INSTRUKCJA OBSŁUGI PROJEKTU

59.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

WSTĘP (8)

 • Jak czytać niniejszą książkę? (9)
 • Czym jest projekt, portfel, program (11)
 • Odniesienie do PMBOK Guide 6 (12)
 • Typowe procesy projektowe (13)
 • Indeks typowych problemów w projektach (24)
 • Indeks technik i metod według ważności (27)

1. ZMIANY I UZASADNIENIE PROJEKTÓW (31)

 • Wprowadzenie (32)
 • Typowe procesy projektowe (33)
 • Opracuj kartę projektu (34)
 • Zaplanuj projekt (37)
 • Analizuj zmiany (40)
 • Kontroluj projekt (43)
 • Techniki, metody i zagadnienia (45)
 • Plan bazowy (ważna) (46)
 • Inicjacja projektu (ważna) (49)
 • Definiowanie celów (przydatna) (51)
 • Kryteria sukcesu projektu (przydatna) (54)
 • Karta projektu (ważna) (57)
 • MoSCoW (przydatna) (59)
 • Business canvas (rzadziej stosowana) (61)
 • Analiza SWOT (rzadziej stosowana) (64)
 • Spotkanie kick-off (przydatna) (66)
 • Monitorowanie projektu (ważna) (68)
 • Rejestr zmian (ważna) (71)
 • Raport statusu (ważna) (74)
 • Rejestr decyzji (rzadko stosowana) (78)

2. ZARZĄDZANIE ZAKRESEM W PROJEKTACH (83)

 • Typowe procesy projektowe (84)
 • Zbierz wymagania (85)
 • Zaplanuj zakres (88)
 • Dokonaj odbiorów (90)
 • Techniki, metody i zagadnienia (92)
 • Mapa procesu (ważna) (93)
 • Historyjka użytkownika (przydatna) (96)
 • Planowanie oparte na produktach (rzadko stosowana) (98)
 • Struktura podziału prac (ważna) (100)
 • Rejestr produktu (przydatna) (104)
 • Lista kontrolna (rzadko stosowana) (107)
 • Informacja zwrotna od użytkownika (przydatna) (109)
 • Wykres wypalania (rzadko stosowana) (112)

3. ZARZĄDZANIE CZASEM W PROJEKTACH (117)

 • Typowe procesy projektowe (118)
 • Zaplanuj harmonogram (119)
 • Kontroluj harmonogram (122)
 • Techniki, metody i zagadnienia (124)
 • Ścieżka krytyczna (ważna) (125)
 • Wykres Gantta (ważna) (129)
 • Iteracja/sprint (ważna) (131)
 • Scrum (ważna) (133)
 • Tablica Kanban (przydatna) (135)
 • Kompresja harmonogramu (przydatna) (138)
 • Zespołowe szacowanie czasu (przydatna) (141)
 • Trend kamieni milowych (rzadko stosowana) (144)

4. ZARZĄDZANIE KOSZTEM W PROJEKTACH (147)

 • Typowe procesy projektowe (148)
 • Zaplanuj koszty (149)<BR>
 • Uzyskaj finansowanie (151)
 • Kontroluj koszty (153)
 • Techniki, metody i zagadnienia (155)
 • Budżet projektu (ważna) (156)
 • Lean budget (rzadko stosowana) (160)
 • Wartość wypracowana (ważna) (163)
 • Wskaźniki finansowe – NPV, IRR, okres zwrotu (przydatne) (167)

5. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (171)

 • Typowe procesy projektowe (172)
 • Zaplanuj jakość (173)
 • Kontroluj jakość (176)
 • Techniki, metody i zagadnienia (179)
 • Model Kano (przydatna) (180)
 • SIPOC (przydatna) (183)
 • CTQ – zmienne krytyczne dla jakości (rzadziej stosowana) (186)
 • Rybia ość (przydatna) (189)
 • Źródła marnotrawstwa – muda (ważna) (191)
 • 5S (ważna) (194)
 • Definition of done (przydatna) (197)

6. STRUKTURA ORGANIZACYJNA (201)

 • Typowe procesy projektowe (202)
 • Zidentyfikuj interesariuszy (203)
 • Rozsyłaj raporty (205)
 • Techniki, metody i zagadnienia (207)
 • Diagram struktury organizacyjnej (ważna) (208)
 • Sponsor i komitet sterujący (ważna) (211)
 • Kierownik projektu (ważna) (214)
 • Właściciel produktu (ważna) (216)
 • Macierz RACI (przydatna) (218)
 • Mapa udziałowców (rzadko stosowana) (221)
 • Plan komunikacji (przydatna) (224)
 • Mapa pola sił (rzadko stosowana) (227)

7. ZESPÓŁ I PRZYWÓDZTWO (231)

 • Typowe procesy projektowe (232)
 • Zaplanuj zasoby (233)
 • Zarządzaj ludźmi (236)
 • Techniki, metody i zagadnienia (238)
 • Zespół autonomiczny (ważna) (239)
 • Burza mózgów (przydatna) (242)
 • Model pełnej ekspresji (rzadko stosowana) (244)
 • Motywacja (ważna) (247)
 • Nieformalne relacje (przydatne) (250)
 • Spotkania w projekcie (ważne) (253)
 • Zarządzanie konfliktem (przydatna) (257)
 • Źródła autorytetu (przydatne) (260)

8. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I UCZENIE SIĘ W PROJEKTACH (265)

 • Typowe procesy projektowe (266)
 • Zaplanuj ryzyka (267)
 • Obserwuj ryzyka (269)
 • Gromadź doświadczenia (271)
 • Techniki, metody i zagadnienia (273)
 • Obieg wiedzy w organizacji (ważne) (274)
 • Strategie wobec ryzyk (ważne) (277)
 • Rejestr ryzyk (przydatna) (279)
 • Risk board (rzadko stosowana) (282)
 • Spotkanie retrospektywne (ważna) (284)
 • Analiza ilościowa ryzyk (rzadko stosowana) (287)
 • Monte Carlo (rzadko stosowana) (290)

9. KONTRAKTY W PROJEKTACH (295)

 • Typowe procesy projektowe (296)
 • Przeprowadź przetarg (297)
 • Sprzedaj projekt (299)
 • Techniki, metody i zagadnienia (301)
 • Typy kontraktów (ważne) (302)
 • Organizacja przetargów (przydatne) (305)
 • Negocjowanie (przydatne) (308)
 • Typowe dokumenty w przetargach (ważne) (312)
 • Literatura do dalszej lektury (314)
 • Indeks kluczowych terminów (315)
Autor

ISBN

978-83-283-6628-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INSTRUKCJA OBSŁUGI PROJEKTU”