Promocja!

FALE I ANTENY

71.90

Na stanie

Książka zawiera systematyczny, prowadzony od podstaw wykład z podstaw elektromagnetyzmu, techniki antenowej i propagacji fal radiowych. Omówiono w niej równania Maxwella, właściwości fali płaskiej, teorię linii transmisyjnych, podstawy techniki mikrofalowej, parametry anten i ich pomiary, dokonano przeglądu anten wykorzystywanych we współczesnych systemach radiokomunikacyjnych oraz opisano propagację fal radiowych. Przedstawiono również wstępne informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej oraz zaprezentowano wpływ prądu elektrycznego i pól elektromagnetycznych na organizm człowieka wraz z obowiązującymi przepisami BHP.

Spis treści

  1. WSTĘP 9
  1. 1. PODSTAWY ELEKTROMAGNETYZMU 11
  1. 1.1. Elektrostatyka 11
  1. 1.2. Magnetostatyka 15
  1. 1.3. Równania Maxwella 17
  1. 1.3.1. Postać całkowa 17
  1. 1.3.2. Postać różniczkowa i zespolona 21
  1. 1.4. Polaryzacja elektryczna i magnetyczna. Rodzaje
  1. ośrodków 22
  1. 2. FALA PŁASKA 27
  1. 2.1. Wyprowadzenie równania falowego dla próżni 27
  1. 2.2. Postać ogólna równania falowego. Fala płaska w dielektryku
  1. stratnym 33
  1. 2.3. Fala płaska w przewodniku. Zjawisko naskórkowości 36
  1. 2.4. Polaryzacja fali płaskiej 40
  1. 3. ZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNE W POLU
  1. ELEKTROMAGNETYCZNYM 43
  1. 3.1. Energia magazynowana w polu elektrycznym
  1. i magnetycznym 43
  1. 3.2. Twierdzenie Poyntinga 44
  1. 3.3. Moc pochłaniana przez dobry przewodnik 48
  1. 4. FALE NA GRANICY DWÓCH OŚRODKÓW 50
  1. 4.1. Warunki brzegowe dla pól elektromagnetycznych 50
  1. 4.2. Fala padająca prostopadle na granicę dwóch ośrodków 54
  1. 4.3. Fala padająca ukośnie na granicę dwóch ośrodków 63
  1. 5. LINIE TRANSMISYJNE TEM 73
  1. 5.1. Rodzaje linii transmisyjnych 73
  1. 5.2. Równania linii transmisyjnej 74
  1. 5.3. Linia transmisyjna jako czwórnik 79
  1. 5.4. Parametry jednostkowe linii transmisyjnych 80
  1. 5.5. Linie bezstratne 82
  1. 5.5.1. Parametry linii bezstratnych 82
  1. 5.5.2. Linia nieskończona 83
  1. 5.5.3. Przypadek og6lny linii o skończonej długości 84
  1. 5.5.4. Linia zwarta na końcu 88
  1. 5.5.5. Linia rozwarta na końcu 88
  1. 5.5.6. Połączenie dwóch linii transmisyjnych 91
  1. 5.5.7. Transformator ćwierćfalowy 92
  1. 5.5.8. Analiza niedopasowania generatora i obciążenia 94
  1. 5.6. Model linii transmisyjnych dla ośrodków
  1. wielowarstwowych 97
  1. 5.7. Linie transmisyjne stratne 100
  1. 5.7.1. Linia niezniekształcająca 103
  1. 5.7.2. Linia stratna obciążona 104
  1. 5.8. Wykres Smitha 109
  1. 5.9. Analiza czasowa przebiegów w linii transmisyjnej 113
  1. 5.10. Uwagi praktyczne dotyczące stosowania linii
  1. transmisyjnych 115
  1. 6. PODSTAWY TECHNIKI MIKROFALOWEJ 119
  1. 6.1. Rodzaje falowodów 119
  1. 6.2. Zarys analizy falowodów 121
  1. 6.3. Podstawowe parametry falowodów 123
  1. 6.4. Bierne podzespoły falowodowe 124
  1. 6.5. Kuchenka mikrofalowa 126
  1. 7. WSTĘP DO TECHNIKI ANTENOWEJ 129
  1. 7.1. Antena jako źródło promieniowania 129
  1. 7.2. Potencjały 132
  1. 7.3. Dipol idealny 135
  1. 7.4. Parametry anten 144
  1. 7.4.1. Charakterystyka promieniowania 144
  1. 7.4.2. Kierunkowość 149
  1. 7.4.3. Zysk energetyczny 153
  1. 7.4.4. Impedancja wejściowa 156
  1. 7.4.5. Szerokość pasma pracy 160
  1. 7.4.6. Apertura maksymalna i powierzchnia skuteczna 161
  1. 7.4.7. Polaryzacja anteny 164
  1. 7.4.8. Długość skuteczna 165
  1. 7.4.9. Zastępcza temperatura szumowa i współczynnik
  1. przydatności 166
  1. 7.5. Zasada wzajemności 168
  1. 7.6. Antena w torze radiowym 172
  1. 8. PROSTE STRUKTURY PROMIENIUJĄCE 176
  1. 8.1. Dipol krótki 176
  1. 8.2. Dipol półfalowy 178
  1. 8.3. Anteny nad doskonale przewodzącą płaszczyzną
  1. (ziemią doskonałą) 181
  1. 8.4. Unipole 184
  1. 8.5. Małe anteny pętlowe 186
  1. 9. ANTENY PROSTOLINIOWE 193
