GENIALNE SKRYPTY POWŁOKI

67.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (23)

 • Czego się nauczysz (24)
 • To jest książka dla Ciebie, jeżeli… (24)
 • Struktura książki (25)
 • Materiały w Internecie (28)
 • Na koniec… (28)

0. Błyskawiczny kurs pisania skryptów (29)

 • Czym w ogóle są skrypty powłoki? (29)
 • Wykonywanie poleceń (31)
 • Konfigurowanie skryptu logowania (32)
 • Uruchamianie skryptów (33)
 • Prostsze uruchamianie skryptów (35)
 • Po co stosować skrypty powłoki? (36)
 • Bierzmy się do dzieła (37)

1. Brakująca biblioteka kodu (39)

 • Czym jest POSIX? (40)
 • Skrypt 1. Wyszukiwanie programów w katalogach zmiennej PATH (41)
  • Kod (41)
  • Jak to działa? (43)
  • Uruchomienie skryptu (43)
  • Wyniki (44)
  • Rozbudowa skryptu (44)
 • Skrypt 2. Weryfikacja wprowadzanych danych: tylko litery i cyfry (45)
  • Kod (45)
  • Jak to działa? (46)
  • Uruchomienie skryptu (46)
  • Wyniki (47)
  • Rozbudowa skryptu (47)
 • Skrypt 3. Normalizacja formatów dat (48)
  • Kod (48)
  • Jak to działa? (49)
  • Uruchomienie skryptu (49)
  • Wyniki (50)
  • Rozbudowa skryptu (50)
 • Skrypt 4. Czytelne wyświetlanie dużych liczb (51)
  • Kod (51)
  • Jak to działa? (52)
  • Uruchomienie skryptu (52)
  • Wyniki (53)
  • Rozbudowa skryptu (53)
 • Skrypt 5. Weryfikacja poprawności liczb całkowitych (54)
  • Kod (54)
  • Jak to działa? (55)
  • Uruchomienie skryptu (55)
  • Wyniki (55)
  • Rozbudowa skryptu (56)
 • Skrypt 6. Weryfikacja poprawności liczb zmiennoprzecinkowych (56)
  • Kod (57)
  • Jak to działa? (58)
  • Uruchomienie skryptu (58)
  • Wyniki (59)
  • Rozbudowa skryptu (59)
 • Skrypt 7. Weryfikacja poprawności daty (59)
  • Kod (60)
  • Jak to działa? (62)
  • Uruchomienie skryptu (62)
  • Wyniki (62)
  • Rozbudowa skryptu (63)
 • Skrypt 8. Lepsza implementacja polecenia echo (63)
  • Kod (64)
  • Uruchomienie skryptu (65)
  • Wyniki (65)
  • Rozbudowa skryptu (65)
 • Skrypt 9. Zmiennoprzecinkowy kalkulator o konfigurowanej dokładności (65)
  • Kod (66)
  • Jak to działa? (66)
  • Uruchomienie skryptu (67)
  • Wyniki (67)
 • Skrypt 10. Blokowanie plików (67)
  • Kod (69)
  • Jak to działa? (70)
  • Uruchomienie skryptu (70)
  • Wyniki (70)
  • Rozbudowa skryptu (71)
 • Skrypt 11. Sekwencje kolorów ANSI (71)
  • Kod (72)
  • Jak to działa? (72)
  • Uruchomienie skryptu (73)
  • Wyniki (73)
  • Rozbudowa skryptu (73)
 • Skrypt 12. Tworzenie biblioteki skryptów powłoki (74)
  • Kod (74)
  • Jak to działa? (76)
  • Uruchomienie skryptu (76)
  • Wyniki (76)
 • Skrypt 13. Diagnostyka skryptów powłoki (76)
  • Kod (77)
  • Jak to działa? (77)
  • Uruchomienie skryptu (78)
  • Wyniki (80)
  • Rozbudowa skryptu (80)

