INŻYNIERIA KRAJOBRAZU

35.00

Na stanie

Spis treści
Przedmowa … 9
1. Wstęp (Zbigniew Popek) … 11
1.1. Wiadomości podstawowe … 11
1.2. Podstawy prawne … 12
1.3. Podstawowe definicje … 14
1.4. Inżynieria krajobrazu – zakres i charakterystyka działań … 21
Literatura … 23
2. Środowisko wodne (Zbigniew Popek) … 25
2.1. Wiadomości podstawowe … 25
2.2. Podstawy hydrologiczne … 26
2.2.1. Zlewnia rzeczna … 26
2.2.2. Charakterystyka zlewni … 28
2.2.3. Obieg wody w zlewni … 32
2.2.4. Proces odpływu wody ze zlewni … 37
2.2.5. Odpływ rumowiska rzecznego … 42
2.2.6. Pomiary hydrometryczne … 44
2.2.7. Reżim hydrologiczny rzeki … 53
2.2.8. Stany i przepływy charakterystyczne … 56
2.2.9. Przepływy prawdopodobne … 57
2.2.10. Zasoby wodne Polski … 60
2.3. Morfologia rzek … 63
2.3.1. Proces kształtowania koryt rzecznych … 63
2.3.2. Cechy morfologiczne rzek … 67
2.3.3. Charakterystyka morfologiczna rzek … 76
2.4. Zagrożenia dla środowiska wodnego … 81
2.4.1. Czynniki zagrożenia … 81
2.4.2. Zanieczyszczenie wód … 83
2.4.3. Stan zasobów wodnych … 86
2.5. Techniczne i proekologiczne środki ochrony i renaturyzacji środowiska wodnego … 88
2.5.1. Strefy ekotonowe i biofiltry … 88
2.5.2. Renaturyzacja i rewitalizacja rzek … 96
2.5.3. Rekultywacja wód … 104
2.5.4. Zwiększanie retencyjności zlewni … 106
2.5.5. Zagospodarowanie dolin rzecznych … 112
Literatura … 116
3. Geośrodowisko (Kazimierz Garbulewski) … 119
3.1. Wiadomości podstawowe … 119
3.2. Wybrane podstawy geotechniki … 121
3.2.1. Kryteria oceny podłoży gruntowych i przydatności gruntów … 121
3.2.2. Warunki bezpieczeństwa budowli ziemnych … 134
3.2.3. Projektowanie budowli według Eurokodu 7 … 142
3.3. Trudne warunki geotechniczne … 150
3.3.1. Grunty słabe … 150
3.3.2. Grunty ekspansywne … 166
3.3.3. Grunty zapadowe … 172
3.3.4. Grunty sufozyjne … 173
3.3.5. Grunty dyspersyjne … 176
3.4. Monitorowanie budowli i badania kontrolne geośrodowiska … 180
3.4.1. Wprowadzenie … 180
3.4.2. Warunki badań środowiskowych … 180
3.4.3. Tradycyjne metody badań … 182
3.4.4. Wykorzystanie sond geotechnicznych do rozpoznania terenów zanieczyszczonych … 185
3.4.5. Badania laboratoryjne – warunki badań zgodności … 188
3.4.6. Podsumowanie … 194
3.5. Techniczne metody zabezpieczania geośrodowiska … 195
3.5.1. Wprowadzenie … 195
3.5.2. Tereny zanieczyszczone i zdegradowane … 197
3.5.3. Uszczelnienia składowisk odpadów … 202
3.5.4. Bariery pionowe … 210
3.5.5. Metody hydrauliczne … 215
3.5.6. Bariery reaktywne … 216
Literatura … 218
4. Inżynieria wodnomelioracyjna / Inżynieria ekologiczna w krajobrazie (Józef Mosiej) … 223
4.1. Wiadomości podstawowe … 223
4.2. Inżynieria ekologiczna – kompromis ekologii i inżynierii? … 224
4.3. Uwarunkowania prawne – wybrane aspekty … 226
4.4. Melioracje krajobrazu / Ulepszenia w krajobrazie … 229
4.5. Uwarunkowania funkcjonowania infrastruktury wodnej i melioracyjnej w krajobrazie rolniczym … 231
4.5.1. Wprowadzenie … 231
4.5.2. Funkcje i zasoby obszarów wiejskich … 232
4.5.3. Zasady kształtowania środowiska na obszarach wiejskich w odniesieniu do zasobów krajobrazu … 234
4.5.4. Specyfika gospodarowania wodą w krajobrazie … 235
4.5.5. Miejsce gleby/gruntu w kształtowaniu zasobów wodnych. Funkcje gleby … 238
4.5.6. Sposoby i zasady kształtowania zasobów wodnych … 239
4.5.7. Kryteria podziału melioracji … 240
4.5.8. Funkcje, zadania i zakres melioracji … 244
4.5.9. Problemy gospodarowania wodą w krajobrazie rolniczym … 246
4.6. Odwodnienia i nawodnienia w krajobrazie … 249
4.6.1. Zakres działań … 249
4.6.2. Elementy sieci odwadniającej … 250
4.6.3. Elementy sieci nawadniającej … 256
4.7. Rola systemów mokradłowych w oczyszczaniu wód … 263
4.7.1. Wprowadzenie … 263
4.7.2. Podstawowe informacje o zanieczyszczeniach obszarowych … 264
4.7.3. Wykorzystanie systemów mokradłowych … 269
4.7.4. Efekty sztucznych i naturalnych zabagnień … 270
4.7.5. Konstrukcje systemów mokradłowych … 273
4.7.6. Działanie systemów mokradłowych … 277
4.8. Wykorzystanie systemów mokradłowych do oczyszczania ścieków … 279
4.8.1. Rodzaje hydrofitowych systemów oczyszczania ścieków … 279
4.8.2. Mechanizmy usuwania zanieczyszczeń i skuteczność oczyszczania ścieków w systemach hydrofitowych … 283
4.8.3. Czynniki wpływające na efektywność usuwania zanieczyszczeń w systemach hydrofitowych – rola roślin … 284
4.8.4. Czynniki wpływające na efektywność usuwania zanieczyszczeń w systemach hydrofitowych – rola złoża … 286
4.8.5. Zasady projektowania … 287
4.8.6. Podsumowanie … 288
Literatura … 291
Słownik pojęć … 296
Autor

ISBN

978-83-7583-642-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INŻYNIERIA KRAJOBRAZU”