GIT LEKSYKON KIESZONKOWY

29.90

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wstęp (7)

Rozdział 1. Czym jest Git? (13)

 • Wprowadzenie (13)
 • Magazyn obiektów (18)
 • Identyfikator i skrót SHA-1 obiektu (23)
 • Gdzie znajdują się obiekty? (27)
 • Graf zmian (28)
 • Odniesienia (29)
 • Gałęzie (30)
 • Indeks (33)
 • Scalanie (35)
 • Wypychanie i wciąganie zmian (37)

Rozdział 2. Zaczynamy (43)

 • Konfiguracja podstawowa (43)
 • Tworzenie nowego pustego repozytorium (49)
 • Importowanie istniejącego projektu (51)
 • Wykluczanie plików (52)

Rozdział 3. Zatwierdzanie zmian (55)

 • Modyfikacje indeksu (55)
 • Zatwierdzanie zmiany (60)

Rozdział 4. Wycofywanie i modyfikowanie zatwierdzonych zmian (64)

 • Modyfikowanie ostatnio zatwierdzonej zmiany (65)
 • Porzucanie ostatnio zatwierdzonej zmiany (68)
 • Wycofywanie zmiany (69)
 • Edytowanie sekwencji zmian (71)

Rozdział 5. Praca z gałęziami (75)

 • Gałąź główna – master (76)
 • Tworzenie nowej gałęzi (76)
 • Przełączanie między gałęziami (78)
 • Usuwanie gałęzi (80)
 • Zmiana nazwy gałęzi (83)

Rozdział 6. Śledzenie zdalnych repozytoriów (84)

 • Klonowanie repozytorium (84)
 • Gałęzie lokalne, zdalne i śledzące (89)
 • Synchronizacja – wciąganie i wypychanie (90)
 • Kontrola dostępu (98)

Rozdział 7. Scalanie (100)

 • Konflikty scalania (103)
 • Scalanie w szczegółach (109)
 • Narzędzia do scalania zawartości (111)
 • Własne narzędzia scalające (112)
 • Strategie scalania (113)
 • Dlaczego ośmiornica? (115)
 • Scalanie na bazie poprzednich decyzji (116)

Rozdział 8. Wyrażenia adresujące (117)

 • Adresowanie pojedynczych zmian (117)
 • Adresowanie zbiorów zmian (125)

Rozdział 9. Przeglądanie historii zmian (128)

 • Format polecenia (128)
 • Formaty wyjściowe (129)
 • Definiowanie własnych formatów (131)
 • Ograniczanie listy zmian do wypisania (132)
 • Wyrażenia regularne (134)
 • Rejestr odniesień (134)
 • Uzupełnienie odniesieniami (134)
 • Format daty (135)
 • Listy zmodyfikowanych plików (136)
 • Wykrywanie zmian nazw i kopiowania plików (137)
 • Przepisywanie nazwisk i adresów (139)
 • Wyszukiwanie zmian (141)
 • Pokazywanie plików różnicowych (142)
 • Kolorowanie różnic (142)
 • Pokazywanie różnic wyrazowych (142)
 • Porównywanie gałęzi (143)
 • Pokazywanie notek (145)
 • Kolejność prezentacji zmian (145)
 • Upraszczanie historii (146)
 • Polecenia powiązane (146)

Rozdział 10. Modyfikowanie historii zmian (149)

 • Zmiana bazy (149)
 • Importowanie zawartości z innego repozytorium (153)
 • Skalpel – polecenie git replace (158)
 • Młot – polecenie git filter-branch (161)
 • Uwagi (164)

Rozdział 11. Pliki różnicowe (165)

 • Aplikowanie plików różnicowych (167)
 • Łaty z informacjami o zmianach (168)

Rozdział 12. Dostęp zdalny (170)

 • SSH (170)
 • HTTP (173)
 • Zapisywanie nazwy użytkownika (173)
 • Zapisywanie hasła (173)
 • Informacje dodatkowe (175)

Rozdział 13. Różne (176)

 • git cherry-pick (176)
 • git notes (177)
 • git grep (179)
 • git rev-parse (181)
 • git clean (182)
 • git stash (183)
 • git show (185)
 • git tag (186)
 • git diff (188)
 • git instaweb (190)
 • Wtyczki (191)
 • Narzędzia do wizualizacji stanu repozytorium (192)
 • Moduły zewnętrzne (192)

Rozdział 14. Jak… (194)

 • …używać centralnego repozytorium? (194)
 • …skorygować ostatnio zatwierdzoną zmianę? (195)
 • …skorygować n ostatnio zatwierdzonych zmian? (195)
 • …wycofać n ostatnio zatwierdzonych zmian? (195)
 • …wykorzystać opis z innej zmiany? (195)
 • …nałożyć pojedynczą zmianę na inną gałąź? (196)
 • …wypisać listę plików w konflikcie podczas scalania? (196)
 • …uzyskać zestawienie gałęzi? (196)
 • …uzyskać dane o stanie drzewa roboczego i indeksu? (196)
 • …wpisać do indeksu wszystkie bieżące modyfikacje plików drzewa roboczego? (197)
 • …pokazać bieżące modyfikacje plików drzewa roboczego? (197)
 • …zachować i przywrócić bieżące modyfikacje drzewa roboczego i indeksu? (197)
 • …utworzyć gałąź bez przełączania się na nią? (197)
 • …wypisać pliki zmodyfikowane wybraną zmianą? (198)
 • …pokazać modyfikacje wprowadzone przez zmianę? (198)
 • …uzyskać dopełnianie nazw gałęzi, etykiet itp.? (198)
 • …wypisać wszystkie repozytoria zdalne? (199)
 • …zmienić adres URL repozytorium zdalnego? (199)
 • …usunąć stare gałęzie śledzące nieistniejące już gałęzie pochodzenia? (199)
 • …użyć polecenia git log… (199)

Skorowidz (201)

Autor

ISBN

978-83-246-8313-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „GIT LEKSYKON KIESZONKOWY”