2. Ulepszanie poleceń (81)

 • Skrypt 14. Formatowanie długich wierszy tekstu (83)
  • Kod (83)
  • Jak to działa? (83)
  • Uruchomienie skryptu (84)
  • Wyniki (84)
 • Skrypt 15. Tworzenie kopii zapasowych usuwanych plików (85)
  • Kod (85)
  • Jak to działa? (86)
  • Uruchomienie skryptu (87)
  • Wyniki (87)
  • Rozbudowa skryptu (88)
 • Skrypt 16. Korzystanie z archiwum usuniętych plików (88)
  • Kod (88)
  • Jak to działa? (90)
  • Uruchomienie skryptu (92)
  • Wyniki (92)
  • Rozbudowa skryptu (92)
 • Skrypt 17. Rejestrowanie usuwanych plików (93)
  • Kod (93)
  • Jak to działa? (93)
  • Uruchomienie skryptu (94)
  • Wyniki (94)
  • Rozbudowa skryptu (94)
 • Skrypt 18. Wyświetlanie zawartości katalogów (95)
  • Kod (95)
  • Jak to działa? (96)
  • Uruchomienie skryptu (97)
  • Wyniki (97)
  • Rozbudowa skryptu (98)
 • Skrypt 19. Wyszukiwanie plików według nazw (98)
  • Kod (98)
  • Jak to działa? (99)
  • Uruchomienie skryptu (99)
  • Wyniki (100)
  • Rozbudowa skryptu (101)
 • Skrypt 20. Emulowanie innych środowisk: MS-DOS (101)
  • Kod (102)
  • Jak to działa? (103)
  • Uruchomienie skryptu (103)
  • Wyniki (103)
  • Rozbudowa skryptu (103)
 • Skrypt 21. Wyświetlanie czasu w różnych strefach (104)
  • Kod (104)
  • Jak to działa? (106)
  • Uruchomienie skryptu (107)
  • Wyniki (107)
  • Rozbudowa skryptu (107)

3. Tworzenie narzędzi (109)

 • Skrypt 22. Notes (109)
  • Kod (110)
  • Jak to działa? (111)
  • Uruchomienie skryptu (111)
  • Wyniki (112)
  • Rozbudowa skryptu (112)
 • Skrypt 23. Interaktywny kalkulator (113)
  • Kod (113)
  • Jak to działa? (114)
  • Uruchomienie skryptu (114)
  • Wyniki (114)
  • Rozbudowa skryptu (115)
 • Skrypt 24. Przeliczanie temperatur (115)
  • Kod (115)
  • Jak to działa? (116)
  • Uruchomienie skryptu (117)
  • Wyniki (117)
  • Rozbudowa skryptu (118)
 • Skrypt 25. Obliczanie rat kredytu (118)
  • Kod (118)
  • Jak to działa? (119)
  • Uruchomienie skryptu (119)
  • Wyniki (119)
  • Rozbudowa skryptu (120)
 • Skrypt 26. Rejestrowanie terminów (120)
  • Kod (121)
  • Jak to działa? (123)
  • Uruchomienie skryptu (124)
  • Wyniki (124)
  • Rozbudowa skryptu (126)

4. Regulowanie systemu Unix (127)

 • Skrypt 27. Wyświetlanie zawartości plików wraz z numerami wierszy (128)
  • Kod (128)
  • Jak to działa? (128)
  • Uruchomienie skryptu (129)
  • Wyniki (129)
  • Rozbudowa skryptu (129)
 • Skrypt 28. Zawijanie tylko długich wierszy (129)
  • Kod (130)
  • Jak to działa? (130)
  • Uruchomienie skryptu (131)
  • Wyniki (131)
 • Skrypt 29. Wyświetlanie zawartości pliku wraz z dodatkowymi informacjami (131)
  • Kod (132)
  • Jak to działa? (132)
  • Uruchomienie skryptu (133)
  • Wyniki (133)
 • Skrypt 30. Emulowanie argumentów GNU w poleceniu quota (133)
  • Kod (133)
  • Jak to działa? (134)
  • Uruchomienie skryptu (134)
  • Wyniki (134)
 • Skrypt 31. Upodobnienie polecenia sftp do ftp (135)
  • Kod (135)
  • Jak to działa? (136)
  • Uruchomienie skryptu (136)
  • Wyniki (136)
  • Rozbudowa skryptu (137)
 • Skrypt 32. Korekta polecenia grep (137)
  • Kod (138)
  • Jak to działa? (139)
  • Uruchomienie skryptu (140)
  • Wyniki (140)
  • Rozbudowa skryptu (140)
 • Skrypt 33. Praca ze skompresowanymi plikami (140)
  • Kod (140)
  • Jak to działa? (142)
  • Uruchomienie skryptu (142)
  • Wyniki (142)
  • Rozbudowa skryptu (143)
 • Skrypt 34. Maksymalna kompresja plików (143)
  • Kod (144)
  • Jak to działa? (145)
  • Uruchomienie skryptu (145)
  • Wyniki (145)

