FINANSE CYFROWE PERSPEKTYWA RYNKOWA ,

36.00

Na stanie

Finanse cyfrowe. Perspektywa rynkowa
Praca zbiorowa
L. Gąsiorkiewicz (red.)
J. Monkiewicz (red.)

Problematyka gospodarki cyfrowej, a w szczególności jej specyficzny wycinek jakim są finanse cyfrowe, stanowi istotny obszar aktywności naukowej Katedry Finansów i Systemów Finansowych Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W pracach nad tym zagadnieniem biorą udział pracownicy Katedry, a także wielu ekspertów zewnętrznych z innych ośrodków akademickich, ze świata biznesu oraz instytucji publicznych. Efektem tych prac są już opublikowane dzieła, a także będąca w opracowaniu seria trzech monografii, pod wspólnym tytułem Finanse cyfrowe. Pierwsza z nich – Finanse cyfrowe: informatyzacja, cyfryzacja, danetyzacja prezentuje ramy ogólne gospodarki cyfrowej, problematykę konsumenta na rynku finansowym oraz ryzyka finansów cyfrowych. Niniejsza publikacja, będąca jej kontynuacją, zawiera omówienie wybranych zagadnień związanych z bankowością cyfrową, ubezpieczeniami cyfrowymi oraz cyfryzacją rynków finansowych. Jej celem jest dokonanie prezentacji wykorzystania finansów cyfrowych w głównych segmentach biznesowych finansów.

Monografia podzielona jest na trzy części. Pierwsza jest poświęcona bankowości cyfrowej, druga ubezpieczeniom cyfrowym, a w części trzeciej omówiono zagadnienia związane z cyfryzacją rynku kapitałowego.

Spis treści
Wstęp (Lech Gąsiorkiewicz, Jan Monkiewicz) 9
CZĘŚĆ 1. BANKOWOŚĆ CYFROWA 13
1. Waluta cyfrowa banku centralnego (Leszek Jerzy Jasiński) 15
1.1. Wprowadzenie 15
1.2. Pieniądz elektroniczny 15
1.3. Technologie cyfrowe a istota pieniądza 17
1.4. Pieniądz gotówkowy czy elektroniczny? 19
1.5. Przejawy słabnięcia pozycji pieniądza gotówkowego 20
1.6. Rezygnacja z pieniądza gotówkowego a rozmiary PKB 22
1.7. Statystyczny obraz różnych form pieniądza 23
1.8. Pozycja pieniądza gotówkowego w Polsce 26
1.9. Ekspansja pieniądza elektronicznego w wąskim sensie 27
1.10. Podsumowanie 30
Bibliografia 30
2. Bankowość internetowa i mobilna (Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński) 31
2.1. Wprowadzenie 31
2.2. Geneza i cechy bankowości internetowej oraz mobilnej 31
2.3. Ewolucja bankowości internetowej z perspektywy banku i klienta 34
2.4. Etapy rozwoju bankowości mobilnej 37
2.5. Rola bankowości internetowej i mobilnej w dobie cyfrowej 41
2.6. Podsumowanie 44
Bibliografia 45
3. Otwarta bankowość (Marcin Kotarba) 47
3.1. Wprowadzenie 47
3.2. Model otwartej bankowości 48
3.3. Szanse i ryzyka otwartej bankowości 54
3.4. Przyszłość otwartej bankowości 58
3.5. Podsumowanie 63
Bibliografia 64
CZĘŚĆ 2. UBEZPIECZENIA CYFROWE 65
4. Ubezpieczenia w świecie cyfrowym: nowe wyzwania (Jan Monkiewicz, Marek Monkiewicz) 67
4.1. Wprowadzenie 67
4.2. Nowa sytuacja ubezpieczeń: rosnąca dostępność danych 68
Spis treści
6
4.3. Cyfryzacja łańcucha wartości ubezpieczeń 71
4.4. Otwarte ubezpieczenia 76
4.5. Podsumowanie 78
Bibliografia 78
5. Internet rzeczy w działalności ubezpieczeniowej (Marta Kruk, Lech Gąsiorkiewicz) 81
5.1. Wprowadzenie 81
5.2. Technologie cyfrowe w ubezpieczeniach 84
5.3. Cyfrowe ekosystemy 85
5.4. Zastosowania Internetu rzeczy w ubezpieczeniach; obszary, efekty, przykłady 88
5.5. Bariery zastosowań IoT w ubezpieczeniach 95
5.6. Podsumowanie 96
Bibliografia 97
6. Telematyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych (Marek Monkiewicz, Adam Śliwiński) 99
6.1. Wprowadzenie 99
6.2. Telematyka – istota i zastosowanie 99
6.3. Telematyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych 102
6.4. Kierunki ewolucji telematyki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w świetle badań 106
6.5. Podsumowanie 111
Bibliografia 112
7. Big Data Analytics w ubezpieczeniach (Daniel Szaniewski) 114
7.1. Wstęp 114
7.2. Big Data – pojęcie 114
7.3. Zastosowanie Big Data w sektorze ubezpieczeń UE 116
7.4. Zagrożenia 122
7.5. Uwarunkowania i kierunki rozwoju 124
7.6. Podsumowanie 125
Bibliografia 126
CZĘŚĆ 3. CYFRYZACJA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH 129
8. Platformy p2p oraz crowdfunding (Anna Dudkowska-Ściślak) 131
8.1. Wprowadzenie 131
8.2. Platformy p2p oraz cowdfunding 131
8.2.1. Platformy p2p – istota i rodzaje 132
8.2.2. Crowdfunding – rodzaje i modele działania 133
8.2.3. Pożyczki p2p a crowdfunding – różnice 135
8.3. Regulacje prawne UE 135
8.4. Crowdfunding a inne źródła finansowania innowacyjnych projektów 137
8.5. Crowdfunding i p2p lending w statystykach segmentu alternatywnych finansów 141
8.6. Podsumowanie 144
Bibliografia 145
9. Inteligentne kontrakty i sztuczna inteligencja na rynku kapitałowym (Magdalena Dziedzic) 147
9.1. Wprowadzenie 147
9.2. Sztuczna inteligencja – teoria i praktyka 148
9.3. Inteligentne umowy – jako „nowe prawo umów” 150
9.4. Zastosowanie sztucznej inteligencji w sektorze finansowym 153
9.5. Zastosowanie technologii blockchain i smart contract na rynku kapitałowym 156
9.6. Podsumowanie 159
Bibliografia 160
Spis treści
7
10. Rozwój rynku kryptoaktywów (Katarzyna M. Ciupa) 161
10.1. Wprowadzenie 161
10.2. Technologia blockchain i jej rola w rozwoju rynku kryptoaktywów 162
10.3. Rozwój rynku kryptoaktywów 165
10.4. Podsumowanie 172
Bibliografia 173
11. Nowe standardy raportowania finansowego na rynku kapitałowym (Arkadiusz W. Szymanek,
Tomasz K. Wisniewski) 177
11.1. Wprowadzenie 177
11.2. Historia XBRL 178
11.3. Model cyfryzacji raportowania 179
11.4. Wdrożenia XBRL na lokalnych rynkach kapitałowych 183
11.5. Wpływ cyfryzacji raportowania na giełdę 186
11.6. Ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe 187
11.7. Podsumowanie 189
Bibliografia

Autor

ISBN

978-83-8156-318-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „FINANSE CYFROWE PERSPEKTYWA RYNKOWA”