HYDROIZOLACJE POMIESZCZEŃ MOKRYCH I WILGOTNYCH PROJEKTOWANIE…

Hydroizolacje pomieszczeń mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne wykonywania i odbioru robót

33.00

Na stanie

Książka została wydana pod patronatem miesięcznika IZOLACJE

Pomieszczenia mokre są intensywnie obciążone w sposób bezpośredni bezciśnieniową wodą użytkową lub stosowaną do czyszczenia/mycia, np. natryski, plaże basenowe (bardzo częste mycie/zmywanie powierzchni lub długotrwałe bezpośrednie oddziaływanie wody bezciśnieniowej).

Pomieszczenia wilgotne są obciążone w sposób bezpośredni lub pośredni wodą użytkową, stosowaną do czyszczenia/mycia, lub rozbryzgową, np. łazienki w hotelach, łazienki z odprowadzeniem wody przez wpust podłogowy.

Rozwiązanie konstrukcyjne powinno uwzględniać wszystkie czynniki oddziałujące na połać (obciążenia stałe, zmienne, termiczne, wilgocią). Konieczne jest:

zapewnienie przeniesienia obciążeń oddziałujących na konstrukcję
zabezpieczenie przed wnikaniem wody/wilgoci w warstwy konstrukcji (podłogę, ścianę) i w pomieszczenie poniżej,
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania,
utrzymanie komfortu cieplnego we wnętrzu pomieszczenia,
zapewnienie odpowiedniej izolacyjności akustycznej.

Dla ułatwienia na początku publikacji wyjaśniono podstawowe pojęcia i definicje występujące w książce.

Autor omawia także zasady projektowania izolacji podpłytkowej, a także warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

Spis treści
O Autorze / 5
Podstawowe definicje / 6

1. Pomieszczenia wilgotne i mokre / 11
1.1. Wymagania stawiane pomieszczeniom wilgotnym i mokrym / 11
1.2. Klasy obciążenia pomieszczeń wilgotnych I mokrych / 11
1.3. Projektowanie pomieszczeń wilgotnych i mokrych / 11
1.3.1. Układ warstw podłóg i ścian / 11
1.3.2. Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) / 14
1.3.3. Podłoże pod hydroizolację podpłytkową / 16
1.3.3.1. Beton / 17
1.3.3.2. Warstwa spadkowa/jastrych zespolony / 18
1.3.3.3. Jastrych na warstwie rozdzielającej / 18
1.3.3.4. Jastrych pływający (na warstwie izolacji termicznej i/lub akustycznej) / 19
1.3.3.5. Ściany murowane / 20
1.3.3.6. Tynki tradycyjne / 20
1.3.3.7. Podłoża gipsowe / 20
1.3.4. Wykładzina i okładzina ceramiczna i z płyt kamiennych / 21
1.3.5. Klej do płytek ceramicznych i kamieni naturalnych / 24
1.3.6. Zaprawa spoinująca / 25
1.3.7. Termoizolacja i paroizolacja / 25
1.3.8. Izolacyjność akustyczna / 27
1.3.9. Warstwa rozdzielająca / 27
1.3.10. Dylatacje / 27
2. Projektowanie izolacji podpłytkowej / 30

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót / 37
3.1. Zalecenia ogólne / 37
3.2. Wymagania stawiane podłożu pod uszczelnienie zespolone i wykładzinę/okładzinę / 37
3.2.1. Podłoże betonowe / 37
3.2.2. Jastrychy cementowe / 38
3.2.3. Jastrychy anhydrytowe / 39
3.2.4. Suche jastrychy gipsowe / 39
3.2.5. Mur z elementów drobnowymiarowych / 39
3.2.6. Tynki tradycyjne cementowe i cementowo-wapienne / 39
3.2.7. Płyty gipsowo-kartonowe, gipsowe oraz tynki gipsowe / 40
3.2.8. Tolerancje wymiarowe podłoża / 41
3.3. Wykonanie uszczelnienia zespolonego (podpłytkowego) / 43
3.3.1. Wymagania stawiane podłożu / 43
3.3.2. Przygotowanie podłoża / 44
3.3.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 46
3.3.4. Przygotowanie materiału / 47
3.3.4.1. Przygotowanie elastycznych szlamów uszczelniających / 47
3.3.4.2. Przygotowanie folii w płynie / 48
3.3.4.3. Przygotowanie folii uszczelniających i mat kompensacyjno­ uszczelniających / 48
3.3.5. Aplikacja materiału / 48
3.3.5.1. Nakładanie elastycznych szlamów uszczelniających / 48
3.3.5.2. Nakładanie folii w płynie / 49
3.3.5.3. Klejenie mat uszczelniających / 50
3.3.5.4. Klejenie folii uszczelniających / 50
3.3.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 50
3.3.7. Kontrola po wykonaniu robót  51

4. Okładzina ceramiczna lub z kamieni naturalnych / 53
4.1. Wymagania stawiane podłożu / 53
4.2. Wymagania stawiane okładzinie/wykładzinie / 53
4.3. Przygotowanie podłoża / 54
4.4. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 55
4.5. Kontrola płytek/płyt przed rozpoczęciem prac / 55
4.6. Przygotowanie zapraw klejących i spoinujących / 55
4.7. Wykonanie okładziny/wykładziny / 55
4.8. Kontrola podczas wykonywania okładziny/wykładziny / 56
4.9. Kontrola po wykonaniu robót / 57

Literatura / 60

O autorze
Maciej Rokiel – mgr inż., absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, rzeczoznawca budowlany. Od kilkunastu lat jest związany z branżą chemii budowlanej. Na łamach prasy fachowej publikuje artykuły dotyczące nowych technologii i poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych hydroizolacji balkonów, tarasów, pomieszczeń mokrych i basenów. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z kompleksową renowacją starych, zawilgoconych i zasolonych budynków oraz kosztorysowaniem nowych technologii. Współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Mykologów Budownictwa.

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „HYDROIZOLACJE POMIESZCZEŃ MOKRYCH I WILGOTNYCH PROJEKTOWANIE…”