5. Administrowanie systemem: zarządzanie użytkownikami (147)

 • Skrypt 35. Analiza miejsca na dysku (149)
  • Kod (149)
  • Jak to działa? (149)
  • Uruchomienie skryptu (150)
  • Wyniki (150)
  • Rozbudowa skryptu (151)
 • Skrypt 36. Identyfikacja użytkowników przekraczających limit miejsca na dysku (151)
  • Kod (151)
  • Jak to działa? (152)
  • Uruchomienie skryptu (152)
  • Wyniki (152)
  • Rozbudowa skryptu (153)
 • Skrypt 37. Poprawienie czytelności wyniku polecenia df (153)
  • Kod (153)
  • Jak to działa? (154)
  • Uruchomienie skryptu (154)
  • Wyniki (155)
  • Rozbudowa skryptu (155)
 • Skrypt 38. Sprawdzanie ilości dostępnego miejsca na dyskach (156)
  • Kod (156)
  • Jak to działa? (157)
  • Uruchomienie skryptu (157)
  • Wyniki (157)
  • Rozbudowa skryptu (157)
 • Skrypt 39. Bezpieczny skrypt locate (157)
  • Kod (158)
  • Jak to działa? (160)
  • Uruchomienie skryptu (160)
  • Wyniki (161)
  • Rozbudowa skryptu (161)
 • Skrypt 40. Dodawanie konta użytkownika (162)
  • Kod (162)
  • Jak to działa? (163)
  • Uruchomienie skryptu (164)
  • Wyniki (164)
  • Rozbudowa skryptu (164)
 • Skrypt 41. Blokowanie konta użytkownika (165)
  • Kod (165)
  • Jak to działa? (166)
  • Uruchomienie skryptu (166)
  • Wyniki (166)
 • Skrypt 42. Usuwanie konta użytkownika (167)
  • Kod (167)
  • Jak to działa? (168)
  • Uruchomienie skryptu (169)
  • Wyniki (169)
  • Rozbudowa skryptu (169)
 • Skrypt 43. Weryfikacja środowiska użytkownika (170)
  • Kod (170)
  • Jak to działa? (171)
  • Uruchomienie skryptu (172)
  • Wyniki (172)
 • Skrypt 44. Sprzątanie po odejściu gości (173)
  • Kod (173)
  • Jak to działa? (174)
  • Uruchomienie skryptu (174)
  • Wyniki (174)

6. Zarządzanie systemem: operacje utrzymaniowe (175)

 • Skrypt 45. Kontrolowanie poleceń z atrybutem setuid (176)
  • Kod (177)
  • Jak to działa? (177)
  • Uruchomienie skryptu (178)
  • Wyniki (178)
 • Skrypt 46. Ustawianie daty systemowej (178)
  • Kod (179)
  • Jak to działa? (180)
  • Uruchomienie skryptu (180)
  • Wyniki (180)
 • Skrypt 47. Przerywanie procesu o zadanej nazwie (181)
  • Kod (182)
  • Jak to działa? (183)
  • Uruchomienie skryptu (183)
  • Wyniki (184)
  • Rozbudowa skryptu (184)
 • Skrypt 48. Weryfikacja poprawności pliku programu cron (184)
  • Kod (185)
  • Jak to działa? (188)
  • Uruchomienie skryptu (189)
  • Wyniki (189)
  • Rozbudowa skryptu (189)
 • Skrypt 49. Wykonywanie zadań systemowych programu cron (190)
  • Kod (190)
  • Jak to działa? (191)
  • Uruchomienie skryptu (192)
  • Wyniki (192)
  • Rozbudowa skryptu (192)
 • Skrypt 50. Cykliczne zmienianie plików dzienników (193)
  • Kod (193)
  • Jak to działa? (196)
  • Uruchomienie skryptu (196)
  • Wyniki (196)
  • Rozbudowa skryptu (197)
 • Skrypt 51. Tworzenie zapasowych kopii plików (197)
  • Kod (197)
  • Jak to działa? (199)
  • Uruchomienie skryptu (199)
  • Wyniki (199)
 • Skrypt 52. Tworzenie zapasowych kopii katalogów (200)
  • Kod (200)
  • Jak to działa? (201)
  • Uruchomienie skryptu (201)
  • Wyniki (202)

