INŻYNIEROWIE KMP 1/2020 ,

35.00

Na stanie

Trudno bez inżynierów wyobrazić sobie nie tylko współczesną cywilizację, ale i nasze codzienne życie. Inżynier to przede wszystkim praktyk, ale także wynalazca, konstruktor,  obywatel świata techniki, człowiek twórczego umysłu. Mosty, drogi, budynki, urządzenia i maszyny, infrastruktura komunalna, nowe technologie i innowacje nie powstałyby bez udziału tej grupy zawodowej. Kolejny tom „Kroniki Miasta Poznania” poświęcony został właśnie inżynierom, przypomina ich sylwetki, drogę zawodową i dokonania. Ich aktywność zawodowa i twórcze zaangażowanie z pewnością warte są docenienia i szerokiej popularyzacji.

Spis treści

Od redakcji 7
Instytucje

Grażyna Kodym-Kozaczko

Wyższe szkolnictwo techniczne i Politechnika Poznańska 11

Hanna Grzeszczuk-Brendel, Mieczysław Kozaczko

Królewska Wyższa Szkoła Budowy Maszyn

Königliche Höhere Maschinenbauschule (1898–1914) 35

Jakub  Grabski

Historia Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej

i jego rola na tle dziejów wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu 59

„Nie podcinać bytu placówki będącej w pełni rozwoju”. Memoriały w obronie
Wydziału Architektury w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu (1950–1954)

wstęp i opracowanie Piotr Grzelczak 83

Jarosław Mikołajski

Na bazie matematyki. Rola matematyki w kształceniu inżynierów

na Politechnice Poznańskiej oraz jej znaczenie w praktyce inżynierskiej 104

Dorota Rajewska-Durniewicz

Inżynierowie w poznańskiej szkole budowlanej na Rybakach 119

Ludzie

Joanna Lubierska

Życie i działalność dr. inż. Mariana Kryzana (1878–1934), pierwszego

prezesa Polskiego Urzędu Patentowego 133

Mariusz Niestrawski

Inżynierowie Wielkopolskiej Wytwórni Samolotów „Samolot” 153

Justyna Żarczyńska

Zaplanować „Cegielskiego”. Wspomnienie o inż. Zbigniewie Lutosławskim 179

Mieczysław  Kania

Nauczyciele – naukowcy – inżynierowie z Politechniki Poznańskiej

jako partnerzy w działalności budowlanej w Poznaniu 195

Andrzej Krych

Inżynierowie ruchu w okresie transformacji poznańskiego transportu 210

Jeremi Rychlewski

Inżynieria ruchu w Poznaniu w xxI wieku 231

Z rurą na Parnas, czyli dwie dusze inżyniera. Ze Stanisławem Chutkowskim,
inżynierem mechanikiem i poetą, członkiem Związku Literatów Polskich,

rozmawia Barbara Kęcińska-Lempka 245

Inżynierowie przyjaciele. Z Kazimierzem Pawlickim, prezesem poznańskiej
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej (FSNT NOT), wiceprezesem poznańskiego oddziału
Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), i Andrzejem Aumillerem,
wiceprezesem poznańskiej FSNT NOT, prezesem poznańskiego oddziału
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników

Ogrodnictwa (SITO), rozmawia Jakub Głaz 251

Dokonania

Witold Gostyński

Wielkopolska automatyka znana i ceniona. Krótko o poznańskim Meramoncie 259

Bogdan Bresch

Kolej w aglomeracji poznańskiej. Wybrane inwestycje od początku lat 70. 275

Bogdan Bresch, Jeremi Rychlewski

Modernizacje linii kolejowych wsparte funduszami unijnymi 286

Jeremi Rychlewski

Transport w Poznaniu 30 lat temu i dziś. Krótkie subiektywne spojrzenie

inżyniera 295

Jerzy Rzeźniczak

Inżynierskie zmagania ze słabymi gruntami. Nietypowe posadowienia

poznańskich budynków na wzmocnionym podłożu bez użycia cementu 308

Agnieszka Rumież, Barbara Świt-Jankowska

Budynki, w których pracowali inżynierowie 1945–1989 322

Piotr W. Sielicki

Turbina wietrzna przy ul. Milczańskiej w Poznaniu 342

Kronika

Ryszard Olejniczak

35 lat Dni Ułana w Poznaniu 363

Andrzej Król

Przegląd wydarzeń (listopad 2019–styczeń 2020) 371

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INŻYNIEROWIE KMP 1/2020”