FORMALIZACJA METOD TABLICOWYCH DLA LOGIK ZDAŃ I LOGIK NAZW

Niniejsza książka podejmuje problem z zakresu teorii dowodu w systemach tablicowych. Jednym z jej głównych celów jest zdefiniowanie formalnego pojęcia dowodu tablicowego – czyli tzw. tablicy – a co za tym idzie, formalnego sformułowania pojęć pomocniczych, które towarzyszą definiowaniu systemu tablicowego. W pracy przeanalizowano m.in. pojęcia reguły tablicowej, gałęzi oraz tablicy, proponując ich ogólne i czysto formalne ujęcie…

54.00

Na stanie

Niniejsza książka podejmuje problem z zakresu teorii dowodu w systemach tablicowych. Jednym z jej głównych celów jest zdefiniowanie formalnego pojęcia dowodu tablicowego – czyli tzw. tablicy – a co za tym idzie, formalnego sformułowania pojęć pomocniczych, które towarzyszą definiowaniu systemu tablicowego. W pracy przeanalizowano m.in. pojęcia reguły tablicowej, gałęzi oraz tablicy, proponując ich ogólne i czysto formalne ujęcie.

„Rozprawa habilitacyjna dra Tomasza Jarmużka dotyczy precyzyjnego określenia metody tablicowej. Pozwala to na jej metateoretyczne badanie. Autor podaje bardzo ogólne określenie tej metody, stosowalne w różnego rodzaju logikach. Od tego ogólnego opisu przechodzi do opisów bardziej szczegółowych, stosowalnych w poszczególnych rodzajach logik bądź nawet w ich konkretnych systemach. […] Istotne jest również to, że praca jest pierwszym w Polsce opracowaniem formalizacji metod tablicowych dla logik zdań i logik nazw (jest także ich unikalnym opracowaniem w skali światowej, co jednak miałoby znaczenie dopiero po przetłumaczeniu książki na język angielski).”

Fragment recenzji Prof. dr. hab. Andrzeja Pietruszczaka

„Podejmowana w recenzowanej pracy problematyka jest poważna i godna uwagi. Metody tablicowe stanowią ważną, wciąż nie w pełni zrozumianą technikę rachunkową. […] Zastosowanie tych metod jest szerokie i coraz szersze, również w dydaktyce. Zazwyczaj metody te są ujmowane pół formalnie, pół intuicyjnie. W szczególności zazwyczaj są traktowane pragmatycznie. Praca Tomasza Jarmużka jest jedną z mniej licznych prób konsekwentnie apragmatycznego podejścia do tych metod. Stanowi realny postęp w wiedzy o metodach tablicowych.”

Autor

ISBN

978-83-231-3023-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „FORMALIZACJA METOD TABLICOWYCH DLA LOGIK ZDAŃ I LOGIK NAZW”