7. Użytkownicy sieci WWW i Internetu (203)

 • Skrypt 53. Pobieranie plików za pomocą programu ftp (204)
  • Kod (205)
  • Jak to działa? (205)
  • Uruchomienie skryptu (206)
  • Wyniki (206)
  • Rozbudowa skryptu (207)
 • Skrypt 54. Wyodrębnianie adresów URL ze strony WWW (208)
  • Kod (208)
  • Jak to działa? (209)
  • Uruchomienie skryptu (209)
  • Wyniki (209)
  • Rozbudowa skryptu (211)
 • Skrypt 55. Uzyskiwanie informacji o użytkowniku serwisu GitHub (211)
  • Kod (211)
  • Jak to działa? (212)
  • Uruchomienie skryptu (212)
  • Wyniki (212)
  • Rozbudowa skryptu (212)
 • Skrypt 56. Wyszukiwanie kodów pocztowych (213)
  • Kod (213)
  • Jak to działa? (213)
  • Uruchomienie skryptu (214)
  • Wyniki (214)
  • Rozbudowa skryptu (214)
 • Skrypt 57. Wyszukiwanie kierunkowych numerów telefonicznych (214)
  • Kod (215)
  • Jak to działa? (215)
  • Uruchomienie skryptu (215)
  • Wyniki (216)
  • Rozbudowa skryptu (216)
 • Skrypt 58. Informacje o pogodzie (216)
  • Kod (216)
  • Jak to działa? (217)
  • Uruchomienie skryptu (217)
  • Wyniki (218)
  • Rozbudowa skryptu (218)
 • Skrypt 59. Uzyskiwanie informacji o filmie z bazy IMDb (218)
  • Kod (218)
  • Jak to działa? (220)
  • Uruchomienie skryptu (221)
  • Wyniki (221)
  • Rozbudowa skryptu (221)
 • Skrypt 60. Przeliczanie walut (222)
  • Kod (222)
  • Jak to działa? (223)
  • Uruchomienie skryptu (223)
  • Wyniki (223)
  • Rozbudowa skryptu (224)
 • Skrypt 61. Uzyskiwanie informacji o adresie bitcoin (224)
  • Kod (224)
  • Jak to działa? (225)
  • Uruchomienie skryptu (225)
  • Wyniki (225)
  • Rozbudowa skryptu (226)
 • Skrypt 62. Śledzenie zmian na stronach WWW (226)
  • Kod (226)
  • Jak to działa? (228)
  • Uruchomienie skryptu (228)
  • Wyniki (229)
  • Rozbudowa skryptu (229)

8. Sztuczki webmastera (231)

 • Uruchamianie skryptów opisanych w tym rozdziale (233)
 • Skrypt 63. Wyświetlanie informacji o środowisku CGI (234)
  • Kod (234)
  • Jak to działa? (234)
  • Uruchomienie skryptu (234)
  • Wyniki (235)
 • Skrypt 64. Rejestrowanie zdarzeń WWW (235)
  • Kod (236)
  • Jak to działa? (237)
  • Uruchomienie skryptu (237)
  • Wyniki (238)
  • Rozbudowa skryptu (238)
 • Skrypt 65. Dynamiczne tworzenie stron WWW (239)
  • Kod (239)
  • Jak to działa? (240)
  • Uruchomienie skryptu (240)
  • Wyniki (240)
  • Rozbudowa skryptu (240)
 • Skrypt 66. Przesyłanie stron WWW w wiadomościach e-mail (241)
  • Kod (241)
  • Jak to działa? (242)
  • Uruchomienie skryptu (242)
  • Wyniki (242)
  • Rozbudowa skryptu (243)
 • Skrypt 67. Internetowy album zdjęć (243)
  • Kod (243)
  • Jak to działa? (244)
  • Uruchomienie skryptu (244)
  • Wyniki (244)
  • Rozbudowa skryptu (245)
 • Skrypt 68. Wyświetlanie losowych napisów (246)
  • Kod (246)
  • Jak to działa? (247)
  • Uruchomienie skryptu (247)
  • Wyniki (247)
  • Rozbudowa skryptu (247)

