edytowanie zawartości komórek (58)
 • Wstawianie symboli do komórki (59)
 • Tworzenie hiperłączy (60)
 • Wycinanie, kopiowanie i wklejanie wartości komórek (64)
 • Czyszczenie zawartości komórki (67)
 • Użycie Schowka pakietu Office (68)
 • Cofanie i ponawianie działań (70)
 • Znajdowanie i zastępowanie tekstu (71)
 • Sprawdzanie pisowni w arkuszu (73)

5. Praca z arkuszami (75)

 • Podgląd i zaznaczanie arkuszy (76)
 • Zmiana nazwy arkusza (77)
 • Przenoszenie arkusza (78)
 • Kopiowanie arkuszy (80)
 • Wstawianie i usuwanie arkusza (81)
 • Ukrywanie i odkrywanie arkuszy (82)
 • Zmiana koloru karty arkusza (83)
 • Wstawianie i usuwanie komórek (84)
 • Wstawianie i usuwanie kolumn i wierszy (86)
 • Ukrywanie i odkrywanie kolumn i wierszy (89)
 • Wprowadzanie danych i formatowania do wielu arkuszy jednocześnie (90)
 • Zmiana sposobu przeglądania skoroszytów Excela (92)
 • Nazywanie i używanie widoków arkusza (94)

6. Użycie formuł i funkcji (97)

 • Tworzenie prostych formuł (99)
 • Przypisanie nazwy do grupy komórek (100)
 • Użycie nazwanych zakresów w formułach (102)
 • Tworzenie formuł odwołujących się do wartości w tabeli Excela (103)
 • Tworzenie formuł odwołujących się do komórek innego skoroszytu (104)
 • Sumowanie grupy komórek bez użycia formuły (107)
 • Tworzenie formuł obliczających (108)
 • Sumowanie z użyciem sum częściowych i całkowitych (109)
 • Biblioteka funkcji w Excelu (111)
 • Tworzenie funkcji warunkowych (113)
 • Sprawdzanie odwołań funkcji (114)
 • Usuwanie błędów w formułach (116)

7. Formatowanie komórek (119)

 • Formatowanie zawartości komórek (120)
 • Formatowanie komórek zawierających liczby (122)
 • Formatowanie komórek zawierających daty (124)
 • Dodawanie tła i cieniowania komórek (125)
 • Formatowanie krawędzi komórek (127)
 • Definiowanie stylów (129)
 • Wyrównanie i orientacja komórek (133)
 • Formatowanie warunkowe (135)
 • Zmiana sposobu wykorzystania zasad formatowania warunkowego (140)
 • Wyświetlanie pasków danych, zestawów ikon lub skali kolorów na podstawie wartości komórki (142)
 • Usuwanie formatowania warunkowego (144)
 • Kopiowanie formatowania za pomocą Malarza formatów (145)
 • Łączenie i rozdzielanie komórek i danych (146)

8. Formatowanie arkusza (149)

 • Użycie motywów skoroszytu (150)
 • Kolorowanie kart arkuszy (153)
 • Zmiana siatki arkusza (154)
 • Zmiana wysokości wiersza i szerokości kolumny (156)
 • Wstawianie wierszy i kolumn (158)
 • Przenoszenie wierszy i kolumn (160)
 • Usuwanie wierszy i kolumn (161)
 • Ukrywanie i odkrywanie wierszy i kolumn (162)
 • Ukrywanie wierszy i kolumn (164)
 • Zabezpieczenie arkusza przed zmianami (166)
 • Zabezpieczenie komórek przed zmianami (167)

9. Drukowanie arkusza (169)

 • Podgląd arkusza przed drukowaniem (170)
 • Drukowanie arkusza z bieżącymi ustawieniami (172)
 • Drukowanie siatki i nagłówków (173)
 • Wybór drukarki i formatu papieru (174)
 • Drukowanie części arkusza (176)
 • Drukowanie nagłówków wierszy i kolumn na każdej stronie (177)
 • Ustalenie i zmiana wielkości marginesów (178)
 • Ustalenie orientacji i skali strony (180)
 • Tworzenie nagłówków i stopek (182)
 • Dołączanie obrazów do nagłówków i stopek (185)
 • Ustawienie i podgląd podziału strony (187)

10. Dostosowanie Excela do własnych potrzeb (189)

 • Użycie szablonów do tworzenia skoroszytu (190)
 • Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp (193)
 • Modyfikacja Wstążki (195)
 • Kontrola komunikatów o błędzie (203)
 • Tworzenie i usuwanie zasad Autokorekty i Autoformatowania (206)

11. Sortowanie i filtrowanie danych arkusza (211)

 • Sortowanie danych (212)
 • Definiowanie niestandardowych list sortowania (214)
 • Filtrowanie danych za pomocą autofiltra (216)
 • Tworzenie zaawansowanych filtrów (219)
 • Sprawdzenie poprawności wprowadzanych danych (221)

12. Wizualizacja danych na wykresie (225)

 • Szybkie tworzenie wykresów (227)
 • Zmiana wyglądu wykresu (229)
 • Formatowanie legendy i tytułu wykresu (231)
 • Zmiana wyglądu wykresu (233)
 • Modyfikacja danych wykresu (236)
 • Praca z typowymi wykresami (239)
 • Praca z nietypowymi wykresami (241)
 • Dodanie linii trendu do wykresu (242)
 • Wizualizacja danych przy użyciu wykresu przebiegu w czasie (243)

13. Obrazy w arkuszu (247)

 • Dodanie obrazu do arkusza (249)
 • Dodanie obiektów rysunkowych do arkusza (250)
 • Wypełnienie kształtu obiektów rysunkowych (252)
 • Dodanie efektu do obiektów rysunkowych (255)
 • Modyfikacja obrazów i obiektów (257)
 • Wyrównanie i grupowanie obiektów rysunkowych (260)
 • Dodanie grafiki WordArt do arkusza (263)
 • Dodanie obiektu Clipart do arkusza (265)
 • Wstawianie i modyfikowanie diagramów (266)
 • Tworzenie schematu organizacyjnego (268)
 • Dodanie równania do kształtu (272)

14. Współdzielenie danych Excela z innymi programami (275)

 • Łączenie z innymi plikami lub osadzanie ich (277)
 • Wymiana tabeli danych pomiędzy Excelem i Wordem (279)
 • Kopiowanie wykresów i danych Excela do PowerPointa (281)
 • Wymiana danych pomiędzy Accessem i Excelem (283)
 • Importowanie plików tekstowych (285)

15. Użycie Excela w środowisku grupy (287)

 • Współdzielenie skoroszytów w Excelu (288)
 • Komentowanie w komórkach (289)
 • Śledzenie zmian w skoroszycie (291)
 • Akceptowanie i odrzucanie zmian (292)
 • Zapisywanie arkuszy w sieci (294)
 • Dynamiczna aktualizacja arkuszy opublikowanych w sieci (295)
 • Pobieranie danych z sieci przy użyciu Excela (296)
 • Modyfikacja zapytań sieciowych (298)
 • Interakcja przez sieć za pośrednictwem technologii XML (300)

Skorowidz (303)

O autorze (312)

Autor

ISBN

978-83-246-2931-2

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „EXCEL 2010 PL PRAKTYCZNE PODEJŚCIE”