INNOWACYJNE SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO TRANSPORTU SZYNOWEGO I ICH WDRAŻANIE W POLSCE ,

,

28.00

Na stanie

INNOWACYJNE SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO TRANSPORTU SZYNOWEGO I ICH WDRAŻANIE W POLSCE

Prezentowana monografia ma na celu przedstawienie informacji na temat innowacyjnych systemów automatycznego transportu szynowego na przykładzie rozwiązań APM i monorail oraz możliwości ich implementacji w Polsce. Analizę przeprowadzono z punktu widzenia podsystemu „Sterowanie”, czyli „Sterowanie – urządzenia przytorowe” oraz „Sterowanie – urządzenia pokładowe”. Bardzo istotnym zagadnieniem jest analiza formalna, mająca na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie − czy z punktu widzenia prawa polskiego możliwa jest implementacja rozwiązań APM oraz monorail w Polsce?

Analizę prowadzono na dwóch płaszczyznach − klasyfikacji rozwiązań APM i monorail w formach transportu (pod kątem formalnym i technicznym) oraz pełnej automatyzacji prowadzenia pociągu. W tym celu autorzy przeanalizowali wybrane akty prawne obowiązujące w Polsce, wskazali ewentualne zapisy uniemożliwiające implementację rozwiązań i zaproponowali zmiany i uzupełnienia w istniejącym stanie prawnym. Omówiono także aspekt bezpieczeństwa tego typu systemów z uwzględnieniem kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa w ramach procesu RAMS, określonego w normie PN-EN 50126. Zaprezentowano też systemy klasy CBTC oraz poziomy automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych, funkcje zdefiniowane dla każdego z poziomów wraz ze wskazaniem, które z nich są realizowane przez automat (system), a które przez człowieka (personel).

Jako przykłady wykorzystano rozwiązania: Innovia APM 300 firmy Bombardier Transportation (BT) i rozwiązania kolei jednoszynowej (ang. monorail) Innovia Monorail 300 firmy Bombardier Transportation (BT). Wskazano także przykładowe lokalizacje zastosowania rozwiązań klasy APM i monorail w Polsce.

SPIS TREŚCI

Słownik pojęć i skrótów  7
Wstęp  10
1. Rozwój systemów klasy CBTC  13
1.1. Geneza tematu  13
1.2. Systemy klasy CBTC – charakterystyka  15
2. Poziomy automatyzacji prowadzenia pojazdów szynowych  19
2.1. Definicja poziomów automatyzacji GoA  19
2.2. Funkcje odpowiadające poszczególnym poziomom automatyzacji GoA  20
2.3. Ocena wpływu funkcji na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i przewozów  21
3. Rozwiązania ApM, monorail – charakterystyka  23
3.1. Innovia APM 300  24
3.1.1. Cechy systemu  24
3.1.2. Konfiguracja trasy systemu Innovia APM 300  27
3.1.3. Dodatkowe usługi dla pasażerów  30
3.2. Innovia Monorail 300  31
3.2.1. Cechy systemu  31
3.2.2. Konfiguracja trasy systemu Innovia Monorail 300  34
3.2.3. Dodatkowe usługi dla pasażerów  34
4. Stan prawny możliwości wdrożenia rozwiązań w Polsce  35
4.1. Ustawa o transporcie kolejowym [18]  36
4.2. Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych [30]  38
4.3. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym [17]  40
4.4. Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji [31]  41
4.5. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie [32]  42
4.6. Rozporządzenie w sprawie statystyki transportu kolejowego [34]  43
4.7. Instrukcja prowadzenia ruchu pojazdów szynowych w Metrze Warszawskim [28]  44
4.8. Instrukcja sygnalizacji w Metrze Warszawskim [29]  45
5. Certyfikacja rozwiązań ApM i monorail w warunkach polskich  46
5.1. Certyfikacja – proces i kompetencje  46
5.2. Zakres dokumentów koniecznych do uzyskania certyfikatu zgodności typu  50
5.3. Zakres dokumentów koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu  51
5.4. Wymagania  51
5.5. Bezpieczeństwo  58
5.6. Uznanie wyników badań i sprawdzeń  61
6. Potencjalne zastosowanie rozwiązań ApM w Polsce – Innovia ApM 300 – koncepcja zastosowania dla CpK – etap I [22]  63
6.1. Cel koncepcji  63
6.2. Struktura linii łączącej terminale na lotnisku CPK  64
6.3. Kategoryzacja pasażerów  65
6.4. Organizacja transportu  67
6.5 Inne cechy infrastruktury systemu  71
6.6. Prowadzenie ruchu  75
6.6.1. Zagadnienie prowadzenia ruchu w trybie pełnej automatyzacji GoA4 – założenia dla organizacji pracy w kontekście GoA4  75
6.6.2. Zasady prowadzenia ruchu  79
7. Potencjalne zastosowanie rozwiązań monorail w Polsce – Innovia Monorail 300 – koncepcja zastosowania dla CPK [22]  82
7.1. Cel koncepcji  82
7.2. Struktura linii monorail w Smart City CPK  83
7.3. Kategoryzacja pasażerów  85
7.4. Organizacja transportu  86
7.5. Inne cechy infrastruktury systemu  95
7.6. Prowadzenie ruchu  97
7.6.1. Zagadnienie prowadzenia ruchu w trybie pełnej automatyzacji GoA4 – założenia dla organizacji pracy w kontekście GoA4  97
7.6.2. Zasady prowadzenia ruchu  98
8. Podsumowanie i wnioski  102
Literatura  106
Spis rysunków  109
Spis tabel  111


			
Autor

,

ISBN

978-83-8156-221-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INNOWACYJNE SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO TRANSPORTU SZYNOWEGO I ICH WDRAŻANIE W POLSCE”