FLUTTER I DART 2 DLA POCZĄTKUJĄCYCH

80.10

Na stanie

Spis treści

O autorze 13

O recenzencie 15

Przedmowa 17

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO JĘZYKA DART 21

Rozdział 1. Wprowadzenie do języka Dart 23

 • Pierwsze kroki z językiem Dart 23
  • Ewolucja Darta 24
  • Jak działa Dart 25
  • Dart w praktyce 26
 • Dlaczego Flutter korzysta z języka Dart 29
  • Zwiększanie produktywności 29
  • Łatwa nauka 30
  • Dojrzałość 32
 • Podstawy języka Dart 33
  • Operatory 33
  • Przepływ sterowania i pętle 41
  • Funkcje 42
  • Struktury danych, kolekcje i typy ogólne 45
 • Wprowadzenie do OOP w języku Dart 47
  • Właściwości OOP 47
 • Podsumowanie 50
 • Dalsza lektura 50

Rozdział 2. Średnio zaawansowane programowanie w języku Dart 51

 • Klasy i konstruktory w języku Dart 52
  • Typ wyliczeniowy enum 53
  • Notacja kaskadowa 53
  • Konstruktory 54
  • Metody dostępu – pobierające i ustawiające 56
  • Pola i metody statyczne 57
  • Dziedziczenie klas 59
 • Interfejsy, klasy abstrakcyjne i domieszki 60
  • Klasy abstrakcyjne 60
  • Interfejsy 61
  • Domieszki – dodawanie zachowania do klasy 62
  • Klasy wywoływane, funkcje najwyższego poziomu i zmienne 64
 • Biblioteki i pakiety języka Dart 66
  • Importowanie i korzystanie z biblioteki 66
  • Tworzenie bibliotek Darta 70
  • Pakiety Darta 76
  • Struktury pakietów 77
  • Stagehand – generator projektów Darta 80
  • Plik pubspec 81
  • Zależności pakietów – pub 82
 • Wprowadzenie do programowania asynchronicznego z wykorzystaniem obiektów Future i Isolate 86
  • Obiekty Future 86
  • Obiekty Isolate 89
 • Wprowadzenie do testów jednostkowych w języku Dart 91
  • Pakiet test Darta 92
  • Pisanie testów jednostkowych 92
 • Podsumowanie 94

Rozdział 3. Wprowadzenie do Fluttera 95

 • Porównanie z innymi platformami do tworzenia aplikacji mobilnych 96
  • Problemy, które Flutter chce rozwiązać 96
  • Różnice między istniejącymi frameworkami 97
 • Kompilacja Fluttera (Dart) 103
  • Kompilacja w fazie rozwoju oprogramowania 103
  • Kompilacja dla wersji release 103
  • Obsługiwane platformy 103
 • Renderowanie Fluttera 104
  • Technologie webowe 104
  • Frameworki i widżety OEM 105
  • Flutter – renderowanie samodzielnie 106
 • Wprowadzenie do widżetów 106
  • Kompatybilność 107
  • Niezmienność 107
  • Wszystko jest widżetem 107
 • Hello Flutter 109
  • Plik pubspec 111
  • Uruchomienie wygenerowanego projektu 113
 • Podsumowanie 115

CZĘŚĆ II. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA FLUTTERA – WSZYSTKO JEST WIDŻETEM 117

Rozdział 4. Widżety: tworzenie layoutów Fluttera 119

 • Widżety stanowe i bezstanowe 119
  • Widżety bezstanowe 120
  • Widżety stanowe 121
  • Reprezentowanie widżetów stanowych i bezstanowych za pomocą kodu 121
  • Widżety dziedziczone 126
  • Właściwość key widżetu 127
 • Widżety wbudowane 128
  • Widżety podstawowe 128
 • Wprowadzenie do wbudowanych widżetów layoutu 133
  • Kontenery 133
  • Stylizacja i pozycjonowanie 134
  • Inne widżety (gesty, animacje i transformacje) 134
 • Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą widżetów (aplikacja do zarządzania przysługami) 135
  • Ekrany aplikacji 135
  • Ekran główny aplikacji 136
  • Ekran prośby o przysługę 144
 • Tworzenie niestandardowych widżetów 147
 • Podsumowanie 149

Rozdział 5. Obsługa danych wejściowych i gestów użytkownika 151

 • Obsługa gestów użytkownika 151
  • Wskaźniki 152
  • Gesty 152
  • Gesty w widżetach Material Design 157
 • Widżety danych wejściowych 157
  • FormField i TextField 158
  • Form 160
 • Walidacja danych wejściowych (Form) 162
  • Walidacja danych użytkownika 162
 • Niestandardowa obsługa danych wejściowych i FormField 163
  • Tworzenie niestandardowej obsługi danych wejściowych 163
  • Przykład niestandardowego widżetu danych wejściowych 163
 • Łączymy wszystko razem 167
  • Ekran przysług 167
  • Ekran prośby o przysługę 173
 • Podsumowanie 175

