INFORMATYKA A FILOZOFIA POJĘCIA JAKO FUNKCJE DECYZYJNE , ,

20.00

Na stanie

Pojęcia jako funkcje decyzyjne. Zagadnienia filozoficzne, metodologiczne i informatyczne

V tom serii wydawniczej „Informatyka a filozofia”

Czym są pojęcia, że możemy je pojmować na różne sposoby, wnikając w różne warstwy wytwarzanej i gromadzonej przez człowieka wiedzy? Pytanie to nurtuje filozofów, psychologów, semiotyków, logików, lingwistów, ale także informatyków i specjalistów od sztucznej inteligencji. Wszyscy oni uznają pojęcia za podstawowy składnik wiedzy, który umożliwia systemom opartym na wiedzy – tak naturalnym, jak sztucznym – podejmowanie decyzji kategoryzacyjnych. Umożliwia zatem percepcję, zapamiętywanie i elementarne formy rozumowania.

Dlaczego pojęcia można rozumieć jako funkcje decyzyjne? Jak tego rodzaju funkcje są reprezentowane wewnątrz naturalnych i sztucznych systemów poznawczych? Dlaczego nie wszystkie ich reprezentacje są czytelne dla człowieka? W jaki sposób teorie pojęć odwołują się do teorii zbiorów? Są to najważniejsze zagadnienia, które podejmuję w swojej książce.

Paweł Stacewicz

Spis treści
Wprowadzenie 7
Rozdział 1 Pojęcie jako podstawowy składnik ludzkiej wiedzy 10
11 Wiedza w sensie psychologicznym i logicznym 10
12 Pojęcia jako rdzeń wiedzy 13
13 Pojęcia i nazwy 14
14 Pojęcia w perspektywie psychologicznej 18
15 Podsumowanie 21
Rozdział 2 Pojęcia jako funkcje 23
21 Pojęcia-funkcje w historycznym ujęciu Gottloba Fregego 24
22 Interpretacja operacjonistyczna koncepcji Fregego 26
23 Możliwe rozszerzenia koncepcji Fregego 28
24 Podsumowanie 30
Rozdział 3 Teorie pojęć a teorie zbiorów 31
31 Zakresy i formuły pojęć-funkcji 31
32 Pojęcia ostre i rozmyte 33
33 Pojęcia pewne i przybliżone 38
34 Pojęcia zbiorowe i niezbiorowe 44
35 Podsumowanie 47
Rozdział 4 Pojęcia w perspektywie informatycznej 48
41 Obszary badawcze i zagadnienia 48
42 Informatyczne reprezentacje pojęciowe 52
43 Od reprezentacji do algorytmów 58
44 Podsumowanie 59
Rozdział 5 Zagadnienie przejrzystości poznawczej reprezentacji pojęciowych 60
51 Metafora i problem czarnej skrzynki 60
52 Przejrzystość poznawcza reprezentacji pojęciowych 66
53 Różne typy i poziomy wyjaśnień 69
54 Podsumowanie 72
Bibliografia 73
0_PW_210802_Stacewicz_Funkcje decyzyjneindd 5 04102021 14:12

Autor

ISBN

978-83-8156-274-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INFORMATYKA A FILOZOFIA POJĘCIA JAKO FUNKCJE DECYZYJNE”