FULL STACK JAVASCRIPT POZNAJ TECHNOLOGIE BACKBONE.JS, NODE.JS I MONGODB

44.10

Na stanie

Full Stack JavaScript. Poznaj technologie Backbone.js, Node.js i MongoDB. Wydanie II

O autorze 9

Podziękowania 11

Wstęp 13

Wprowadzenie 15

CZĘŚĆ I. SZYBKI START 21

Rozdział 1. Podstawy 23

 • Definicje front-endu 23
  • Cykl żądania internetowego 24
  • Programowanie na urządzeniach mobilnych 25
  • Język HTML 26
  • Kaskadowe arkusze stylów 28
  • JavaScript 29
 • Metody zwinne 37
  • Scrum 37
  • Programowanie sterowane testami 38
  • Ciągłe wdrażanie i integracja 38
  • Programowanie w parach 38
 • Definicje back-endu 39
  • Node.js 39
  • NoSQL i MongoDB 40
  • Przetwarzanie w chmurze 40
  • Żądania HTTP i odpowiedzi na nie 41
  • API RESTful 41
 • Podsumowanie 42

Rozdział 2. Przygotowania 43

 • Konfiguracja lokalna 43
  • Katalog roboczy 44
  • Przeglądarka WWW 45
  • Środowisko IDE i edytor tekstu 46
  • System kontroli wersji 47
 • Lokalne serwery HTTP 47
  • Baza danych – MongoDB 48
  • Wymagane komponenty 50
  • Instalowanie Node.js 51
  • Biblioteki JavaScriptu dla przeglądarki WWW 52
  • Aplikacja Less 52
 • Konfiguracja chmury 52
  • Klucze SSH 52
 • GitHub 53
 • Microsoft Azure 54
 • Heroku 56
 • Podsumowanie 56

CZĘŚĆ II. PROTOTYPOWANIE FRONT-ENDU 57

Rozdział 3. Pobieranie danych z back-endu za pomocą biblioteki jQuery i platformy Parse 59

 • Definicje 60
  • Format JSON 60
  • AJAX 61
  • Wywołania między domenami 61
 • Funkcje jQuery 62
 • Bootstrap 63
 • Less 65
  • Zmienna w języku Less 66
  • Domieszka w języku Less 66
  • Operacja w języku Less 67
 • Przykład użycia zewnętrznego API (OpenWeatherMap) i biblioteki jQuery 68
 • Parse 75
 • Aplikacja Message Board i ogólne omówienie Parse 81
  • Aplikacja Message Board wraz z Parse – wersja oparta na API REST i jQuery 82
  • Przekazanie aplikacji do serwisu GitHub 88
 • Wdrożenie do Microsoft Azure 89
 • Wdrażanie aplikacji Weather do Heroku 89
 • Uaktualnianie i usuwanie wiadomości 91
 • Podsumowanie 92

Rozdział 4. Wprowadzenie do Backbone.js 93

 • Konfigurowanie Backbone.js – aplikacja zupełnie od zera 94
 • Zależności Backbone.js 94
 • Praca z kolekcją Backbone.js 96
 • Dołączanie zdarzenia Backbone.js 100
 • Widoki i podwidoki Backbone.js z użyciem Underscore.js 104
 • Refaktoryzacja kodu Backbone.js 111
 • AMD i Require.js dla programowania z użyciem Backbone.js 115
 • Require.js w środowisku produkcyjnym Backbone.js 120
 • Bardzo prosty zestaw startowy Backbone.js 125
 • Podsumowanie 125

Rozdział 5. Backbone.js i Parse 127

 • Aplikacja Message Board i Parse – wersja oparta na SDK JavaScript i Backbone.js 127
 • Dalsza rozbudowa aplikacji Message Board 138
 • Podsumowanie 139

CZĘŚĆ III. PROTOTYPOWANIE BACK-ENDU 141

Rozdział 6. Wprowadzenie do Node.js 143

 • Utworzenie aplikacji typu „Witaj, świecie!” w Node.js 143
 • Podstawowe moduły Node.js 145
  • http 145
  • util 145
  • querystring 146
  • url 146
  • fs 146
 • Menedżer pakietów Node.js 146
 • Wdrożenie w PaaS aplikacji typu „Witaj, świecie!” 148
 • Wdrażanie w Microsoft Azure 148
 • Wdrażanie w Heroku 149
  • Message Board w Node.js – wersja wykorzystująca magazyn danych w pamięci 150
  • Testy jednostkowe w Node.js 150
 • Podsumowanie 156

Rozdział 7. Wprowadzenie do MongoDB 157

 • Powłoka MongoDB 157
 • Identyfikator obiektu w formacie BSON 159
 • Natywny sterownik MongoDB 160
 • MongoDB i Heroku – MongoLab 161
 • Aplikacja Message Board – wersja wykorzystująca MongoDB 164
 • Podsumowanie 167

Rozdział 8. Połączenie front-endu i back-endu 169

 • Stosowanie techniki CORS podczas wdrażania aplikacji 170
 • Interfejs użytkownika aplikacji Message Board 171
 • API aplikacji Message Board 175
 • Wdrażanie w Heroku 178
 • Wdrażanie serwera w tej samej domenie 179
 • Wdrażanie w Amazon Web Services 182
 • Podsumowanie 185

Rozdział 9. Podsumowanie 187

Dodatek A. Zasoby pomocne w dalszej nauce 189

 • Zasoby dotyczące JavaScriptu i Node.js 189
 • Dobre książki o języku JavaScript 189
 • Dobre książki o Node.js 190
 • Kursy interaktywne 190
 • Inne książki i blogi 190
Autor

ISBN

978-83-283-5750-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „FULL STACK JAVASCRIPT POZNAJ TECHNOLOGIE BACKBONE.JS, NODE.JS I MONGODB”