Rozdział 6. Motyw i styl 177

 • Widżety motywu 177
  • Widżet Theme 178
  • Tworzenie motywu w praktyce 180
  • Klasa Platform 182
 • Material Design 183
  • Widżet MaterialApp 184
  • Widżet Scaffold 186
  • Motyw niestandardowy 187
 • iOS Cupertino 189
  • CupertinoApp 189
  • Cupertino w praktyce 190
 • Korzystanie z niestandardowych czcionek 191
  • Importowanie czcionek do projektu Fluttera 191
  • Zastępowanie domyślnej czcionki w aplikacji 193
 • Dynamiczne style z MediaQuery i LayoutBuilder 193
  • LayoutBuilder 194
  • MediaQuery 196
  • Dodatkowe klasy responsywne 199
 • Podsumowanie 199

Rozdział 7. Routing: nawigacja między ekranami 201

 • Omówienie widżetu Navigator 201
  • Navigator 202
  • Overlay 202
  • Route 203
  • MaterialPageRoute i CupertinoPageRoute 203
  • Przykład 203
  • WidgetsApp 207
 • Trasy nazwane (named routes) 208
  • Obsługa tras nazwanych 208
  • Pobieranie wyników z Route 210
 • Przejścia między ekranami 212
  • PageRouteBuilder 212
 • Animacje Hero 214
  • Widżet hero 214
  • Implementacja przejść Hero 215
 • Podsumowanie 221

CZĘŚĆ III. TWORZENIE PROFESJONALNYCH APLIKACJI 223

Rozdział 8. Wtyczki Firebase 225

 • Omówienie Firebase 225
  • Konfigurowanie Firebase 226
  • Łączenie aplikacji Fluttera z Firebase 229
 • Uwierzytelnianie Firebase 233
  • Włączanie usług uwierzytelniania w Firebase 233
  • Ekran uwierzytelniania 235
  • Logowanie za pomocą Firebase 236
 • Baza danych NoSQL z Cloud Firestore 241
  • Włączanie Cloud Firestore w Firebase 241
  • Cloud Firestore i Flutter 243
  • Ładowanie przysług z Firestore 243
  • Aktualizowanie przysług w Firebase 246
  • Zapis przysługi w Firebase 246
 • Cloud Storage z Firebase Storage 248
  • Wprowadzenie do Firebase Storage 248
  • Dodawanie zależności Flutter Storage 249
  • Przesyłanie plików do Firebase 249
 • Reklamy z Firebase AdMob 252
  • Konto AdMob 252
  • Tworzenie konta AdMob 253
  • AdMob we Flutterze 255
  • Wyświetlanie reklam we Flutterze 258
 • Uczenie maszynowe z wykorzystaniem Firebase ML 260
  • Dodanie zestawu uczenia maszynowego do Fluttera 260
  • Korzystanie z detektora etykiet we Flutterze 261
 • Podsumowanie 263

Rozdział 9. Tworzenie własnej wtyczki Fluttera 265

 • Tworzenie projektu pakietu/wtyczki 265
  • Pakiety Fluttera a pakiety Dart 266
  • Rozpoczynanie projektu pakietu Dart 266
  • Uruchamianie pakietu wtyczek Fluttera 268
 • Struktura projektu wtyczki 268
  • MethodChannel 269
  • Wdrożenie wtyczki Androida 270
  • Implementacja wtyczki iOS 271
  • API Darta 272
  • Przykład pakietu wtyczek 272
  • Korzystanie z wtyczki 273
 • Dodanie dokumentacji do pakietu 274
  • Pliki dokumentacji 274
  • Dokumentacja biblioteki 274
  • Generowanie dokumentacji 275
 • Publikowanie pakietu 275
 • Zalecenia dotyczące tworzenia projektu wtyczki 276
 • Podsumowanie 276

Rozdział 10. Dostęp do funkcji urządzenia z aplikacji Fluttera 279

 • Uruchomienie adresu URL z aplikacji 279
  • Wyświetlanie linku 280
  • Uruchomienie adresu URL 282
 • Zarządzanie uprawnieniami aplikacji 284
  • Zarządzanie uprawnieniami we Flutterze 284
 • Importowanie kontaktu z telefonu 285
  • Importowanie kontaktu za pomocą contact_picker 286
  • Uprawnienia do kontaktu za pomocą permission_handler 288
 • Integracja aparatu w telefonie 289
  • Robienie zdjęć za pomocą image_picker 290
  • Uprawnienia do aparatu za pomocą permission_handler 291
 • Podsumowanie 292

