Promocja!

FRONT WODNY POZNANIA DOLINA WARTY REWITALIZACJA ZWIĄZKÓW Z RZEKĄ ,

Spis treści

7.50

Na stanie

Spis treści

1. Wprowadzenie
1.1. Cele opracowania
1.2. Definicje pojęć
1.3. Warta w Poznaniu-stan badań
1.3.1. Przegląd wyników konkursów na zagospodarowanie obszaru doliny Warty w Poznaniu
1.3.2. Ważniejsze opracowania studialne i studialno-projektowe
1.3.3. Dokumenty strategiczne dla rozwoju miasta Poznania
1.3.4. Wnioski
1.4. Obszar i zakres badań
1.5. Metody badawczo-projektowe

2. Rewitalizacja miejskich frontów wodnych – zarys problematyki
2.1. Przykłady światowe – rewitalizacja dawnych portów
2.2. Przykłady polskie – rewitalizacja miejskich terenów nadrzecznych

3. Poszukiwania utraconych związków z rzeką – studia przedprojektowe
3.1. Zarys historycznych relacji między Poznaniem a rzeką Wartą
3.1.1. Woda jako czynnik obronny
3.1.2. Warta jako stymulator gospodarczego rozwoju miasta
3.1.3. Żegluga śródlądowa w Poznaniu
3.1.4. Warta jako zagrożenie i bariera rozwoju
3.1.5. Rekreacyjne walory Warty
3.1.6. Przekształcenia układu sieci hydrograficznej Poznania
3.2. Znaczenie przyrodnicze doliny Warty w Poznaniu
3.3. Uwarunkowania hydrologiczne i transport wodny na Warcie
3.4. Powiązania funkcjonalne między miastem a rzeką: praca, rekreacja, zamieszkanie, transport
3.5. Jakość i różnorodność frontów wodnych Poznania – diagnoza walorów krajobrazowych
3.6. Oczekiwania mieszkańców i turystów – matryca społecznych preferencji (MSP)

4. Dolina Warty – przestrzeń o specjalnym znaczeniu dla Poznania
4.1. Synteza ocen frontów wodnych. Analiza SWOT
4.2. Problemy zagospodarowania doliny Warty
4.3. Potencjał rozwojowy i aktywizacyjny
4.4. Warunki i cele przekształceń

5. „Poznań Waterfront – Warta Valley” – koncepcja struktury zagospodarowania doliny Warty w Poznaniu
5.1. Turystyka i rekreacja w dolinie Warty
5.2. System transportowy i aktywizacja drogi wodnej
5.3. Struktura ekologiczna i gospodarka wodna
5.4. Nadwodne przestrzenie publiczne i różnorodność frontów wodnych
5.5. Mieszkanie nad wodą
5.6. Czynniki ekonomiczne. Etapy projektu
5.7. Aktywizacja społeczna „Wspólny front wodny”

6. Architektura na skraju wody- poszukiwanie tożsamości i różnorodności poznańskich frontów wodnych

7. Wybrane koncepcje projektowe dla różnych odcinków doliny Warty
7.1. Naramowice-„styk wody i lądu”
7.2. Ostrów-Szeląg – „kultura i natura”
7.3. Śródmieście -„ożywione centrum”
7.4. Wilda-Rataje – „miasto sportu”
7.5. Starołęka-Dębina – „zielony spokój”
Podsumowanie
Literatura
Spis ilustracji i tabel
Dodatek

Autor

ISBN

978-83-7775-079-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „FRONT WODNY POZNANIA DOLINA WARTY REWITALIZACJA ZWIĄZKÓW Z RZEKĄ”