9. Administrowanie stronami WWW i danymi w Internecie (249)

 • Skrypt 69. Wyszukiwanie błędnych odnośników wewnętrznych (250)
  • Kod (250)
  • Jak to działa? (251)
  • Uruchomienie skryptu (251)
  • Wyniki (251)
  • Rozbudowa skryptu (252)
 • Skrypt 70. Wyszukiwanie błędnych odnośników zewnętrznych (253)
  • Kod (253)
  • Jak to działa? (254)
  • Uruchomienie skryptu (254)
  • Wyniki (255)
 • Skrypt 71. Zarządzanie hasłami do serwera Apache (255)
  • Kod (256)
  • Jak to działa? (259)
  • Uruchomienie skryptu (261)
  • Wyniki (261)
  • Rozbudowa skryptu (262)
 • Skrypt 72. Synchronizacja plików z serwerem FTP (262)
  • Kod (263)
  • Jak to działa? (264)
  • Uruchomienie skryptu (264)
  • Wyniki (264)
  • Rozbudowa skryptu (265)

10. Administrowanie serwerami internetowymi (267)

 • Skrypt 73. Analiza pliku access_log serwera Apache (267)
  • Kod (269)
  • Jak to działa? (270)
  • Uruchomienie skryptu (271)
  • Wyniki (271)
  • Rozbudowa skryptu (272)
 • Skrypt 74. Analiza zapytań wyszukiwarek (272)
  • Kod (272)
  • Jak to działa? (273)
  • Uruchomienie skryptu (274)
  • Wyniki (274)
  • Rozbudowa skryptu (274)
 • Skrypt 75. Analiza pliku error_log serwera Apache (275)
  • Kod (276)
  • Jak to działa? (278)
  • Uruchomienie skryptu (278)
  • Wyniki (278)
 • Skrypt 76. Zapobieganie katastrofom poprzez tworzenie zewnętrznego archiwum plików (279)
  • Kod (280)
  • Jak to działa? (280)
  • Uruchomienie skryptu (281)
  • Wyniki (281)
  • Rozbudowa skryptu (281)
 • Skrypt 77. Monitorowanie stanu sieci (282)
  • Kod (283)
  • Jak to działa? (286)
  • Uruchomienie skryptu (287)
  • Wyniki (288)
  • Rozbudowa skryptu (289)
 • Skrypt 78. Zmienianie priorytetu procesu o zadanej nazwie (289)
  • Kod (289)
  • Jak to działa? (291)
  • Uruchomienie skryptu (291)
  • Wyniki (291)
  • Rozbudowa skryptu (292)

11. Skrypty w systemie macOS (293)

 • Skrypt 79. Automatyczne zrzuty ekranu (295)
  • Kod (296)
  • Jak to działa? (296)
  • Uruchomienie skryptu (297)
  • Wyniki (297)
  • Rozbudowa skryptu (297)
 • Skrypt 80. Dynamiczne ustawianie tytułu okna terminala (298)
  • Kod (298)
  • Jak to działa? (298)
  • Uruchomienie skryptu (298)
  • Wyniki (299)
  • Rozbudowa skryptu (299)
 • Skrypt 81. Lista zawartości biblioteki iTunes (299)
  • Kod (300)
  • Jak to działa? (300)
  • Uruchomienie skryptu (301)
  • Wyniki (301)
  • Rozbudowa skryptu (301)
 • Skrypt 82. Ulepszone polecenie open (301)
  • Kod (302)
  • Jak to działa? (302)
  • Uruchomienie skryptu (303)
  • Wyniki (303)
  • Rozbudowa skryptu (303)

12. Skrypty do gier i zabawy (305)

 • Skrypt 83. Gra słowna: anagramy (307)
  • Kod (307)
  • Jak to działa? (308)
  • Uruchomienie skryptu (309)
  • Wyniki (309)
  • Rozbudowa skryptu (309)
 • Skrypt 84. Wisielec: odgadnij słowo, zanim będzie za późno (310)
  • Kod (310)
  • Jak to działa? (312)
  • Uruchomienie skryptu (312)
  • Wyniki (312)
  • Rozbudowa skryptu (313)
 • Skrypt 85. Quiz: stolice państw (314)
  • Kod (314)
  • Jak to działa? (315)
  • Uruchomienie skryptu (315)
  • Wyniki (316)
  • Rozbudowa skryptu (316)
 • Skrypt 86. Czy to jest liczba pierwsza? (317)
  • Kod (317)
  • Jak to działa? (318)
  • Uruchomienie skryptu (318)
  • Wyniki (318)
  • Rozbudowa skryptu (319)
 • Skrypt 87. Rzucamy kośćmi (319)
  • Kod (319)
  • Jak to działa? (320)
  • Uruchomienie skryptu (321)
  • Rozbudowa skryptu (322)
 • Skrypt 88. Acey Deucey (322)
  • Kod (323)
  • Jak to działa? (327)
  • Uruchomienie skryptu (329)
  • Wyniki (329)
  • Rozbudowa skryptu (330)