  1. 9.1. Dipole 193
  1. 9.1.1. Dipole proste 193
  1. 9.1.2. Dipol pętlowy 202
  1. 9.2. Zasilanie anten prostoliniowych 206
  1. 9.2.1. Dopasowanie impedancyjne 206
  1. 9.2.2. Symetryzacja 209
  1. 9.3. Anteny Yagi 214
  1. 9.4. Anteny nad ziemią rzeczywistą 219
  1. 10. UKŁADY ANTENOWE 225
  1. 10.1. Współczynnik układu dla układów liniowych 225
  1. 10.2. Sterowanie wiązką główną i układy fazowane 236
  1. 10.3. Zjawisko superkierunkowości 239
  1. 10.4. Zasada przemnażania charakterystyk 240
  1. 10.5. Impedancja wzajemna 241
  1. 11. PRZEGLĄD NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH ANTEN 248
  1. 11.1. Duże anteny pętlowe 248
  1. 11.2. Anteny z falą bieżącą 252
  1. 11.3. Anteny szerokopasmowe 256
  1. 11.3.1. Anteny śrubowe (helikalne) 256
  1. 11.3.2. Anteny dwustożkowe 262
  1. 11.3.3. Anteny spiralne 269
  1. 11.3.4. Anteny logarytmicznie periodyczne 273
  1. 11.4. Anteny aperturowe 280
  1. 11.4.1. Promieniowanie apertury prostokątnej i kołowej 280
  1. 11.4.2. Anteny tubowe 285
  1. 11.4.3. Anteny reflektorowe , 286
  1. 11.5. Anteny szczelinowe 294
  1. 11.6. Anteny mikropaskowe 302
  1. 11.6.1. Stosowane struktury i metody zasilania 302
  1. 11.6.2. Modele analityczne 307
  1. 11.7. Anteny soczewkowe 312
  1. 12. ANTENY W SYSTEMACH RADIOKOMUNIKACYJNYCH 317
  1. 12.1. Nadawcze i odbiorcze anteny RTV 317
  1. 12.1.1. Anteny na zakres fal długich i średnich 317
  1. 12.1.2. Anteny na zakres fal krótkich 321
  1. 12.1.3. Nadawcze anteny TV i UKF 327
  1. 12.1.4. Odbiorcze anteny TV i UKF 330
  1. 12.2. Anteny w łączach mikrofalowych 334
  1. 12.3. Anteny w radiokomunikacji ruchomej lądowej 343
  1. 12.3.1. Anteny stacji bazowych 344
  1. 12.3.2. Anteny terminali ruchomych 358
  1. 12.4. Uwagi praktyczne dotyczące montażu i konserwacji
  1. anten 362
  1. 13. PROPAGACJA FAL RADIOWYCH 365
  1. 13.1. Klasyfikacja sposobów rozchodzenia się fal 365
  1. 13.2. Podstawowe zależności propagacyjne 367
  1. 13.2.1. Propagacja w wolnej przestrzeni 367
  1. 13.2.2. Strefy Fresnela 368
  1. 13.2.3. Kryterium Rayleigha 369
  1. 13.3. Rozchodzenie się fali przyziemnej 370
  1. 13.3.1. Fala powierzchniowa 370
  1. 13.3.2. Przypadek dwóch anten podniesionych 373
  1. 13.4. Wpływ troposfery na rozchodzenie się fal radiowych 376
  1. 13.5. Wpływ jonosfery na rozchodzenie się fal radiowych 383
  1. 13.6. Rozchodzenie się fal radiowych w różnych zakresach
  1. częstotliwości 394
  1. 13.6.1. Rozchodzenie się fal długich, średnich i pośrednich 394
  1. 13.6.2. Rozchodzenie się fal krótkich 396
  1. 13.6.3. Rozchodzenie się fal ultrakrótkich i mikrofal 400
  1. 13.7. Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych 403
  1. 13.7.1. Pojęcia podstawowe 403
  1. 13.7.2. Modele propagacyjne 405
  1. 14. POMIARY ANTEN 410
  1. 14.1. Wprowadzenie 410
  1. 14.2. Charakterystyka promieniowania 411
  1. 14.3. Zysk energetyczny 413
  1. 14.4. Impedancja wejściowa i WFS 415
  1. 14.5. Pomiary zmniejszonych modeli anten 417
  1. 15. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 419
  1. 15.1. Zakres badań kompatybilności elektromagnetycznej 419
  1. 15.2. Kompatybilność systemów radiokomunikacyjnych 421
  1. 15.3. Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki i BHP
  1. podczas pracy z urządzeniami pod napięciem 425
  1. 15.4. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm
  1. człowieka 431
  1. 15.5. Ochrona przed promieniowaniem i obowiązujące
  1. przepisy BHP i ochrony środowiska 438
  1. 15.6 Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń
  1. radiokomunikacyjnych 450
  1. DODATEK 458
  1. SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI 504
  1. SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI 509
  SKOROWIDZ 514
Autor

ISBN

978-83-206-1626-3

Liczba stron

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „FALE I ANTENY”