Rozdział 11. Widoki platformy oraz integracja mapy 295

 • Wyświetlanie mapy 295
  • Widoki platformy 296
  • Tworzenie widżetu widoku platformy 297
  • Pierwsze kroki z wtyczką google_maps_flutter 301
 • Dodawanie znaczników do mapy 308
  • Klasa Marker 308
  • Dodawanie znaczników w widżecie GoogleMap 309
 • Dodawanie interakcji na mapie 311
  • Dynamiczne dodawanie znaczników 311
  • GoogleMapController 312
  • Pobieranie GoogleMapController 312
  • Animowanie kamery mapy do lokalizacji 312
 • Korzystanie z interfejsu API Google Places 313
  • Włączanie API Google Places 313
  • Pierwsze kroki z wtyczką google_maps_webservice 314
  • Uzyskiwanie adresu miejsca za pomocą wtyczki google_maps_webservice 314
 • Podsumowanie 316

CZĘŚĆ IV. ZAAWANSOWANY FLUTTER – ZASOBY DLA ZŁOŻONYCH APLIKACJI 319

Rozdział 12. Testowanie, debugowanie i wdrażanie 321

 • Testowanie we Flutterze – testy jednostkowe oraz widżetów 321
  • Testy widżetów 322
 • Debugowanie aplikacji Fluttera 324
  • Observatory 325
  • Dodatkowe funkcje debugowania 326
  • DevTools 327
 • Profilowanie aplikacji Fluttera 329
  • Profiler Observatory 329
  • Tryb profilowania 329
 • Sprawdzanie drzewa widżetów Fluttera 331
  • Inspektor widżetów 332
 • Przygotowywanie aplikacji do wdrożenia 333
  • Tryb wydania (release mode) 334
  • Wydawanie aplikacji na Androida 334
 • Wydawanie aplikacji na iOS 339
  • App Store Connect 339
  • Xcode 340
 • Podsumowanie 341

Rozdział 13. Poprawa komfortu użytkowania 343

 • Dostępność we Flutterze i dodawanie tłumaczeń do aplikacji 343
  • Wsparcie Fluttera dla dostępności 344
  • Internacjonalizacja Fluttera 344
  • Dodawanie lokalizacji do aplikacji Fluttera 345
 • Komunikacja między kodem natywnym a Flutterem z wykorzystaniem kanałów platformy 351
  • Kanał platformy 351
  • Kodeki wiadomości 353
 • Tworzenie procesów pracujących w tle 354
  • Funkcja Fluttera compute() 354
  • Przykład compute() 355
  • Proces pracujący w tle 356
  • Inicjalizacja obliczeń 357
 • Dodanie kodu specyficznego dla systemu Android w celu uruchomienia kodu Darta w tle 360
  • Klasa HandsOnBackgroundProcessPlugin 360
  • Klasa BackgroundProcessService 362
 • Dodanie kodu specyficznego dla systemu iOS w celu uruchomienia kodu Darta w tle 365
  • Klasa SwiftHandsOnBackgroundProcessPlugin 366
 • Podsumowanie 370

Rozdział 14. Operacje graficzne na widżetach 371

 • Transformacje widżetów za pomocą klasy Transform 371
  • Widżet Transform 372
 • Rodzaje transformacji 373
  • Obrót 373
  • Skalowanie 374
  • Translacja 375
  • Transformacje złożone 376
 • Stosowanie transformacji do widżetów 377
  • Obracanie widżetów 377
  • Skalowanie widżetów 378
  • Translowanie widżetów 378
  • Stosowanie wielu transformacji 379
 • Korzystanie z niestandardowych malarzy i elementów canvas 380
  • Klasa Canvas 380
  • Widżet CustomPaint 382
  • Obiekt CustomPainter 383
  • Praktyczny przykład 384
  • Wariant wykresu radialnego 389
 • Podsumowanie 393

Rozdział 15. Animacje 395

 • Wprowadzenie do animacji 395
  • Klasa Animation 395
 • Korzystanie z animacji 398
  • Animacja obrotu 398
  • Animacja skalowania 401
  • Animacja translacji 403
  • Wiele transformacji i niestandardowy Tween 404
 • Korzystanie z AnimatedBuilder 408
  • Klasa AnimatedBuilder 409
  • Powrót do naszej animacji 409
 • Korzystanie z AnimatedWidget 412
  • Klasa AnimatedWidget 412
  • Przepisanie animacji za pomocą AnimatedWidget 412
 • Podsumowanie 413
Autor

ISBN

978-83-283-7825-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „FLUTTER I DART 2 DLA POCZĄTKUJĄCYCH”