13. Praca w chmurze (331)

 • Skrypt 89. Utrzymywanie Dropboksa w działaniu (332)
  • Kod (332)
  • Jak to działa? (332)
  • Uruchomienie skryptu (333)
  • Wyniki (333)
  • Rozbudowa skryptu (333)
 • Skrypt 90. Synchronizowanie plików z systemem Dropbox (333)
  • Kod (333)
  • Jak to działa? (335)
  • Uruchomienie skryptu (335)
  • Wyniki (335)
  • Rozbudowa skryptu (336)
 • Skrypt 91. Tworzenie pokazu slajdów z serii zdjęć w chmurze (336)
  • Kod (337)
  • Jak to działa? (337)
  • Uruchomienie skryptu (338)
  • Wyniki (338)
  • Rozbudowa skryptu (338)
 • Skrypt 92. Synchronizowanie plików z Google Drive (339)
  • Kod (339)
  • Jak to działa? (340)
  • Uruchomienie skryptu (340)
  • Wyniki (340)
  • Rozbudowa skryptu (341)
 • Skrypt 93. Mówi komputer… (341)
  • Kod (342)
  • Jak to działa? (343)
  • Uruchomienie skryptu (344)
  • Wyniki (344)
  • Rozbudowa skryptu (344)

14. ImageMagick i praca z plikami graficznymi (345)

 • Skrypt 94. Udoskonalony analizator wielkości obrazów (346)
  • Kod (346)
  • Jak to działa? (346)
  • Uruchomienie skryptu (347)
  • Wyniki (347)
  • Rozbudowa skryptu (348)
 • Skrypt 95. Znaki wodne (348)
  • Kod (348)
  • Jak to działa? (349)
  • Uruchomienie skryptu (350)
  • Wyniki (350)
  • Rozbudowa skryptu (351)
 • Skrypt 96. Oprawianie w ramki (351)
  • Kod (351)
  • Jak to działa? (353)
  • Uruchomienie skryptu (353)
  • Wyniki (353)
  • Rozbudowa skryptu (354)
 • Skrypt 97. Tworzenie miniatur (354)
  • Kod (355)
  • Jak to działa? (356)
  • Uruchomienie skryptu (357)
  • Wyniki (357)
  • Rozbudowa skryptu (358)
 • Skrypt 98. Interpretacja informacji GPS (358)
  • Kod (358)
  • Jak to działa? (359)
  • Uruchomienie skryptu (360)
  • Wyniki (360)
  • Rozbudowa skryptu (360)

15. Dni i daty (361)

 • Skrypt 99. Określanie dnia tygodnia dla zadanej daty w przeszłości (362)
  • Kod (362)
  • Jak to działa? (363)
  • Uruchomienie skryptu (363)
  • Rozbudowa skryptu (364)
 • Skrypt 100. Określanie liczby dni pomiędzy dwiema datami (364)
  • Kod (364)
  • Jak to działa? (366)
  • Uruchomienie skryptu (367)
  • Rozbudowa skryptu (367)
 • Skrypt 101. Określenie liczby dni pozostałych do zadanej daty (367)
  • Kod (367)
  • Jak to działa? (370)
  • Uruchomienie skryptu (370)
  • Rozbudowa skryptu (370)

A. Instalacja powłoki bash w systemie Windows 10 (371)

 • Włączenie trybu dewelopera (372)
 • Instalacja powłoki bash (373)
 • Powłoka Microsoft bash a system Linux (374)

B. Dodatkowe skrypty (375)

 • Skrypt 102. Zmiana nazw wielu plików (375)
  • Kod (376)
  • Jak to działa? (376)
  • Uruchomienie skryptu (377)
  • Wyniki (377)
  • Rozbudowa skryptu (377)
 • Skrypt 103. Zwielokrotnione uruchamianie programów na komputerze wieloprocesorowym (378)
  • Kod (378)
  • Jak to działa? (379)
  • Uruchomienie skryptu (380)
  • Wyniki (380)
  • Rozbudowa skryptu (381)
 • Skrypt 104. Określanie fazy Księżyca (381)
  • Kod (381)
  • Jak to działa? (382)
  • Uruchomienie skryptu (383)
  • Wyniki (383)
  • Rozbudowa skryptu (383)

Skorowidz (385)

Autor

ISBN

978-83-283-3430-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „GENIALNE SKRYPTY POWŁOKI”