GLOBALNE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ,

37.80

Na stanie

Globalne prawo środowiska. Podstawowe zagadnienia

Janina Ciechanowicz-McLean

W monografii przedstawiono koncepcję, zasady i węzłowe problemy globalnego prawa ochrony środowiska. Przeanalizowano przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące ochrony środowiska w kontekście rozwiązywania globalnych problemów środowiskowych. Ukazano też odpowiedzialność państwa za szkody powstałe w środowisku, w tym szkody jądrowe.

Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytania ogólniejszej natury, takie jak: czy zapewnione jest bezpieczeństwo ekologiczne dla obecnych i przyszłych pokoleń, czy zagwarantowana jest realizacja prawa człowieka do życia w ekologicznie odpowiednim środowisku, dlaczego realizacja zasady zrównoważonego rozwoju napotyka wiele trudności w praktyce.

Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów 7
Wstęp 9
Rozdział 1. Wprowadzenie do globalnego prawa środowiska 13
1. Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym 13
2. Światowa Organizacja Środowiska 15
3. Globalny charakter problemów ekologicznych 16
4. Transgraniczne problemy środowiskowe o wymiarze ekonomicznym 18
Rozdział 2. Geneza koncepcji globalnego prawa środowiska 21
1. Miejsce globalnych problemów środowiskowych w prawie
międzynarodowym publicznym 21
2. Instytucjonalizacja zarządzania środowiskiem jako całością
w stosunkach międzynarodowych 27
3. Prawo do środowiska dobrej jakości jako cel globalnego prawa środowiska 30
4. Globalne prawo środowiska a prawo do zrównoważonego rozwoju 33
5. Wspólnota globalna – problemy globalne – globalne rządy prawa 37
Rozdział 3. Zasady globalnego prawa środowiska 39
1. Istota i rozwój globalnego prawa środowiska 39
2. Przedmiot Globalnego Paktu na rzecz Środowiska 45
3. Zasady prawa środowiska zawarte w projekcie Globalnego Paktu na rzecz
Środowiska 47
4. Prawo do środowiska jako prawo człowieka trzeciej generacji 49
5. Ochrona środowiska jako obowiązek ius cogens
w prawie międzynarodowym 52
Rozdział 4. Ochrona środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
a globalne problemy środowiska 55
1. Etapy rozwoju polskiego prawa środowiska 55
Spis treści
Spis treści
Spis treści
2. Aktualne problemy ochrony środowiska związane z działalnością
gospodarczą w świetle zasady zrównoważonego rozwoju 57
3. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce 61
4. Zasady ogólne korzystania ze środowiska wywodzące się z Konstytucji RP 64
Rozdział 5. Ochrona środowiska morskiego jako przykład globalizacji w prawie
międzynarodowym 69
1. Wieloaspektowość globalizacji 69
2. Globalizacja prawa 70
3. Globalne przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska morskiego 71
4. Konwencja o prawie morza jako przykład prawa globalnego 74
5. Tanie bandery – negatywny przejaw globalizacji w prawie morza 77
6. Globalny Zintegrowany System Informacji Żeglugowej (GISIS) 79
7. Odpowiedzialność państw za szkody wyrządzone
w środowisku morskim 80
Rozdział 6. Ochrona klimatu jako współczesny problem globalny 95
1. Konwencja klimatyczna z 1992 r 95
2. Polska a międzynarodowe zobowiązania redukcyjne emisji
gazów cieplarnianych 101
3. Prawnofinansowe instrumenty ochrony klimatu 103
4. Projekt nowego porozumienia klimatycznego 107
5. Zasada globalizmu i inne zasady zawarte w porozumieniu paryskim 115
6. Skutki prawne wynikające z ratyfikacji porozumienia paryskiego dla
państw-stron 120
Rozdział 7. Prawnomiędzynarodowa ochrona przed szkodami jądrowymi 125
1. Pojęcie szkody jądrowej w prawie i praktyce międzynarodowej 125
2. Transgraniczność jako cecha szczególna szkody jądrowej 132
3. Szkoda jądrowa a szkoda w środowisku 134
Rozdział 8. Kierunki rozwoju globalnego prawa środowiska 139
1. Zrównoważony rozwój – kluczowa koncepcja globalizacji 139
2. Glokalizacja w prawie ochrony środowiska i wszechobecny
problem odpadów 143
3. Odpowiedzialność za środowisko, czyli urzeczywistnianie sprawiedliwości
ekologicznej – Environmental Justice 149
4. Prawo człowieka do życia w odpowiednim ekologicznie środowisku 151
Literatura 1

Autor

ISBN

978-83-8206-161-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „GLOBALNE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA”